Tisková zpráva: Na stránce www.data-mat byla i letos zveřejněna zadání přijímacích zkoušek

13. 4. 2018
EDUin
Screenshot_1-9

Pozdním zveřejněním zadání CERMAT zvýhodňuje uchazeče, kteří získali testy ve škole. Zdánlivě rozumné opatření postrádá v digitálním světě smysl.

Praha, 13. dubna – Cermat na svých stránkách uvádí, že zadání letošních přijímacích testů zveřejní po druhém kole, tedy 16. a 17. dubna. Na rozdíl od loňského roku toto rozhodnutí nezdůvodňuje. Iniciativa Maturitní data – odtajněno zveřejnila na svých stránkách přijímací testy prvního kola ihned po jejich vyplnění, protože pozdní zveřejnění podle ní zvýhodňuje žáky, jejichž rodiče využili zákonnou možnost vyžádat si kopie zadání přímo ve škole v rámci nahlížení do spisu. Okamžité zveřejnění tedy zajišťuje rovnoprávné postavení všech uchazečů.

Cermat v rámci loňské debaty o zveřejňování testových zadání argumentoval, že o autorské dílo, k jehož užití je třeba získat souhlas Cermatu. Letos už tuto argumentaci nepoužívá a ze samotných testových zadání tato formulace zmizela. Neuvedl jediný důvod, proč testová zadání nezveřejnil ihned po vyplnění testů uchazeči o studium. Školy sice mají povinnost žákům zadání poskytnout, pokud o něj požádají, ale v informacích pro uchazeče tato informace chybí. Zveřejnění na internetu je tedy nejjednodušší cestou, jak všem uchazečům umožnit rovný, nekomplikovaný a okamžitý přístup k informaci, která je pro důležitá.

Cermat postupuje v rozporu se sdělením čj. MSMT-11705/2017-2 z 1. 8. 2017 podepsaným Ing. Bc. Petrem Bannertem, Ph.D., ředitelem Odboru středního a vyššího odborného vzdělá-vání a institucionální výchovy MŠMT. Podle něj mělo být s Cermatem projednáno, že po loňské debatě o termínu zveřejňování testů zajistí v následujícím období zveřejňování zadání jednotlivých souborů testů bez zbytečného odkladu po jejich zadání uchazečům ve školách v jednotlivých termínech stanovených MŠMT pro jednotnou zkoušku. Zadání prvního kola ale takto zveřejněna nebyla.

Oldřich Botlík, zakladatel iniciativy Maturitní data – odtajněno, řekl: „Ministerstvo školství mi loni po konzultaci s Ministerstvem kultury sdělilo písemně závěr, s nímž zkušení právníci počítali. Testy použité u přijímací zkoušky lze pokládat za úřední dílo a jako takové nejsou chráněny podle autorského zákona. Cermat tudíž nemá žádné prostředky, jak bránit jejich volnému šíření poté, co rozdáním uchazečům na začátku zkoušky ztratily charakter informace veřejně nepřístupné.“

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Vnímáme pozitivní posun v tom, že Cermat už neužívá problematické argumenty, proč testy nelze zveřejnit jinde než na stránkách Cermatu. A také, že neuvažuje o jejich zveřejnění až po ukončení náhradních termínů. Přesto považujeme krok iniciativy Maturitní data – odtajněno za správný. Doufáme, že od příštího roku už bude okamžité zveřejňování testových zadání zavedeným postupem, protože nejlépe odpovídá reálným poměrům digitální společnosti a nejlépe zajišťuje rovný přístup uchazečů.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články