Pedagogové a psychologové vyzývají rodiče k bojkotu plošného testování (aktualizováno – 2149 signatářů)

Sedmnáct psychologů, pedagogů a speciálních pedagogů se podepsalo pod výzvu rodičům, která jim nabízí zákonnou možnost bránit se proti nepřehledným a nejasným záměrům ministra školství Josefa Dobeše. Výzva poukazuje na rizika zavedení plošného testování na základních školách, a především varuje před způsoby, jakým chce ministr toto testování využít. Za zhruba rok, kdy Josef Dobeš o plošných testech mluví, mnohokrát změnil jejich deklarovaný smysl. Od nástroje, podle něhož budou školy odměňovány, přes sankční nástroj poukazující na nesplnění státní vzdělávací zakázky, po zpětnou vazbu pro školy a rodiče. Nejnověji by to měl být způsob, jak části žákovské populace zamezit v přístupu ke vzdělání s maturitou. I tento záměr ale ministr po pouhém týdnu popřel. Takto chaotický způsob rozhodování o tak závažném kroku si zasluhuje ráznou odpověď a tou může být i občanský odpor – rodičovský bojkot plošného testování v souladu s platnými zákony. Původní text výzvy si můžete stáhnout ZDE, případně připojit svůj podpis ve webovém formuláři (viz níže).

 

Vážení rodiče dětí školou povinných!

Je nejvyšší čas společně zasáhnout proti tomu, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zavedlo v základním školství celoplošné testy, které budou namísto Vás rozhodovat o tom, na jakou střední školu Vaše dítě zamíří. Důvodů pro odmítnutí tohoto záměru je několik.

Myslíte, že o přijetí na školu rozhodne to, že je Vaše dítě dost učenlivé a má dobré známky? Děláte chybu! Třebaže je považujete za dostatečně inteligentní a pracovité, a i když má slušný prospěch, může se jeho cesta ke vzdělání nečekaně zadrhnout. Vaše dítě může být vyřazeno proto, že výstupní testy, které chystá ministr školství J. Dobeš, nerozpoznají jeho schopnosti. Kvůli špatně nastavené laťce nebo kvůli tomu, že budou nekvalitní, pak Vaše dítě půjde namísto studií do učení.

Josef Dobeš se zjevně inspiroval zahraničními projekty, jejichž škodlivost se již dávno projevila a je prokázána. Takovým je například kdysi velmi ambiciózní projekt plošného testování na základních školách Žádné dítě nezůstane pozadu“, který byl zahájen v USA za vlády prezidenta G. W. Bushe. Dnes se celému zákonu posměšně přezdívá Žádné dítě nezůstane pozadu samo“. Jeho někdejší nejvlivnější podporovatelka prof. Diane Ravitch dnes objíždí Spojené státy a usiluje o jeho ukončení. Ukázalo se totiž, že školy se ve výuce soustředí hlavně na to, co se testuje — ostatní učivo ustoupilo do pozadí. Vysoké náklady na testování spotřebovávají stále více veřejných prostředků určených na výuku. A konečně, učitelé bývají svými nadřízenými instruováni, aby se přiliš nevěnovali těm dětem, jejichž výsledky v testech se – podle jejich názoru – nemohou příliš zlepšit. Takový postup je naprosto neetický a zcela odporuje poslání základní školy. Je snad nějaký důvod podobný debakl zopakovat v našich školách?

 

Hodláte se s tím smířit?

Všechny dosavadní zkušenosti s prací MŠMT ukazují, že ani jeho úřední rozhodnutí, ani jeho plánované projekty nejsou dost promyšlené a řádně prováděné. O dalším osudu Vašeho dítěte bude rozhodovat počítač. Zhruba sto tisíc žáků v jednom populačním ročníku nebude v testech prokazovat svou připravenost, ale schopnost zodpovědět správně povrchní otázky zaměřené na náhodné znalosti. Vaše šikovné dítě se prostou shodou okolností, bez vlastní viny, může ocitnout na slepé koleji.

Vezměte prosím toto varování vážně – ministr školství Josef Dobeš se v minulých dnech vyjádřil tak, že bude možné využít výsledků plošného testování na základních školách k tomu, aby se část dětí nesměla hlásit jinam než do učňovských oborů. Po zdrcujících reakcích řady odborníků i médií sice své názory opět zamlžil, ale nakonec v rozhovoru pro Radiožurnál z 10. listopadu 2011 tuto možnost nepopřel, jen načas odložil. Při zmatenosti jeho uvažování je ovšem možné, že za týden bude zase všechno jinak.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:

No, a já se ptám, jak je daleko ten nápad na ten přesah, že by zároveň tyto testy, respektive jejich výsledky byly nějakou hradbou ke střednímu vzdělání s maturitou?

Josef DOBEŠ, ministr školství (Věci veřejné):

Tak je to první nápad, který zazněl, a nebude dříve nějaké stanovisko, jak jste správně řekl, než rok 2014, kdy by měla celoplošně proběhnout ostrá verze v celé České republice, a teprve po vyhodnocení těchto validních výsledků a podle vyhodnocení znalostí těch dětí bude možné hovořit o tom, co s těmi výsledky a jak je použít.

 

Ministr už tedy začal vydávat stamilióny korun na vybudování ohromné testovací mašinérie, a teprve za tři roky začne „spekulovat“ o tom, k čemu výsledky testů vlastně využije! Už to by Vás mělo varovat, stejně jako skutečnost, že samotný záměr plošného testování jednoznačně odsuzuje nejen celá plejáda odborníků, ale i Národní ekonomická rada vlády (NERV).

Dnešní výročí 17. listopadu nám hlasitě připomíná, že vzdorovat naduté aroganci moci má nejen význam, ale i šanci na úspěch. Zde o to víc, že za tímto ministrem nestojí ani ozbrojená moc, ani zákony této země.

 

Co tedy můžete udělat pro své dítě?

Ústava ČR v Článku 2 říká: „Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“ A hned v dalším odstavci: „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“

Žádný zákon – ani platný školský zákon – neukládá povinnost účastnit se plošného testování na základních školách. Případný pokus ministra školství o zavedení povinného plošného testování na základních školách je tedy v tuto chvíli protiústavní. Žádný zákon neumožňuje ministru školství čímkoli vynucovat něco podobného na Vás a Vašich dětech. Stačí proto zaslat vedení školy, do které Vaše dítě nyní chodí, krátký dopis, v němž vyslovíte jednoznačný nesouhlas s účastí svého dítěte na jakémkoli plošném testování organizovaném MŠMT.

 

Tímto krokem nic neriskujete. Pokud se naopak proti nezodpovědnému experimentu ministra školství neohradíte, dáváte v sázku budoucnost svého dítěte!

 

Podaří-li se celý nesmyslný projekt zarazit už v samém počátku, mohou být ušetřené peníze použity na to, co OPRAVDU pomůže rozvoji vzdělávání: ke kvalitní přípravě učitelů, na lepší učebnice, na modernější vybavení škol, na chybějící školní psychology, prostě na spousty dalších věcí pro školství neskonale potřebnějších, než je tato drahá mocenská hračka ministra Dobeše.

 

Podepsali:

 • Mgr. Oldřich Bartas, speciální pedagog
 • Mgr. Kateřina Bartošová, školní psycholog
 • Mgr. Zdeněk Bělecký, pedagog
 • PhDr. Richard Braun, Ph.D., psycholog
 • Mgr. Johana Elisová, školní psycholog
 • PhDr. Helena Gazdová, pedagog
 • PhDr. Ondřej Hausenblas, vysokoškolský pedagog
 • PhDr. Anna Holčíková, psycholog
 • PhDr. Sylva Hönigová, psycholog
 • Mgr. Stanislav Horáček, školní speciální pedagog
 • Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D., vysokoškolský pedagog
 • Mgr. Martin Odehnal, speciální pedagog
 • PhDr. Hana Palatová, psycholog
 • František Polášek
 • prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., vysokoškolský pedagog
 • JUDr. Jaromíra Sedláčková, právník
 • Doc. PhDr. Jan Slavík, vysokoškolský pedagog
 • prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. psycholog
 • Doc. PhDr. Tomáš Urbánek, psycholog, vysokoškolský pedagog

Pokud chcete přidat svůj podpis, stačí vyplnit formulář níže. Po odeslání, bude administrátorem webu v blízké době doplněn mezi již uvedené signatáře.

AKTUÁLNÍ POČET SIGNATÁŘŮ: 2149

Seznam signatářů naleznete zde.

 

Příloha:

Znění dopisu pro vedení školy může být například toto:

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

domníváme se, že chystané státní celoplošné testy žáků na základních školách poškodí naše dítě ……….……………………………. na jeho cestě za vzděláním, a proto Vám sdělujeme, že s jeho účastí v povinných celostátních testech organizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nesouhlasíme. Neumožníme ani jeho účast na ověřování takových testů. Důvody tohoto rozhodnutí jsme s naším dítětem probrali a vysvětlili jsme mu, jak má postupovat.

Víme, že tento náš nesouhlas je ve shodě se zákony České republiky, že nepoškozuje ani školu, ani naše dítě.

S přátelským pozdravem

Dne ……………….. …………………………………… rodiče (zákonní zástupci)

 

[iframe https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dFEwZlRFWWdYMGZlMzEzN3VpeXRDTVE6MQ 760 725]

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
19 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
David Knotek
David Knotek
11 years ago

Dobrý den,

odkaz jsem posílal několika svým kamarádům, bohužel trochu dělá problémy mezera za písmenem k v odkazu článku a prohlížeč tam vkládá náhradní řetězec %20. Takže odkaz poté vypadá: …k%20bojkotu… a stránka nejde zobrazit.

Čeněk Urbanec
Čeněk Urbanec
11 years ago

Rodiče, a prarodiče s nimi, by si měli uvědomit, že zásadním škůdcem je nynější vláda, zbavme se jí, a bude to základ pro návrat do nermálu…nebo jeho znovuvybudování. Obecně: snahy Dobešovy jsou součástí masivního vstupu soukromého sektoru do veřejných služeb – všelijaké PR firmy, SCIO, testy za účelem rozdělení dětí, aby měly soukromé ústavy co zpracovávat, tvorba privátního školství nikoliv jako kvalitní alternativy, ale nákup bizaních licencí za účelem prodeje neméně divných titulů… Vyžeňte penězoměnce ze škol!

Noemi Komrsková
Noemi Komrsková
11 years ago

Einstein se naučil číst v 11ti letech!! V našem systému by neprošel!

Lubomir Moudry
Lubomir Moudry
11 years ago

Souhlasím s návrhem na odvolání vlády. Dále navrhuji zrušení parlamentu a veškerých státních institucí kromě ústavního soudu, a rozdělení země na dle mocenského vlivu jednotlivých klanů. Hlavám klanů a jejich nejbližším nohsledům udělit zdarma tituly knížat, hrabat a vévodů a tím saturovat jejich ego. Ušetří se miliardy za provoz státního aparátu – ty budou proudit do kapes klanů přímo, bez zprostředkovatele ve formě státu. Daně nechť si každý klan vybírá sám. Soukromé vlastnictví donutí klany k hospodárnosti a šetrnosti, neboť za stávajícího stavu k tomuto přístupu nejsou nuceny a jen se rvou o to, co utrhnou ze státních zdrojů podle… Více »

Petr
Petr
11 years ago

Klidně si tu vládu odvolejte, jenom nevím koho byste tu chtěli? (ne že by se mi naše vláda líbila!)
Každá mince má 2 strany tak prosím Vás než něco vypustíte z pusy, snažte se na to podívát i z té druhé strany?

Jak byste to řešili vy? Pokud danému úkolu nerozumíte, tak si snad najdete někoho kdo to umí ne? A tohle se děje u nás ve vládě, proto ten soukromí sektor, at je to školství nebo zdravotnictví.

Michal
Michal
11 years ago

Ohledně URL, dá se použít nějaké kratší, např. toto: http://bit.ly/spi6M4

Jana Čiháková
Jana Čiháková
11 years ago

Já jsem se nechala se svými páťáky již loni zblbnout a vyzkoušeli jsme si tyto testy „nanečisto“. Češtinu, Angličtinu a všeobecný přehled (celkem 4 hodiny testování + přípravy…). Dodnes nevím, jak „moje děti“ dopadly!!!

Alena Gotvaldová
Alena Gotvaldová
11 years ago

Na základní škole jsem byla v první řadě darebák s dvojkama z chování, který uměl jenom to v čem se dokázal předvádět. Patřila tam díky učitelce i matematika, ale především zpěv, kreslení, tělocvik a recitace. Co se muselo biflovat mi bylo cizí.
Cestou vlakem do školy a v tanečních jsem si uvědomovala, že společnost se dělí na ty lepší a horší, tedy na ty vzdělané a méně vzdělané. První pololetí stačilo, abych „visela“ na nástěnce v čele nejlepších žáků školy. Proto mě pan ministr pohoršil! aproto jsem ho přestala považovat za osobu kompetentní stáv v čele našeho školství.

Alena Gotvaldová
Alena Gotvaldová
11 years ago

Omlouvám se za překlepy. Jde mi na sedmý křížek a po mrtvicích jsem omezená v pohybu.4NL

Petra
Petra
11 years ago

Je nutná další revoluce!! Ovšem už né sametová!! Co se tady děje nemá obdoby!

Petra
Petra
11 years ago

…a samozřejmě podepisuji !!!!

Věra
Věra
11 years ago

Plošné testování má pozvednout snižující se vzdělanost žactva.Testy jsou vytvářené pro čtyřkaře- to jsou většinou vlastně pětkaři, kteří neotravují a chodí do školy.V čem tkví ta genialita, že se tedy ta vzdělanost pozvedne?Testování je opět zlodějna, která odčerpává peníze ze školství a dává práci dalším úřednickým parazitům,které naše školství nepotřebuje.

Luboš Vrba
Luboš Vrba
11 years ago

No, některé ty komentáře zcela znevažují samotnou věc. To testování je samozřejmě úchylný nesmysl, děti nejsou výrobky na běžícím páse v továrně. ta je třeba kvylitu sledovat, porovnávat, třídit. A každý člověk tak jako tak není snad nikdy hotový, vždy se může nějak změnit. Hlasy idiotů volající po svržení vlády dobré věci, a to skutečně snaha zarazit sociální inženýrství v našem školství je, pouze uškodí. Nedivil bych se, kdyby je sem vpisovali panem ministrem pověření úředníci.

Mgr. Tomáš Hurych
Mgr. Tomáš Hurych
11 years ago

Na první pohled to vypadá chytře, ale možná že z této „chytrosti“ pramení dnešní MORÁLNÍ a duševní celosvětová krize? Proč chtějí politici testovat děti? Na čí zakázku to dělají? Je třeba lidi třídit, rozdělovat. Umocňovat ego. Testovat. ? Zběsilé a hlavně nesmyslné tempo, ..blikající obrazovky.. anebo Učit SPOLUPRÁCI a spojovat. Vést k toleranci a chápání druhého. Školství postulované altruisticky má být volebním programem Evropské únie – staniž se tedy. Nechci chytré a vytestované egoisty a bezzábranové tuneláře. Nemorální, ale vlivnou chátru. Miliony Kč do kancelářské mašinerie anebo do morálního KONCEPTU výchovy a vzdělávání orientovaného na žáka, nikoli na mašinerii. O… Více »

Jan Koucun
Jan Koucun
11 years ago

Zdravím ve spolek, Možná to je zajímavý nápad, zjišťovat jak kdo je na tom, udělat statistiku a soutěžit na vládní úrovni….. ale i dobrý nápad v nesprávných rukou dokáže udělat víc paseky než užitku. Hlavně když uředník řeší to, co by mělo „cizí“ dítě ve svém vývoji vědět, znát a umět a případně mu pohrozit zvednutým ukazovákem. Rodiče z toho přeci můžeme asi vynechat, jejich vliv na to, kdy a jaké tempo je pro dítě vhodné, není asi podstatné. S nadsázkou by se dalo říci: „Prostě 12.5. budeš umět vyjmenovaná slova po B nebo budeš asfaltér“ (při vší úctě k… Více »

Eva Č.
Eva Č.
11 years ago

Nesouhlasím s testováním žáků s dys problémy a žáků integrovaných souběžně s ostatními. Nesouhlasím s tím, aby byly školy případně hodnoceny podle výsledků testování. Každá ze škol má jiná startovní podmínky právě z tohoto důvodu. Srovnávat a hodnotit vědomosti dětí z výběrových škol zaměřených na výuku jazyků, matematiku atp. je nefér vůči školám, kde jsou integrovány děti s výukovými potížemi. Toto testování popírá dosavadní praxi zaměřenou na specifické ověřování vědomostí, zohledňování, individuální vzdělávací plány a individuální přístup k těmto dětem! Je jednoduché rozhodnout od stolu a nevidět před sebou konkrétní dítě. Je nekoncepční snažit se o zařazování žáků z praktických… Více »

Jan Zapletal
Jan Zapletal
11 years ago

Budu zde za protivu, ale co všichni máte proti jasnému celoplošnému testování? Já chci znát srovnání mezi jednotlivými školami. Já chci vědět, jak an tom moje dítě je.

Blanka
Blanka
11 years ago

Souhlasím s testováním.