CTYOnline: Program pro talentované měl vést na elitní zahraniční univerzity

6. 1. 2015
EDUin
5734972521_a7fef5fbfd_z

Připomínáme rozhovor s Martinem Hermanem o možnosti pro talentované české studenty připravit se na studium na kvalitních zahraničních univerzitách. Ministr Chládek na podzim přislíbil studentům zapojeným do programu CTYOnline, který jim měl umožnit připravit se na studium v zahraničí, finanční podporu, aby ji na začátku nového roku odřekl s odůvodněním narušení „rovného“ přístupu ke vzdělávání (ZDE). O tom, že si na ministerstvu nejspíš pletou pojmy, píše ve svém aktuálním blogu učitel David Yilma (ZDE). Petici proti rozhodnutí ministerstva můžete podepsat ZDE.

Deset vybraných studentů mělo jet na letní kurz na některou z prestižních univerzit v USA, socioekonomicky slabí měli mít nárok na stipendium. Nutná je kooperace se středními školami, jejich reakce je zatím kupodivu slabá. Absolventem programu je třeba Tomáš Zahradník, spoluautor projektu ProStředoškoláky.cz (ZDE). S Martinem Hermanem mluvil Bob Kartous.

Nadace American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (www.afcsls.org) nabízí letos již pátým rokem českým středoškolákům možnost, jak rozvinout svůj talent a připravit se k univerzitnímu studiu buď doma, nebo v zahraničí. Proč, pro koho je program určen a za jakých podmínek se mohou studenti zapojit, jsme se zeptali zástupce fondu Martina Hermana.

Pro koho je program určen? A kdo ho financuje? 

Martin Herman

Martin Herman

Program je určen pro talentované žáky a studenty (statisticky horních 5 – 10 % na Gaussově křivce), což v ČR odpovídá zhruba 750 000 dětí od první tříd ZŠ po maturanty, které mají zájem na sobě pracovat.  Nadání a talent jsou nutným předpokladem.  Bez motivace a tvrdé práce to ale ani talentovaní daleko nedotáhnou.  Standardní výuka je až příliš často demotivující.  Dochází tak k mrhání mozkového potenciálu, který snad, kromě zlatých českých ručiček, by měl být motorem české prosperity v blízké budoucnosti.

Zpočátku jsme vše financovali sami.  Program jsme rozjeli pilotní fází před čtyřmi roky.  Spojili jsme se s Center for Talented Youth při Johns Hopkins University (http://cty.jhu.edu), světovou autoritou v práci s talentovanými.  Za poslední čtyři roky jsme investovali 15 milionů Kč.  CTY nám přispěl slevami na kurzovném v hodnotě 5 milionů Kč.

Přes výsledky studentů a intenzivní snahu jsme čtyři roky nemohli najít pochopení ministerstva školství. Ministerstvo známkovalo náš program jako elitářský a komerční, vedoucí k odlivu mozků do USA – legrační nesmysl.  Měli bychom snad talentovaným bránit  svůj talent efektivně rozvinout!?

Zachránil nás až pan ministr Chládek.  Slíbil podporu 5 milionu Kč na kurzovné v CTYOnline (internetové kurzy pro talentované studenty, pozn. autora) na školní rok 2014/2015.  Navíc potvrdil zájem o dlouhodobou spolupráci na založení CTY Central Europe s působností pro Střední Evropu.  Bez jeho podpory jsme byli rozhodnuti naši činnost ukončit a zahájit jednání jinde ve Střední Evropě.

A jak je to s tím odlivem mozků? Ministerstvo by mělo investice zvažovat i z tohoto ohledu. Máte představu o tom, kolik studentů, kteří studují v USA, se následně vrátí do ČR?

V dobách komunismu se vraceli většinou pouze špioni a lidé, kteří z mnoha jiných důvodů změnu nezvládli.  Dnes je situace jiná.  Studenti by rádi studovali v zahraničí, získali tam pracovní zkušenosti, ale následně by se rádi vrátili domů.  Tak odpovídala většina respondentů v nedávném průzkumu Bakalovy Nadace.

Odlivu mozku se dá zabránit především zlepšováním prostředí pro talentované doma.  Podstatně zlepšit úroveň českých univerzit.  Méně závisti, více rozumu.  Shodneme se jistě všichni, že práce je v tomto směru obrovské množství.  Začíná to tam, kde působí EDUin – vzdělání je věcí nás všech.

Jak se mohou studenti do programu přihlásit?

Registrace do kurzu CTYOnline bude zahájena koncem srpna on-line na www.uptoyou.cz, jakmile vyjasníme podrobnosti s ministerstvem školství ohledně podpory studentů.  Technické a personální podmínky výuky jsou zajištěny. Zároveň připravujeme nový web pro CTY Central Europe.

Registraci do CTYOnline je třeba dokončit do 13. září.  Času tedy zbývá velmi málo.  Důvodem zdržení byl nezájem projekt finančně podpořit ministerstvem školství. Poslední čtyři roky prokázaly účinnost CTYOnline vcelku jednoznačně.  Více než 600 studentů si systém vyzkoušelo a jistě to rádi potvrdí.  Jedním z našich absolventů je třeba Tomáš Zahradník, zakladatel projektu Prostredoskolaky.cz.

Co se od studentů, kteří se přihlásí, očekává? Existuje nějaká požadovaná úroveň znalostí a dovedností?

Do kurzu CTYOnline nominuje studenty ředitel gymnázia po poradě s rodiči a učiteli.  Výuka probíhá v angličtině.  Vyžadují nejen talent, ale i svědomitost a tvrdou cílevědomou práci během celého školního roku.

Spolupracuje s námi již 30 gymnázii.  Pilotní fáze potvrdila klíčovou roli vedení škol.  Kontaktovali jsme opakovaně snad všechna gymnázia v České republice. Často slyšíme „takových nabídek máme spoustu“.  Často ani nic od vedení škol neslyšíme. Přitom studenti a jejich rodiče mají o CTYOnline stále větší zájem.

V čem spočívá zapojení studentů do kurzu CTYOnline?

Každý student pracuje s lektorem/mentorem, který ho kurzem vede, motivuje, poskytuje mu zpětnou vazbu, podporu a hodnocení.  To je síla CTYOnline, kterou standardní online kurzy neposkytují.  CTY využívá multimédia, interaktivní tabule, webové učebny, texty, průvodce studiem, CD.

Studenti mají možnost zúčastnit se letních vzdělávacích programů přímo v USA.  Za jakých podmínek to je možné a co je třeba pro to udělat?

Jsou dva způsoby, jak získat stipendium do CTY Summer.  Ročně vysíláme 10 studentů.  Pět dostává stipendium jako bonus za mimořádné výsledky v CTYOnline, typicky umístění v horním 1 %.  Dalších pět musí projít soutěží – přihláška potvrzená ředitelem školy, esej na dané téma, na kterou mají studenti dvě hodiny.  Ze zhruba 150 účastníků vybereme třicet na pohovory.  Pěti je uděleno stipendium, které hradí veškeré náklady.  Hodnota jednoho stipendia je 6 200 dolarů.

Přednost mají středoškoláci 2 až 3 roky před maturitou, zvažující univerzitní studium.  Pro ně je obrovsky motivující strávit tři týdny intenzivním studiem s vrstevníky z celého světa, kteří sdílí jejich zájem, na Princetonu, Berkeley, Johns Hopkins nebo jiné špičkové americké univerzitě.  Někteří studenti se rovněž zúčastnili letního programu CTY v Irsku a v Hong Kongu.

Zohledňujete i socioekonomický status uchazečů? Ptám se, protože on-line kurzy, které program nabízí, jsou placené.  Ceny kurzovného se pohybují od 325 do 500 dolarů. Existuje možnost získat stipendium? Využijete k tomu 5 milionů korun, které se nedávno podařilo získat od ministerstva školství?

CTYOnline kurzy jsou placené.  Od samého počátku poskytujeme stipendia jak sociální, tak prospěchová. Sociální stipendium dostávají všichni studenti, kteří předloží “Oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory” od svých rodičů společně s nominací podepsanou ředitelem školy.

Americké studenty stojí jeden kurz 890 až 1 330 dolarů, podle délky a náročnosti.  Nám se podařilo získat výraznou slevu (325 až 500 dolarů). Cena platí pro pilotní fázi, která měla původně trvat dva roky, ale protáhla se na čtyři a nyní skončila.  Cílem bylo a je přesunout těžiště činnosti do České republiky, snížit náklady, a tím usnadnit všem talentovaným tuto příležitost využít.

Rozhodnutí pana ministra Chládka bude CTYOnline pokračovat i v nadcházejícím školním roce.  Bude tak možné zajistit pro české studenty podstatně nižší kurzovné než během pilotní fáze. Zároveň se tak podařilo udržet zájem CTY Johns Hopkins o dlouhodobou spolupráci. Založením CTY Central Europe získáme know-how, praktické profesionální vazby a zároveň podstatně snížíme provozní náklady tak, aby této možnosti  mohli využít všichni talentovaní od předškolního věku do maturity.  Mimochodem, pilotní fáze potvrdila širší dopad než pouze pro talentované. CTYOnline inspiruje české lektory (učitele gymnázií) učit efektivněji i ostatní studenty.

Většina kurzů je orientována na exaktní a přírodní vědy, matematiku, fyziku, chemii, biologii. Vedle toho program nabízí jazykové kurzy, angličtinu, arabštinu, čínštinu atp.  Zdá se, že humanitní vědy jsou mimo záběr programu, proč?

Přiznám se, že důraz je motivován našimi životními zkušenostmi.  Základem je schopnost logicky myslet, verbálně a písemně komunikovat.  Proto klademe důraz na matematiku a písemný projev.  To je solidní základ pro jakoukoliv další činnost.  To jsou dovednosti, které se formují na střední škole.  Kdo je nezíská,  bude v nevýhodě.

Nejnáročnější, ale současně nejpopulárnější jsou CTYOnline AP (Advanced Placement) kurzy, které shrnují veškerou látku gymnázia za sedm měsíců a první semestr vysoké školy. Studenti říkají: „Byla to dřina, investoval jsem hodně času, ale nelituji.  Nejenže jsem si látku zapamatoval, ale pochopil jsem ji skvěle ve všech souvislostech“.

Uvádíte, že absolvování kurzů CTY je významným doporučením ke studiu na amerických univerzitách, a nejen na nich. Můžete uvést příklady?  A jakou váhu takové doporučení hraje?

Účast v programech CTY signalizuje mimořádné schopnosti, zájem a disciplínu.  CTY byla založena před více než třiceti lety.  Její absolventi působí ve špičkách akademické sféry, podnikání, ale třeba i umění.  Patří mezi ně např. zakladatelé Googlu, Facebooku, několik nositelů Fields Medal, ale třeba i Lady Gaga.

V přihlášce na americkou univerzitu mají přirozeně větší váhu výsledky v kurzech CTYOnline, CTY Summer, AP testech než domácí studentská odborná činnost, i kdyby byla progresivního charakteru.  Přijímací komise není schopna hodnotit jí neznámé programy.  CTY je pro ni jasným kritériem.

V přihlášce na české a jiné evropské univerzity mají výsledky v CTY programech rostoucí význam.  V Anglii je CTY dobře znám.  V České republice zatím stále ne.  Nicméně, máme již příklad studentky, která zvládla test AP Biology na „A“ a byla přijata bez pohovoru na jednu z lékařských fakult Univerzity Karlovy.

V ČR stále převládá mýtus, že vzdělání na špičkové soukromé univerzitě, jako je třeba Harvard, je moc drahé a tedy nedostupné.  Proč se tedy snažit…  Pravda je ale jiná.  Kdo opravdu chce, cestu si najde.  Já sám jsem toho příkladem a nejsem sám. Otázka školného přichází na řadu teprve tehdy, je-li student přijat. Jestliže rodinný příjem nedosahuje 60 000 dolarů ročně, univerzita uhradí všechny náklady.  Proč se o to tedy nepokusit? Určitě je ovšem jednodušší lelkovat a nedělat nic.

Program už má své absolventy.  Jaké jsou jejich zkušenosti?

Několik studentů dostalo plná stipendia ke studiu na špičkových zahraničních univerzitách, Yale, Johns Hopkins, Imperial College of London a několik dalších.  Pomohli jsme jim najít cestu do dalšího života.

Kolik předpokládáte, že by se do programu mohlo v následujícím školním roce zapojit studentů?

Věříme, že se zaregistruje asi 250 studentů.  Loni jich studovalo v CTYOnline 170.  Pevně věřím, ze se podaří co nejrychleji realizovat slib pana ministra Chládka.  To je pro pokračování spolupráce s CTY Johns Hopkins absolutně klíčové.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články