Ředitel gymnázia žádá od ministra odpovědi ohledně maturitních písemek

Zveřejňujeme dopis Roberta Nováka, ředitele gymnázia v Hradci Králové, který klade ministru školství Petru Fialovi několik otázek týkajících se hodnocení maturitních písemek. Text je důležitý především tím, že shrnuje velmi přesně všechny problémy spojené s maturitními slohy a jejich způsobem hodnocení.

 

Vážený pane ministře,

 

v souvislosti se zpřístupněním záznamů hodnocení písemných prací společné části maturitní zkoušky a se změnou způsobu hodnocení výše uvedených prací v roce 2012 Vás žádám, abyste podrobně popsal:

 

1) Jakým způsobem byly distribuovány vypracované písemné práce jednotlivým hodnotitelům?

 

2) Jaké konkrétní pokyny dostali hodnotitelé pro vlastní hodnocení a vyplňování záznamů o hodnocení písemných prací?

 

3) Jak bude probíhat proces přezkumu hodnocení písemné práce na krajských úřadech, pokud o to žáci požádají?

 

V rámci své odpovědi se laskavě soustřeďte na následující skutečnosti:

 

A) Proběhlo hodnocení skutečně anonymně, nebo hodnotitelé dostali záznamové archy i se jmény maturantů? Všechny listy záznamového archu, které jsme skenovali do IS CERTIS, jsou kromě kódu žáka opatřeny i jeho jménem a příjmením. Vyplněné záznamy o hodnocení písemné práce byly také opatřeny jménem žáka. Pokud hodnotitelé znali jména autorů prací, nemohla nastat situace, kdy mohlo dojít k identifikaci konkrétní osoby resp. školy, kterou hodnotitel opravoval? Nemohlo dojít
k ovlivnění na základě identifikace pohlaví?

 

B) V záznamech o hodnocení jsme v kolonce Komentář zpravidla nalezli pouze prázdné místo, případně nějakou značku (např.: aaa). Pouze v případě, že žák nedosáhl předepsaného minimálního počtu bodů, byl uveden stručný a velmi obecný (2 – 3 řádky) komentář. Jak mohou žáci zdůvodnit svoji případnou žádost o přezkum, když neví, za co konkrétně jim byly strženy body? Jak mají žáci konkrétně zdůvodnit například to, že nesouhlasí s hodnocením za kritérium 2B (Volba lexika – adekvátnost, přiměřenost), když se z komentáře nedozví, za co jim byly v tomto kritériu strženy body?

 

C)  Při osobním telefonickém rozhovoru s pracovníky Cermatu mi bylo sděleno, že jeden konkrétní hodnotitel opravuje písemné práce všech žáků jedné konkrétní školy/oboru školy v daném předmětu a v dané úrovni maturitní zkoušky. Současně mi bylo sděleno, že v drtivé většině případů opravuje hodnotitel práce z konkrétní školy, z kraje, ve kterém sám působí. Dále jsem se dozvěděl, že hodnotitelé působící na gymnáziích zpravidla hodnotí práce gymnazistů, pedagogové ze SOŠ hodnotí žáky ze SOŠ, ….

Když jsem chtěl tuto informaci potvrdit písemně, bylo mi sděleno, že to udělat nemohou. Je pravda, že písemné práce nebyly hodnotitelům přiděleny pomocí náhodného výběru, ale na základě kritérií, která minimalizovala možnost, aby jeden hodnotitel hodnotil práce žáků z různých typů středních škol a z různých regionů? Pokud tomu tak je, v čem je tento systém distribuce objektivnější než náhodný výběr?

D)  Při zkoumání způsobu, jak bude realizován případný přezkum písemných prací odvolacími orgány, mi bylo sděleno, že o odvolání bude rozhodovat příslušný úředník zmíněného úřadu. Je pravda, že o správnosti hodnocení písemné práce bude rozhodovat úředník, který zpravidla není vystudovaný učitel anglického jazyka (v případě angličtiny) a neprošel ani školením hodnotitelů?  

 

Důvodem žádosti je moje snaha zodpovědět četné dotazy našich žáků, kteří jsou opakovaně odkazováni na webové stránky Cermatu, kde pochopitelně odpovědi na výše uvedené nenalézají. Na rozdíl od centrálních orgánů cítím osobní odpovědnost za osudy žáků, kteří museli podstoupit maturitní zkoušky tímto způsobem.

V závěru své žádosti o poskytnutí informací Vám chci sdělit, že v zájmu co největší podpory žáků nejen naší školy se chystám znění svého dopisu i Vaší odpovědi zveřejnit. S ohledem na aktuálnost problému Vás žádám o co nejrychlejší reakci z Vaší strany.

Pevně věřím, že pokračující neobjektivita a netransparentnost státních maturit provázená již druhým rokem neochotou Cermatu a MŠMT připustit závažné problémy a reagovat na množství kritických připomínek se Vaším příchodem radikálně změní a oběťmi tohoto experimentu budou „pouze“ dva populační ročníky.

 

V Hradci Králové dne 1. 6. 2012

Robert Novák, ředitel Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové


 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
4 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Oldřich Botlík
10 years ago

Otázky pana ředitele Nováka pokládám za zásadní a upřímně mu děkuji za to, že se maturantů veřejně zastal – není to dnes samozřejmý krok. Mě nicméně zajímá ještě jeden aspekt, totiž odolnost hodnocení písemných prací vůči změně hodnotitele. V reálném světě nemůže být dokonalé nic, tedy ani práce reálných hodnotitelů. S tím se musíme smířit. Z tohoto důvodu ale existují například pro netto váhu baleného zboží normy, které uvádějí, jaká odchylka od nominální váhy se ještě toleruje. JAK VELKOU TOLEROVATELNOU ODCHYLKU STANOVILO MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ CERMATU? Navrhuji, aby ministr nechal provést následující pokus. Ať několik náhodně vybraných hodnotitelů znovu ohodnotí 1000… Více »

Hana Turčanová
Hana Turčanová
10 years ago

Naprosto souhlasím s těmito připomínkami, díky za to, že pan ředitel Novák i pan Botlík se veřejně postavili proti „Zelenému Cermatu“, organizaci, která už spolkla neskutečné peníze za neskutečné nesmysly. Nový pan ministr by měl tento spolek co nejdřív zrušit než napáchají další morální i materiální škody. Je to opravdu Absurdistán v Kocourkově! Možná by nebylo od věci nechat povinně všechny „odborníky“ z Cermatu vykonat veřejně jejich propracovanou maturitu, snad by se ukázalo, kdo nám pozvedá úroveň vzdělávání….

Radek Mikulka
Radek Mikulka
10 years ago

Děkuji oběma pánům za velmi věcné připomínky, s kterými plně souhlasím. Bohužel, ač nerad, musím souhlasit i s tím, co píše paní Turčanová. Jen tak mimochodem – zkuste si, prosím, prohlédnout následující odkaz na jeden blog (pokud se to zakládá na pravdě, pak je to skandální!):
http://sugarcoat.blog.cz/1205/a-to-ma-byt-oficialni-dokument

Pavel
Pavel
10 years ago

K panu řediteli. V úvodu své stížnosti se ptáte na skutečnosti, které byste si jako ředitel snadno mohl/měl získat sám (např. ). Neměl jste na škole žádného hodnotitele? Smutné. Např. tabulku s body a pokyny k hodnocení obdrželi VŠICHNI češtináři již před maturitami. Letošní formuláře byly převzaté z loňska, je jasné, že se zapisují komentáře pouze těm žákům, kteří neprošli. Domníváte se, že při stávajícím systému je možné (minimálně z časových důvodů) psát (každý hodnotitel) každému žákovi hodnocení? Zdali činí středoškolákovi (nedejbože učiteli) problém identifikovat slova jako lexikum, koheze, syntax, povrchnost – vítejte ve vzdělané společnosti. Vysvětlovat Váš bod A… Více »