Tisková zpráva: Architekti ve škole, Matemág i návod, jak na lokální politiky

5. 3. 2018
EDUin
31384482406_516b787d55_z

Známe 12 finalistů ceny Eduína, začíná hlasování veřejnosti.

Praha 5. března 2018 – Finalisté ceny Eduína 2017 za inovace ve vzdělávání se nyní ucházejí o přízeň veřejnosti a připravují se na prezentace, které rozhodnou o vítězi v kategorii cena odborné poroty a Eduína ZOOM.

Do finále postoupili:

Architekti ve škole – platforma vzdělávající děti od nejútlejšího věku v tématech architektury, urbanismu a prostorového plánování.

Edukativní hra Matemág – příběhová hra ukazující matematiku jako nástroj k překonávání překážek.

Edularp Strom života – interaktivní hra v rolích propojující oblast přírodních věd s hravým objevováním ekologických souvislostí, nácvikem měkkých dovedností a rozvoje spolupráce v
kolektivu.

I-Day – projektový den pro studenty gymnázia nabízející exkurze, setkávání, přednášky či workshopy s osobnostmi z praxe, který jim pomáhá při výběru studijního oboru či zaměstnání.

IWalk – Deportační středisko v Uherském Brodě – komentované prohlídky vedené průvodci z řad místních studentů po historických lokalitách spjatých s rasově motivovanou perzekucí obyvatel během druhé světové války.

Můžeš to změnit! – spojení studentů s lokálním politikem do týmu, který vypracuje a připraví k realizaci projekt řešící lokální problém.

Lidé v pohybu – metodická podpora pro pedagogy ilustrující na tématu uprchlictví a migrace, jak pracovat s kontroverzními tématy.

Skryté příběhy – Mobilní hra, která motivuje děti, aby (spolu s rodiči) objevovaly Česko a jeho
historii.

Učíme se venku – iniciativa pomáhající učitelům učit venku v přímém spojení s reálným světem.

Učitel naživo – intenzivní výcvik pro budoucí učitele založený na dlouhodobé praxi ve školách, roli učitele coby průvodce a rozvoji osobnosti.

Vzdělávací workshopy z Paměti národa – díky metodám zážitkové pedagogiky a výchovné dramatiky žáci prožívají příběhy pamětníků a hledají paralely současného světa s minulostí.

Zvol si info – osvěta o mediální gramotnosti a kritickém přemýšlení o informacích vedená skupinou studentů Masarykovy univerzity.

Hlasování veřejnosti probíhá do 25. 3. na adrese www.eduina.cz.

Autoři finálových projektů získají díky podpoře Citi Foundation pro přípravu na slavnostní večer podporu v podobě workshopu prezentačních dovedností a konzultací s odborníky. Závěrečné klání se uskuteční 27. března ve formátu TED Talks – krátkých akčních pětiminutových prezentací.

Šest z dvanácti finalistů soutěží i v nově zavedené kategorii Eduína Zoom určené projektům podporujícím podnikavost mladých lidí. Díky podpoře Citi Foundation získají tři nejlepší na další rozvoj dohromady 100.000 Kč a účast v ročním akcelerátoru.

David Greger, ředitel Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK a člen poroty, řekl: „Být členem poroty Eduíny přináší radost a naději! V době politicky ne příliš optimistické se setkáváte s projekty, za kterými stojí zapálení jednotlivci či skupiny studentů, učitelů a dalších aktivních profesionálů, kteří mění naší společnost k lepšímu a kteří pochopili, že vzdělá(vá)ní je klíčem ke změně.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články