Podívejte se: Učitelé v USA vyvracejí mýty o tamním školství

2. 1. 2014
EDUin
HOUSTON

Video vzniklo v rámci celonárodní kampaně Reclaim the Promise (Dostůjte slibu), která prosazuje kvalitní státem financované vzdělávání. Na kampani se podílejí učitelé, rodiče i zástupci místních komunit. Více informací o iniciativě najdete ZDE. Americká federace učitelů (American Federation of Teachers) je profesní organizace, jejímž posláním je prosazovat spravedlivý přístup, demokracii a kvalitní vzdělávání ve státních školách. Více informací o AFT naleznete ZDE.

Kritici státního školství v USA tvrdí, že je třeba ho privatizovat, zavádět pobídky, testovat, omezit vliv odborů, snižovat počet škol a propouštět učitele. Americká federace učitelů na výtky odpovídá prostřednictvím nedávno zveřejněného videa, které názorně prezentuje výsledky USA v šetření PISA, vyvrací pět hlavních mýtů o americkém školství a navrhuje řešení, která se opírají o zkušenosti zemí s nejlepšími výsledky. Za pozornost stojí věcná argumentace učitelů a srozumitelná prezentace cest ke zlepšení.

Pro pedagogickou veřejnost v České republice by mohl být inspirativní i přitažlivý způsob komunikace odborníků s veřejností prostřednictvím virálního videa. Některá sdělení jsou na hranici přílišného zjednodušení, ovšem budou-li naši učitelé prezentovat své názory takto věcně a srozumitelně, mají šanci vtáhnout do debaty i širší veřejnost.


Co nám o americkém školství říká šetření PISA 2012

Shrnutí hlavních bodů prezentace:

Mýtus č. 1 – Výsledky amerických žáků se zhoršují

Ve skutečnosti se výsledky stabilně pohybují okolo průměru OECD. Co je třeba udělat pro zlepšení? Kompenzovat socioekonomickou nerovnost žáků. Chudoba negativně ovlivňuje školní výsledky.

Mýtus č. 2 – Do školství jde už tak příliš mnoho peněz

Výdaje na školství jsou v USA poměrně vysoké. Velká část rozpočtu však připadá na elitní univerzity. Prioritou by mělo být zajištění kvalitních učebních materiálů i pro děti z chudých rodin a nabídka kvalitních předškolních zařízení.

Mýtus č 3 – Učitelé mají vysoké platy a krátkou pracovní dobu

Učitelé na amerických základních školách tráví výukou nejvíce času ze všech zemí zúčastněných v průzkumu PISA. Jejich platy jsou ale hluboce pod průměrem OECD. V zemích s nejlepšími výsledky využívají učitelé pracovní dobu i pro spolupráci, hodnocení prací a komunikaci s rodiči.

Mýtus č. 4 – V jiných zemích jsou kvalitnější učitelé

Důvodem prý je, že do pedagogických profesí nastupuje nejlepších 30 % absolventů. Podle OECD se jedná o nepodložené tvrzení. Země s nejlepšími výsledky zajišťují učitelům kvalitní odbornou přípravu a podporu v průběhu celé jejich profesní dráhy.

Mýtus č. 5 – Učitelské odbory stojí v cestě snahám o zlepšení

V zemích OECD s nejlepšími výsledky jsou zároveň nejsilnější učitelské odbory. OECD doporučuje s odbory spolupracovat a zbytečně je nedémonizovat.

 

Závěrem Americká federace učitelů navrhuje:

  • soustředit se na kvalitu vzdělávání dětí ve věku 3-10 let
  • usilovat o rovnoměrnější financování
  • poskytnout učitelům čas na přípravu a spolupráci
  • zavést důkladně propracované kurikulum
  • využívat testy, které slouží potřebám žáků
  • podporovat partnerskou spolupráci se školami, učitelskými odbory i místní komunitou

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články