Tisková zpráva: Ministr Chládek opakovaně mate veřejnost v souvislosti s organizací EDUin

27. 1. 2015
EDUin
Screenshot_1

Ministr veřejně přislíbil, že přizve EDUin k jednání o přijímacích zkouškách. Toto prohlášení je v kontrastu s jeho dosavadním přístupem a snahou nekomunikovat.

Praha 27. lednaMinistr Chládek v pořadu Interview (ČT24, 21. 1. 2015) opět bez důkazů tvrdil, že EDUin jedná v zájmu společnosti Scio. Tento výrok z jeho úst nezazněl poprvé, jeho taktikou je tímto způsobem obejít argumenty, které EDUin předložil v souvislosti s plošnými přijímacími zkouškami na SŠ a pochybnostmi o jejich smyslu a účelu. Ministr školství navíc odkazoval k rozhovoru, v němž zástupce EDUin zájmy společnosti Scio nehájil, naopak poukázal na jejich problematičnost.

Ve zmiňovaném pořadu byl ministr školství konfrontován s argumentem, který pro ČT uvedl Bob Kartous (EDUin), že přijímací zkoušky nejsou vhodným nástrojem k tomu, aby odhalily, kdo je schopen odmaturovat a kdo ne. Právě to je jeden z hlavních argumentů, kterými ministerstvo ospravedlňuje krok, jenž je v odborných kruzích považován za rizikový.

Ministr školství prohlásil, že mluvčí EDuin je bývalým zaměstnancem Scia a od toho odvodil, že EDUin hájí zájmy Scio v této otázce. Ve skutečnosti však ve zmíněném rozhovor Bob Kartous zpochybnil, že by jednotné přijímací zkoušky znamenaly právní riziko, jak tvrdí společnost Scio, a dále uvedl, že v ČR chybí regulátor, který by stanovil, zda je testování prováděné na školách v souladu s platným kurikulem. Taková regulace by se nepochybně dotkla i společnosti Scio a jejích zájmů.

Ministr školství na argument o nízké predikční validitě jednotných přijímacích zkoušek neodpověděl. Doposud neodpověděl na žádné z rizik, na něž EDUin v průběhu posledních měsíců upozornil. Prohlásil však, že EDUin přizve k diskusi o přijímacích zkouškách.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: „Ministr Marcel Chládek se systematicky vyhýbá diskusi na odborné úrovni. Místo toho se snaží manipulovat veřejným míněním ničím nepodloženým tvrzením, že EDUin podporuje zájmy společnosti Scio. Fakt, že mluvčí naší organizace v inkriminovaném rozhovoru zájmy této společnosti problematizoval, mu pravděpodobně unikl. Ze strany ministra školství se jedná o poškozování dobrého jména naší organizace. Vyzveme ho, aby se k této věci oficiálně vyjádřil a aby se omluvil, neprokáže-li, že má pro svá tvrzení důkaz. Pozvání k diskusi nad přijímacími zkouškami s díky přijímáme. “

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články