Plošné testování školství nepomůže, hrozí jeho další propad

23. 9. 2011
EDUin
logo_EDUinfo

Diskutující na senátním veřejném slyšení k testování v 5. a 9. třídách se shodli, že zavedení testů může v této situaci kvalitě vzdělávání uškodit

Praha 23. září 2011 Veřejné slyšení, které proběhlo 20. září v Senátu Parlamentu ČR, bylo věnováno ohlášenému projektu plošného testování na základních školách. Kromě zástupců České školní inspekce se prakticky všichni přednášející shodli na tom, že na základě zahraničních zkušeností lze téměř s jistotou konstatovat, že zavedení testů nejen že našemu vzdělávání nepomůže, ale velmi pravděpodobně se dostaví v plné síle všechny negativní důsledky, které zaznamenaly země, které se touto cestou vydaly.

Vzhledem k tomu, že organizátorem veřejného slyšení byl politický oponent ministra Josefa Dobeše, senátor Marcel Chládek, nedá se považovat spektrum přednesených názorů za úplné. Obhájci a organizátoři plošných testů chyběli ve spektru diskutujích i v publiku. Přesto bylo zajímavé, jak jednoznačně se referující shodli v tom, že v tuto chvíli potřebuje český vzdělávací systém zcela jiné kroky než kontrolu pomoci on-line testů. Tyto kroky jsou:

  • dokončení standardů vzdělávání,

  • podporu profesních dovedností učitelů,

  • podporu slabých žáků,

  • získávání informací o našem školství prostřednictvím výběrových šetření.

Jednotlivá vystoupení, podrobněji vysvětlující, proč je zavedení plošných testů chybou, si mohou zájemci prohlédnout buď ve formě powerpointových prezentací nebo zvukového záznamu.

Všechny nahrávky si můžete stáhnout ZDE. Omlouváme se za sníženou kvalitu některých záznamů.

Informace o testování žáků 5. a 9. tříd, ZŠ. Olga Hofmannová a Tomáš Zatloukal (Česká školní inspekce) prezentovali informaci o online systému, který umožní jak testovat žáky, tak provádět šetření v žákovské populaci.

Vzdělání potřebuje podporu, ne kontrolu. Ondřej Hausenblas z Pedagogické fakulty UK vysvětlil, proč je zavádění plošných testů v našem školství předčasné.

Jak při státní maturitě a plošném testování neopakovat staré chyby. Tomáš Feřtek, zástupce EDUin, o.p.s. shrnul očekávání, které spojujeme se státní maturitou a plošnými testy, a zhodnotil, nakolik se mohou naplnit. Prezentace ZDE.

Já očekávám ještě větší průšvih než u státní maturity. Oldřich Botlík ze společnosti Kalibro shrnul dění okolo státní maturity.

Možnosti a meze testování. Jana Zapletalová z Institutu pedagogicko-psychologického poradenství popsala, jaká je třeba respektovat pravidla při tvorbě plošných testů.

Vývoj postojů mezinárodní pedagogické komunity k plošnému testování. Jana Straková z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy vysvětlila, proč v zahraničí ustupují od plošných testů, které se my chystáme zavést.

Testování žáků z pohledu ředitelů škol. Prezidentka Asociace ředitelů základních škol ČR Hana Stýblová objasnila důvody, proč její organizace považuje zavádění plošných testů za chybný krok.

Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, o.p.s., řekl: „Zavedení plošného tetování na základních školách je další z nesystémových kroků ministra Dobeše. Situace začíná být opravdu vážná, protože destrukce vzdělávacího systému jde do hloubky a hrozí odklonem i od těch několika pozitivních věcí, jichž se podařilo v uplynulých letech dosáhnout. Podobně jako v případě tanečků okolo sexuální výchovy jde o snahu nebrat v úvahu názory odborných složek ministerstva a rozhodovat ad hoc, nejčastěji v souladu s názory konzervativních kruhů, o něž se ministr stále častěji i politicky opírá. Ministr Dobeš neříká otevřeně, že chce odstavit na vedlejší kolej Rámcové vzdělávací programy, ale jeho pojetí zavádění plošného testování přesně k tomu povede. Říkají to nejen zahraniční zkušenosti, ale mluví o tom jednoznačně i domácí odborníci. Těm ale bohužel ministr už dávno přestal jakkoli naslouchat.“

Kontakty:

· Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, o.p.s.
e-mail: zdeněk.slejska@eduin.cz, mobil: 605 967 368

Poznámky pro editory:

  • Starší text Arnošta Veselého z FSV UK vysvětlující problematiku plošného testování naleznete ZDE.

  • Příběh plošného testování v USA naleznete v článku Dobře míněná, ale nedomyšlená reforma školství v USA ZDE.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o.p.s. byla založena v květnu 2010 a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články