Snaha opravit rámcové programy je chvályhodná, MŠMT volí ovšem velmi nešťastný způsob

27. 4. 2012
EDUin
logo_EDUinfo

Týden diskusních seminářů o revizi RVP, ukázal, že nevíme přesně, proč změny ve vzdělávacích programech vlastně děláme

Praha 27. dubna 2012 – Nedostatečně promyšlené zadání, organizační nejasnosti, které omezují přístup k seminářům, minimum informací pro veřejnost. To jsou hlavní dojmy z týdne diskusních seminářů k revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Za pozitivní lze považovat zachování průřezových témat v RVP ZV a proklamovaná snaha zavést pravidelný a koncepčnější systém jeho revizí.

 

Jedním z hlavních nedostatků právě probíhající revize RVP ZV je nejasné zadání. Není zcela zřejmé, co přesně jeho opravou sledujeme a k jakému cíli chceme dospět. Neexistuje žádný veřejně dostupný dokument, který by důvody, cíle a zadání revize formuloval.

 

Druhým výrazným problémem je naprostý nedostatek informací pro odbornou veřejnost. Ministerstvo školství zatím nepublikovalo žádnou tiskovou zprávu, která by shrnula politické zadání, postup a časový harmonogram revizí. V úvodu některých oborových seminářů byly ale takové informace zmíněny. I k nim však většinou nejsou uvedeny důvody. Tlumočíme je tedy alespoň touto cestou:

 • Hlavním cílem revizí je rámcové programy zestručnit a zjednodušit.

 • Jde také o to upravit a aktualizovat cíle vzdělávání v jednotlivých oblastech.

 • Průřezová témata (obory vzdělávání promítající se do více předmětů – například Environmentální výchova) budou zachována, ale mají být zjednodušena a konkretizována, aby s nimi školy uměly lépe pracovat.

 • RVP ZV je třeba aktualizovat, například budou v rámcových programech posílena témata dopravní výchova či finanční gramotnost.

 • Časový harmonogram předpokládá po týdnu diskusních seminářů ještě kolo odborných recenzí, redakci nového textu, připomínkování akademickými odborníky a po zapracování připomínek širší veřejnou diskusi na Metodickém portálu rvp.cz. Všechny tyto kroky by měly být uskutečněny do konce června.

 • Školy budou mít na zapracování změn v RVP ZV do svých školních programů dva roky.

 

Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin, řekl: „Provést revizi stávajících vzdělávacích programů je jistě třeba, ale v tuto chvíli probíhající proces nese všechny nešťastné příznaky v poslední době typické pro projekty ministerstva školství. Tedy chybějící srozumitelné zadání, vágní zdůvodnění změn, které není založené na analýze, chaotický a nahodilý průběh, náhodné složení pracovních i diskusních skupin, nereálný časový harmonogram a prakticky nulová ochota o probíhajících opatřeních srozumitelně informovat. Učitelská veřejnost měla první možnost se s návrhem revizí seznámit na konci dubna a už koncem června má být celá revize hotová. Přitom o ní ministerstvo nikde nepublikuje veřejně přístupné informace a na některé diskusní semináře odmítalo vpusti kohokoli, kdo není učitelem. To je nepřijatelný a neprofesionální postup, proti němuž by se měla odborná veřejnost jasně ohradit a nepřipustit jeho pokračování.“

 

Kontakty:

· Mgr. Zdeněk Slejška, výkonný ředitel EDUin
e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz, mobil: 605 967 368

· PhDr. Ondřej Hausenblas, PedF UK, vysokoškolský učitel, účastník semináře k vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura
e-mail: hausen@ecn.cz, mobil: 777 129 458

Poznámky pro editory:

 • Starší tiskové zprávy, které se věnují problému revize RVP ZV najdete ZDE.

 • Pozvánku na diskusní seminář o revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání najdete ZDE.

 • Krátké video o problematice revize RVP ZV najdete ZDE.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s. byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na http://fertek.blog.respekt.ihned.cz.

 

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články