Řízení školy: Tablety ve školách pomáhají

25. 5. 2015
EDUin
mobil_z

Publikujeme text Jany Knesplové, který vyšel v časopise Řízení školy (ŘŠ  5/2015 ). Text se věnuje výstupům zprávy o vlivu mobilních dotykových zařízení na inovaci výuky, podrobné informace a kompletní souhrnnou zprávu najdete ZDE.

Právě v těchto dnech vychází kompletní zpráva Národního ústavu pro vzdělávání, která posuzuje vliv mobilních dotykových zařízení na inovaci výuky a popisuje širokou škálu příkladů dobré praxe na základě zkušeností v projektu Vzděláváme pro budoucnost.

Nezávislí odborníci na technologie ve školství, Daniela Růžičková z Národního ústavu pro vzdělávání a renomovaný specialista Ondřej Neumajer, se v období od listopadu 2013 až do prosince 2014 soustředili na sledování projektu Vzděláváme pro budoucnost. Jeho cílem je ukázat široké možnosti využití tabletů s operačním systémem Windows pro kvalitní moderní výuku na vybraných referenčních školách společnosti Microsoft. Mezi základní scénáře využití tabletů patřily: Tabletová třída, Mobilní tabletová učebna, Přines si vlastní zařízení a Tablety pro učitele.

Vybrané příklady hodnocení jednotlivých scénářů

Koncept prvních dvou výše zmíněných scénářů se často zaměňuje, ale zatímco v tabletové třídě má každý žák k dispozici dedikovaný tablet po celý školní rok a může jej využívat při jakémkoliv předmětu, mobilní tabletová učebna nabízí tablety k dispozici všem třídám ve škole a záleží na učitelích, v které třídě či předmětu je využijí.

První zmiňovaný scénář tak klade mnohem menší nároky na logistiku pohybu zařízení po škole a jejich rezervaci a zároveň umožňuje větší flexibilitu jejich využití. Druhý scénář je o něco logisticky náročnější, ale na druhou stranu při stejné investici dopřeje možnost využití tabletů širšímu publiku. V obou případech byla hlavním smyslem individualizace výuky – možnost, kdy každé dítě pracuje dle svých vlastních možností a potřeb.

Velkým přínosem byl fakt, že žáci mohli při výuce spolupracovat a poutavým způsobem prezentovat výsledky své práce učitelům a spolužákům. Právě to významně napomohlo tomu, proč ředitelé škol i pedagogové v závěru hodnotili oba scénáře velmi pozitivně. Zároveň se potvrdilo, že zařazování tabletů do výuky může usnadňovat individualizaci práce žáků a pomůže jim naučit se univerzálním dovednostem, které jim umožní úspěšně vkročit do samostatného života i kariéry.

Náročnější na praktickou realizaci se ukázal scénář Přines si vlastní zařízení (BYOD), kdy mohou žáci při výuce používat svá vlastní zařízení, bez ohledu na operační systém či typ (tablet, notebook, chytrý telefon). Pilotní scénář potvrdil, že prvotní instalace celého systému, podporujícího různá zařízení, není snadná, a je proto vhodné svěřit ji odborné dodavatelské firmě se zkušenostmi ze školství. Referenční škole v Lupáčově ulici na Praze 3 se ale podařilo úvodní komplikace překonat a další zapojení vlastních zařízení žáků do výuky bylo hodnoceno jako přínosné a bezproblémové, podobně jako v předchozích dvou scénářích.

Čtvrtý sledovaný scénář, Tablety pro učitele, nenaplňuje požadavky výuky jedna k jedné. Jeho výsledky a dopady na inovaci výukového procesu byly i proto hodnoceny jako nejméně efektivní. Z pochopitelných důvodů chybělo interaktivní zapojení žáků a možnost individualizace výuky. Tablety byly „pouze“ pomocníkem učitele pro přípravu a vedení hodiny. Nicméně scénář byl doporučen jako ideální úvodní fáze zavádění mobilních dotykových zařízení do výuky, kdy je učiteli dopřán čas a možnost proškolení ve využití těchto zařízení předtím, než jsou žákovskými zařízeními vybaveny děti.

Dle názorů ředitelů a pedagogů referenčních škol zapojených do projektu Vzděláváme pro budoucnost jsou získané zkušenosti a závěry testovaných scénářů přenositelné mezi různými školami, na nichž mohou výrazně usnadnit spuštění vlastního projektu zavádění mobilních zařízení do výuky. Základním předpokladem pro úspěšné nasazení tabletů do výuky na školách je ovšem zapojení celého učitelského sboru a ochota k experimentování i překonávání prvotních nesnází.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články