Reakce na příspěvek Kateřiny Valachové

26. 2. 2018
EDUin
sarkozi_foto_zlato

Kateřina Valachová zveřejnila na svém facebookovém profilu příspěvek začínající slovy „S jistými rozpaky sleduji proces vzniku Pedagogické komory…“ (https://www.facebook.com/valachova.katka/posts/1784875658472635). Pokud si přečtete reakce diskutujících, jsou v drtivé většině negativní a snaží se uvést omyly exministryně na pravou míru. Rád bych se do této diskuze zapojil a reagoval (bohužel nemohu odpovídat přímo na FB Kateřiny Valachové, neboť si mě zablokovala už v době sporů o kariérní řád, a proto volím tuto formu).

„Za sebe zatím mohu říci asi tolik – výsledkem činnosti Pedagogické komory dosud bylo jenom to, že školství přišlo o skoro dvě miliardy korun, které byly spojené s příplatky a dalšími zvýhodněními v rámci novely školského zákona“

Školství samozřejmě o nic nepřišlo. Dvě miliardy byly alokovány v rámci OP VVV na organizační a administrativní zajištění kariérního řádu, z toho půl miliardy již začal čerpat projekt IMKA, který realizoval NIDV, ale musel být zastaven, protože kariérní řád nebyl schválen a došlo by k porušení rozpočtové kázně a hrozil by zásah OLAF. Zbytečně utracené peníze v projektu IMKA nám sice již nikdo nevrátí, ale zbylé finanční prostředky mohou být využity jinak – nikam nezmizely. V souvislosti s novelou zákona o pedagogických pracovnících (nešlo o školský zákon, což by měla bývalá ministryně vědět…) mělo jít do konce roku 2017 z vládní rezervy 400 milionů korun na příplatky a snížení míry přímé pedagogické činnosti u specializací, což bylo uměle spojováno s přijetím kariérního řádu. Tyto peníze mohl po nepřijetí kariérního řádu ministr Štech využít dle svého uvážení. Nepoužil je ale na příplatky, nýbrž na zalepení chybějících financí v inkluzi. I tyto finanční prostředky zůstaly ve školství. Jen se ukázalo, že MŠMT má jiné priority než platy učitelů… Jedná se o jasný důkaz toho, že inkluze jde na úkor platů učitelů (přitom původní záměr zavedení podpůrných opatření zněl, aby školy nemusely hradit inkluzi na úkor platů pedagogů – místo škol to tedy udělalo přímo MŠMT…). Předpokládám, že pokud by tyto peníze šly na příplatky, snížily by se v roce 2018 o daný objem finanční prostředky na navýšení tarifních platů. V rozpočtu na rok 2018 chybějí na inkluzi právě 2 miliardy. Doufejme, že se nebudou hledat v nenárokových částech platů učitelů… Podrobněji jsme se tomuto tématu věnovali v samostatné tiskové zprávě (https://drive.google.com/file/d/0B6ir-4sFpVqON1I3c3VIYzdpb0U/view).

„V tom sehrála Pedagogická komora dost velkou roli a dle mého to bylo hodně nešťastné – zvláště ve světle toho, že se mne mnoho pedagogů nyní ptá, kdy bude „konečně“ prosazen kariérní řád. A také kdy budou peníze na zlepšení situace třídních učitelů a další věci“

Po kariérním řádu se nikdo neptá. Dokonce i předseda CZESHA Jiří Zajíček v Učitelských novinách odpověděl, že není zapotřebí. Na Facebooku Kateřiny Valachové se po něm také nikdo nepídí… Ostatně není paní exministryni divné, že na vlastním facebookovém profilu nemá skoro žádné příznivce, kteří by ji slovně podpořili, a že hlasování, které tam sama vyhlásila k dvouletým dětem v MŠ, prohrála v poměru 15 : 85?

„Protože Pedagogická komora sice vyvolala vlnu odporu proti jednomu řešení, ale nikdy nepřišla s jiným. Bořit je snadné. Budovat je podstatně těžší.“

Pokud by paní poslankyně Kateřina Valachová zavítala na web Pedagogické komory (www.pedagogicka-komora.cz), všimla by si, že se tři zástupci Pedagogické komory osobně sešli s ministrem školství Robertem Plagou ke společnému jednání (ministři Kateřina Valachová i Stanislav Štech s námi jednat odmítali). A dále, že jsem ve školském výboru Senátu prezentoval návrh, aby byla znovu projednána senátní verze zákona o pedagogických pracovnících, ovšem bez kariérního řádu, který odmítlo 21.609 signatářů petice z 1.150 škol. V případě schválení novely by příplatek za třídnictví činil minimálně 3.000 Kč měsíčně a specializační příplatek 2.000 až 3.000 Kč měsíčně, což jsou původní pozměňovací návrhy Iniciativy Pedagogická komora, proti nimž Kateřina Valachová vstupovala v Senátu s podporou školských odborů i CZESHA (naštěstí marně). Pedagogická komora chce nejen bránit změnám k horšímu (kariérní řád, inkluze, nové financování, povinné předškolní vzdělávání, garance míst pro dvouleté v MŠ…), ale zároveň intenzivně pracuje na prosazení pozitivních změn.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články