Podívejte se: Jakou podobu plošného testování plánuje inspekce a ministerstvo školství

24. 11. 2013
EDUin
Bez-nazvu-1

Těm, kteří neměli možnost zúčastnit se posledního kulatého stolu, jenž byl věnován budoucnosti plošného testování, nabízíme zvukový i obrazový záznam a prezentace řečníků. Zároveň shrnujeme hlavní závěry diskuse.

Dvouhodinová debata pěti panelistů obsahovala úvodní prezentaci ústředního školního inspektora  Tomáše Zatloukala a prvního náměstka ministra školství Jindřicha Fryče. Následné debaty se zúčastnili: Marcela Erbeková, ředitelka ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice, Hana Chalušová z iniciativy  Stop plošné testování žáků 5. a 9.ročníků a  Lenka Felcmanová z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a Pedagogické fakulty UK.

Zastupci ministerstva školství a inspekce nastínili tuto možnou podobu testování:

 • O konečné podobě plošného testování není ještě rozhodnuto, protože půjde o politické rozhodnutí.
 • Dvouletá pilotáž ověřila, že je možné testování tímto způsobem realizovat.
 • Inspekce se momentálně kloní k řešení, kdy by plošné testy z profilových předmětů:  českého jazyka, matematiky a cizího jazyka byly uskutečněny jednou za čtyři roky.
 • Mimo tyto termíny by se mohly školy k testování hlásit dobrovolně.
 • V mezidobí by byla realizována výběrová šetření. A to v jiných ročnících a z jiných předmětů než u plošného testování.
 • První ostré plošné testování se bude pravděpodobně konat ve školním roce 2014/2015 nebo 2015/2016.
 • Elektronický systém by měl umožnovat i další využití školám a veřejnosti.
 • Uvažuje se o využití tohoto systému i pro přijímací zkoušky na střední školy. Mluvíme ale o využití  elektronického systému, ne samotných plošných testů v deváté třídě.

V následné diskusi se debatovalo o těchto možných rizicích:

 • Kdo bude mít přístup k datům? Jakým způsobem bude možné přesvědčit zřizovatele, aby z výsledků škol nepořizovali žebříčky úspěšnosti a nevyužívali tato data k takzvané optimalizaci sítě škol?
 • Jak zabránit tomu, aby se školy preventivně nezbavovaly dětí, které by mohly zhoršit jejich výsledky v plošných testech?
 • Jakým způsobem testovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami, aby to přispívalo ke zlepšení jejich výsledku a ne k jejich demotivaci?
 • Jak je možné zajistit, aby příští politická reprezetace nepodlehla pokušení data z podobných šetření využít jiným způsobem, než jaký dnes představitelé ministerstva školství  prezentují?
 • Jak bude postupovat ministerstvo školství a jednotlivé školy vůči rodičům, kteří i tento model odmítnou a nepustí své děti k testování?

Na plný obrazový záznam debaty (120 min.) se můžete podívat zde:

Nabízíme i zvukovou nahrávku včetně prezentací:

Vystoupení  Ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala, jenž prezentoval závěry dvouletého pilotování plošných testů a mluvil i o jeho budoucnosti, stáhněte a poslouchejte ZDE (délka 26 minut), jeho prezentaci najdete ZDE.

Vystoupení prvního náměstka ministra školství Jindřicha Fryče, který mluvil o zařazení testů do rámce vzdělávací politiky, stáhněte a poslouchejte ZDE (delka 15 minut), jeho prezentaci nadete ZDE.

Záznam debaty panelistů v délce 70 minut stáhněte a poslouchejte ZDE.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články