Podívejte se, jak končí kampaň Česko mluví o vzdělávání

28. 6. 2013
EDUin
vize

Nabízíme šest videí se záznamem závěrečné konference, infografiku a čtyři klíčové závěry z půlroční debaty o budoucnosti vzdělávání.

Praha, 28. června 2013 – Shrnujeme klíčová zjištění z půlroční diskuse a upozorňujeme, na co je třeba se v příštích letech v oblasti vzdělávání soustředit a co pro to udělá obecně prospěšná společnost EDUin. Ve vyhodnocování výsledků kampaně budeme dále pokračovat podrobněji na stránkách www.ceskomluvi.cz.

Z internetových debat, kulatých stolů, regionálních seminářů a setkání jsme vybrali čtyři témata, která považujeme pro další vývoj našeho vzdělávání za klíčová:

Protože se výrazně zvedl zájem veřejnosti o téma vzdělávání, je důležité hledat cesty, jak by se mohli organizace i jednotlivci mimo sektor vzdělávání zapojit do jeho rozvoje.

Co pro to udělá EDUin: Stránky www.ceskomluvi.cz převedeme do podoby servisního webu, který bude nabízet zájemcům informace a návody, jak se zapojit do podpory vzdělávání.

 

Podporujme učitelskou profesi, pomáhejme učitelům lépe učit a hledejme cesty, jak udělat z učitelské profese prestižní a ceněné povolání.

Co pro to udělá EDUin: Připravíme web www.chciucit.cz, který bude představovat inspirativní učitelské osobnosti a bude informovat o tom, jak je možné k učitelské profesi přitáhnout nové a zajímavé lidi.

 

Propojujme lidi z různých profesí a oblastí společnosti. Setkání lidí z firem, státních úřadů, neziskových organizací, akademické a politické sféry zásadně obohacuje debatu.

Co pro to udělá EDUin: Kromě pokračování v dosavadní strategii založené na oslovování co nejširšího spektra zájemců o vzdělávání, připravujeme projekt Města vzdělávání, který bude pilotáží spolupráce různých sociálních skupin v regionech na modernizaci místní vzdělávací politiky.

 

Hledejme cesty, jak propojovat formální (školní) vzdělávání s neformálním (mimo školu), hledejme, jak uznávat neformální vzdělávání jako legitimní součást kvalifikace.

Co pro to udělá EDUin: Budeme téma uznávání neformálního vzdělávání soustavně zdůrazňovat ve veřejné debatě. Ve spolupráci s dalšími organizacemi připravíme jednoduchý systém, jak uznávat neformální vzdělávání, založený na zahraničních zkušenostech.

 

Infografiku shrnující, jak probíhala kampaň, naleznete ZDE a výsledky kampaně si prohlédněte ZDE. Jednotlivým tématům se budeme dále podrobněji věnovat na stránkách www.ceskomluvi.cz a budeme o nich informovat prostřednictvím tiskových zpráv.

Videozáznam z konference Kvalitní výuka pro každé dítě v každé škole, která uzavírala kampaň Česko mluví o vzdělávání, jsme rozdělili na šest částí:

Zahájení konference (6 minut) ZDE.

Vystoupení Jiřího Nantla, prvního náměstka ministra školství (19 minut) ZDE.

Vystoupení Hany Košťálové ze SKAV (12 minut) ZDE, její prezentaci najdete ZDE.

Vystoupení Petra Černikovského z MŠMT (26 minut) ZDE, prezentaci najdete ZDE.

Vystoupení Zdeňka SlejškyTomáše Feřteka z EDUin (32 minut) ZDE, prezentaci najdete ZDE, na krátké shrnující video se podívejte ZDE.

Vystoupení Arnošta Veselého z Fakulty sociálních věd UK (25 minut) ZDE, prezentace ZDE.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: „Půl roku debat v rámci kampaně nám umožnilo vyzkoušet si účinnost různých způsobů, jak oslovovat veřejnost. Toho chceme využít v dalších měsících, kdy se chceme soustředit na podporu kvality vzdělávání a učitelské profese v České republice. Končí půlroční debata, ale začíná etapa konkrétní práce na věcech, které diskutující označili za klíčové pro další rozvoj.“

Kontakty:

· Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, o. p. s.

e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz , mobil: 605 967 368

 

Poznámky pro editory:

  • Starší tiskové zprávy o kampani ČMoV najdete ZDE.

  • Konferenci Kvalitní výuka pro každé dítě v každé škole uspořádalo Ministerstvo školství ve spolupráci s neziskovými organizacemi SKAV, Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., a EDUin, o. p. s., za podpory centra moderního umění DOX a agentury Profimedia. Více se o konferenci dozvíte na www.ucimekvalitne.cz.

  • Česko mluví o vzdělávání je půlroční projekt podpořený Nadací OSF, Google ČR, IBM ČR, Microsoft ČR, Scio.cz, Duhovka Group, InBorn, Koučink akademie a Perfekt Crowd.  Jeho cílem je informovat prostřednictvím diskusí a médií co nejširší veřejnost o aktuálních problémech vzdělávání a zvýšit tak tlak na politickou reprezentaci, aby hledala adekvátní řešení.

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články