Připravuje se založení Společnosti učitelů českého jazyka

2. 10. 2012
EDUin

Publikujeme informaci o přípravách k ustanovení odborné Společnosti učitelů českého jazyka. Impulsem k úvahám o jejím založení byly letošní spory okolo státních maturit a hlavně písemných prací z češtiny. Pokud vás zajímají podrobnosti, můžete kontaktovat organizátorky na adresách vackova@gytool.cz; dohnalova@gytool.cz

Dne 1. září 2012 se v Olomouci uskutečnilo první neformální setkání učitelů českého jazyka, jehož cílem bylo domluvit se na založení společné platformy, která by umožňovala vzájemný dialog a řešení profesních problémů.

Zúčastnilo se celkem dvanáct učitelů – zastoupena byla jak gymnázia, tak odborné školství (Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice, Gymnázium Matiční Ostrava, OA SZUŠ Bruntál, Gymnázium Hustopeče, Gymnázium Olomouc-Hejčín); přítomni byli také didaktikové českého jazyka Ondřej Hausenblas (PedF UK Praha) a Milan Polák (PdF UP Olomouc). K iniciativě se dále přihlásilo osm pedagogů, kteří se však nemohli osobně dostavit.

Program byl rozdělen do tří částí; příspěvky reflektující současné problémy našeho oboru si připravili Veronika Valíková, Lenka Dohnalová a Josef Zemek. Následující diskuze byla velmi přátelská a reprezentovala různorodost názorů češtinářů. Závěrem se všichni zúčastnění shodli na potřebě založit platformu češtinářů, která by byla otevřená pro učitele českého jazyka napříč všemi stupni vzdělávání. Diskutující se shodli na českém názvu Společnost učitelů českého jazyka a ustavili přípravný výbor, jehož členy jsou Hana Vacková a Lenka Dohnalová. Byly také formulovány cíle tohoto sdružení:

 

 1. hledat a vytvářet shodu v tom, co a jak učit v hodinách českého jazyka,

 2. poskytovat odborné podněty a inspiraci institucím ve vzdělávání, školám, učitelům a prosadit se při jednání s nimi,

 3. pečovat o návaznost ve vyučování ČJL na všech stupních vzdělávání,

 4. podporovat setkávání a profesní vzdělávání učitelů českého jazyka,

 5. stát se otevřenou platformou různorodých názorů.

 

Přípravný výbor vypracoval návrh stanov sdružení; první schůze připravovaného sdružení by se měla následně uskutečnit 1. prosince 2012 v Olomouci.

Věříme, že se nám podaří překonat názorové rozdíly a sejít se k plodné diskuzi. Neboť – řečeno slovy Karla Čapka: „Každý, kdo věří v nějakou Pravdu, myslí, že má proto nenávidět a zabíjet člověka, který věří v Pravdu jiné tovární známky. Je nějaký prostředek proti této nesmiřitelné nenávisti? Nevidím jiný než v poznání, že si můžeme rozumět přes rozdíly víry, úpravy zelí nebo názorů o Janu Nepomuckém. Je třeba zlehčiti dogmata a změkčiti pravdy, abychom pocítili blahovůli k člověku.“

 

Možné úkoly sdružení:

 • Co a jak učit – domluvit se tedy na podstatných pilířích našeho oboru, nenechat se přitom stresovat nejasným výstupem, ve kterém se může objevit téměř vše.

 • Nalézt shodu v základních aspektech výuky jazyka i literatury.

 • Reagovat na změněný životní styl současné generace v souvislosti s výukou mateřského jazyka a literatury.

 • Prosazovat další vzdělávání a setkávání učitelů ČJL.

 • Ctít návaznost a propojenost jednotlivých stupňů vzdělávání, konzultovat své problémy s kantory ZŠ, spolupracovat s didaktiky VŠ.

 • Diskutovat nad současnými problémy ve vyjadřování a psaném projevu mládeže v souvislosti s jejich životním stylem (absence četby, komunikace přes PC a mobily).

 • Profilovat sdružení jako partnera jednání s významnými institucemi.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články