Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 konečně ke stažení

19. 12. 2014
EDUin
digi_z

Podpora digitálních technologií je silným tématem poslední doby, nejnověji na ni reaguje i Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 schválená poslanci během letošního podzimu. Tu vám ZDE nabízíme ke stažení. Rozhovor o informatickém myšlení ZDE. Strategie pojmenovává tři hlavní priority: snižování nerovností ve vzdělávání, podpora kvality výuky a učitelů jako hlavního předpokladu a odpovědné řízení vzdělávacího systému. Shrnutí připravila Kateřina Hořavová.

Pro příštích šest let nastavila strategie sedm hlavních směrů intervence, je v nich podpora učitelů, rozvoj jejich didaktických schopností začlenit do výuky IT, obohacení RVP o oblast informatického myšlení i přepracování stávajícího obsahu IT. Jakým směrem se může už nyní ubírat škola po cestě, kterou Strategie otvírá? Představme si příklady v duchu jednotlivých intervencí.

  1. Zkuste na své škole podpořit učitele ve vzájemném sdílení materiálů pro výuku, zdrojů a odkazů, případně navažte kontakt i s další školou.
  2. Nebuďte na rozvoj kompetencí k digitální gramotnosti i informatickému myšlení sami, zajímejte se o volnočasové aktivity v okolí školy a využívejte jejich know-how. I skauti dnes běžně rozvíjejí digitání gramotnost dětí.
  3. Veďte učitele všech předmětů, nejen informatiky, k individuálnímu vzdělávání v didaktice digitálních technologií, dobrým českým zdrojem je například spomocník. Učte se jeden od druhého, umět ovládat technologie je dobrý začátek pro to, abyste je mohli vhodně začlenit do výuky.
  4. Posilujte rychlost připojení  ve své škole, získáte tím možnost využívat šířeji nové technologie: pracovat s audiovizuálními materiály, streamovat, skypovat, účastnit se webinářů atd.. Možná pro vás také budou zajímavé příklady škol, ve kterých mění školní řád, aby žáci mohli ve výuce používat mobily a všechna vlastní zařízení na školním připojení.
  5. Začněte u vás na škole využívat data žáků pro lepší nastavování výukového procesu, zjišťujte, kde jsou nejčastěji problémy napříč třídami, sledujte vývoj jednotlivých žáků a rozšiřujte formy výuky tak, aby více žáků dostávalo lepší podporu.
  6. Potřebujete-li poradit, kontaktujte některého didaktika digitálních technologií nebo v současném roce například ve svém okolí školu, která je zapojená do Výzvy 51 (projektu obsahujícího didaktiku digitálních technologií a nákup nových zařízení do škol).
  7. Povídejte si s rodiči o technologiích a i strategii práce s nimi nastavujte společně. Můžete pak využít synergického efektu, kdy budete společně s rodiči usilovat o totéž – o děti připravené pro život v 21. Století.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články