Tisková zpráva: Klíčem k profesnímu úspěchu je ochota číst beletrii

21. 1. 2016
EDUin
4299468726_4edf9b067e_z

Formální vzdělání je jen jednou složkou rozhodující o tom, zda budeme „úspěšní a bohatí“.

Praha, 21. ledna – Probíhající výzkum, na němž spolupracuje i obecně prospěšná společnost EDUin, přináší překvapivá zjištění. Potvrzuje důležitost sociálních vztahů, ale také důraz na samostatnost, psychickou odolnost a schopnost vnímat svět a život okolo sebe ve vší nejednoznačnosti a složitosti.

Mezi překvapující prozatímní výsledky výzkumu, který provádí společnost Perfect Crowd, patří například zjištění, jaké další faktory, kromě kvalitního formálního vzdělání, rozhodují o životním a profesním úspěchu:

Důraz na společenské vztahy a kontakty – nejde jen o to, že „známosti dělají peníze“, ale především o uvědomění, že můj úspěch je závislý na ostatních. Bez spolupráce s nimi nemohu být úspěšný.

Psychická odolnost – zdánlivě předpokládatelný výsledek. Zajímavé ale je, že respondenti výzkumu uvádějí, že odolnost získali v dopívání často vlivem komplikované rodinné situace, kdy se museli postarat o sebe nebo člena rodiny.

Ochota číst beletrii – schopnost číst s porozuměním se dlouhodobě a celosvětově ukazuje jako klíčová dovednost. Zajímavé ale je, že důležitá je právě četba beletrie, tedy příběhů s často nejednoznačnými hrdiny a komplikovaným dějem. Ta učí čtenáře vnímat svět v jeho složitosti.

Tomáš Feřtek, EDUin, řekl: „Chtěli bychom zmapovat, co všechno je dnes rozhodující pro to, aby se absolvent školy, ať už střední nebo vysoké, zorientoval na stále složitějším pracovním trhu a podařilo se mu uspět jak v profesi, tak v životě. Průzkum společnosti Perfect Crowd v tomto smyslu přináší mnohdy překvapivé informace, které srovnáme s tím, co je v tomto směru pojmenováno v podobných průzkumech v zahraničí.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články