Organizace ve vzdělávání

5. 5. 2010
EDUin

Neziskové nestátní organizace

 • Abeceda
 • Agentura Koniklec
 • Aisis
 • Amate
 • Amnesty International
 • APZŠ – Asociace pedagogů základních škol
 • ASPV – Asociace předškolního vzdělávání
 • ADV – Asociace pro domácí vzdělávání
 • AŘZŠ – Asociace ředitelů základních škol České republiky
 • ASUD – Asociace učitelů dějepisu všeobecně vzdělávacích škol České republiky
 • Asociace waldorfských škol České republiky
 • AŘG – Asociace ředitelů gymnázií České republiky
 • AOVZ – Asociace zastánců odpovědného vztahu k malým zvířatům
 • CELN – Czech Efficient Learning Node
 • Centre for Modern Education
 • Centrum nadání
 • Centrum pro demokratické učení
 • Centrum pro komunitní práci
 • CZECHA
 • Člověk v tísni
 • EGREDIOR – Centrum rozvoje zkušenostního učení
 • Ekodomov
 • Erudis
 • EVANS
 • Generation Europe
 • Generation Europe
 • Hnutí GO!
  Institut Terezínské iniciativy
  JOB
  Junior Achievement
  Klub ekologické výchova
  Kritické myšlení
  Mutikulturní centrum Praha
  Muzeum romské kultury
  Návrat Koncovky
  NEMES – Nezávislá mezioborová skupina pro transformaci vzdělávání
  Odysea mysli ČR
  Partners Czech
  PAU – Přátelé angažovaného učení
  Pavučina – Sdružení středisek ekologické výchovy
  Prak – sdružení pro prevenci kriminality
  PŠL – Prázdninová škola Lipnice
  Prev-Centrum
  Projekt Odyssea
  Program Škola podporující zdraví
  SVOD – Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii
  Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
  Sebe-Spolu
  SGUN – Spolek germanistů a učitelů němčiny
  SKAV – Stálá konference asociací ve vzdělávání
  Sluňákov – Centrum ekologických aktivit
  SPIN
  Společnost Montessori
  Společnost pro Fair Trade
  SMKV – Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání
  SUMA – Společnost učitelů matematiky
  STaN
  Step by step ČR
  SEVER
  Tereza
  Tvořivá škola

  Státní organizace

  MŠMT – Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

  CERMAT – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

  ČŠI – Česká školní inspekce

  DZS – Dům zahraničních služeb

  IPPP – Institut pedagogicko-psychologického poradenství

  NIDM – Národní institut dětí a mládeže

  NIDV – Národní institut pro další vzdělávání

  NÚOV – Národní ústav odborného vzdělávání

  ÚIV – Ústav pro informace ve vzdělávání

  VÚP – Výzkumný ústav pedagogický v Praze

  logo-author
  Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
   

  Mohlo by Vás zajímat

  Listovat všemi články