Tisková zpráva: Co bude psát na vysvědčení, si má každá škola určit sama

24. 4. 2020
EDUin
29067788268_70c971d579_c

Ministr školství už týdny doporučuje neznámkovat, jeho resort na to ale při psaní vyhlášky pozapomněl.

Praha, 24. dubna Ministerstvo školství poslalo do vlády návrh vyhlášky, podle níž se mají řídit školy při uzavírání klasifikace v letním pololetí. Jejím základním problémem je, že školám a učitelům žádná vodítka, jak postupovat v současné pro učitele i žáky obtížné a výjimečné situaci, nedává. 

Už několik týdnů ministr Plaga opakovaně doporučuje školám, aby za domácí práci žáky neznámkovaly a místo toho se soustředily na zpětnou vazbu a formativní hodnocení. Ve vyhlášce, kterou ministerstvo v posledních týdnech připravovalo, se však s těmito doporučeními nepracuje. Přestože ministr opakovaně, například v E15 vyzval školy, aby ustoupily od známkování a testování a v současné výjimečné situaci hodnotily to, co je opravdu důležité, tedy především pokrok žáka, podle vyhlášky připravené jeho úřadem mají být děti hodnoceny na základě známek, které stihly nasbírat za necelých šest týdnů, kdy se v tomto pololetí chodilo do školy.

Hodnocení během distanční výuky má být pro klasifikaci oporou, vyhláška ale neříká v jakém smyslu. Vzhledem k tomu, že se řada škol a učitelů nezávaznými výzvami ministra neřídí a své žáky známkuje a testuje bez ohledu na podmínky, které mají k učení, reálně hrozí, že řada škol své žáky oznámkuje bez dostatečného ohledu na výjimečnou situaci, v níž se vzdělávání v tomto pololetí odehrává.

I za normálních okolností jsou rozdíly v přístupu ke vzdělání u žáků českých škol velmi odlišné a poplatné sociálnímu postavení rodiny. Výuka na dálku, která pro žáky 2. stupně a nematuritních ročníků výuky bude trvat až do konce školního roku, tyto rozdíly ještě zvýšila. Částečně kvůli velkým rozdílům v přístupu jednotlivých škol a učitelů k online vzdělávání, částečně kvůli odlišným podmínkám, které mají žáci pro učení doma. Samostatnou otázkou pro školy bude, jak se vypořádat s hodnocením dětí, které se nepodařilo do dálkové výuky zapojit, přičemž školy v tomto směru vyvíjejí velmi rozdílnou aktivitu.

Návrh vyhlášky upravující podmínky pro klasifikaci tak, jak ji ministerstvo předložilo, tyto rozdíly ještě podpoří. Tím, že jasně nepojmenovává principy hodnocení a klasifikace ve výjimečné situaci, umožňuje školám, aby na základě svého uvážení na konci pololetí rozdaly známky ani ne tak dětem, ale jejich rodičům. Zcela na nich nechává například i tak základní rozhodnutí, jako je postup při klasifikaci předmětů, které se na dálku smysluplně učit nedají (tvz. výchovy). Takto rozdané známky budou mít ještě nižší vypovídací hodnotu než kdy jindy. Ve srovnání s materiálem, který pro klasifikaci letošního letního pololetí připravilo slovenské ministerstvo školství, je česká vyhláška z pohledu EDUin zklamáním. 

„Předložená vyhláška je metodicky chabá, neposkytuje školám oporu a nenaznačuje možnosti pro uplatnění inovativnější způsobů závěrečného hodnocení žáků, přestože k tomu ministr Plaga nabádá snad v každém rozhovoru. Není možné očekávat, že někdo bude brát jako závaznou doprovodnou důvodovou zprávu. Naopak lze předpokládat, že se velká část škol při hodnocení a klasifikaci bude povětšinou řídit svými školními řády a tradičními postupy. A to v řadě případů povede k velmi velkým nespravedlnostem a nebude to ve prospěch žáka. Můžeme aspoň doufat, že vydání vyhlášky doprovodí celá řada skvělých metodických materiálů a doporučení, které se dostanou ke všem ředitelům a učitelům dříve, než na jejich školách uzavřou klasifikaci,” říká Karel Gargulák, analytik Eduinu.

„Tak jako je již všeobecně přijímaným faktem, že současná koronakrize se stala příležitostí českého školství k velkému skoku v digitalizaci, mohla se situace kolem hodnocení stát velkým skokem k rozšíření formativního hodnocení na školách. Návrh vyhlášky černé na bílém potvrzuje, že navzdory původním proklamacím ministra Plagy se nic takového bohužel konat nebude, přicházíme tím o další velkou příležitost,” říká programový ředitel EDUinu Miroslav Hřebecký.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články