Tisková zpráva: Návrat závěrečných ročníků do škol přestává dávat smysl. U středních škol je potřeba volit rozdílný postup

23. 3. 2021
EDUin

Ministerstvo školství upravuje svůj plán ohledně návratu žáků do škol. EDUin vítá, že už přestává být prioritní návrat žáků devátých tříd a ministerstvo dává důraz na nižší ročníky a praktickou výuku. Smysl pomalu ztrácí i návrat závěrečných ročníků středních škol.

Ministerstvo dříve uvádělo, že prioritou pro návrat jsou i maturanti a žáci závěrečných ročníků na odborných školách. EDUin přináší stručný přehled argumentů, proč i u této skupiny návrat pomalu ztrácí smysl:

  • Maturanti – Žáci na gymnáziích a maturitních oborech středních škol s nízkým podílem praxe si během uzavření škol často osvojili svůj systém přípravy na maturitu. Místo hromadného návratu je proto tyto studenty dobré podpořit rozšířenou možností individuálních konzultací. V případě škol, které mají s distanční výukou problémy nebo mají žáky, kteří nejsou schopni sebedisciplíny a plánování, je potřeba snažit se o co nejvíce individualizovanou prezenční výuku. Například ve formě menších skupin žáků nebo nějakého předmaturitního soustředění.
  • Žáci v závěrečných ročnících odborných škol – Na oborech s vysokým podílem praxe – a to jak u maturitních, tak učňovských oborů – má smysl postupovat odlišně. Všechny tyto obory mohou výkon odborných praxí umožnit i přes letní prázdniny, stejně jako konání praktických závěrečných zkoušek. Školy by této příležitosti měly využít. Právě návrat žáků prakticky orientovaných oborů by měl být prioritou. Dovednosti z praxí budou absolventy z odborných škol živit a aktuálně jim víc než rok kvůli koronavirové pandemii chybí.

Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin: „Otevření škol je stále v nedohlednu, ale čas se nezastavil. Doufám, že stát bude brát v potaz měnící se priority, koho do školy pustit při prvním pootevření. Nezaklínejme se nyní už posledními ročníky, těm už to příliš nepomůže, zaměřme se na ty nejmladší.”

Karolína Letochová, maturantka, Gymnázium Šternberk: „Myslím, že moje vzdělání mnohem více než distanční výuka ovlivňuje samotná maturita. V průběhu celé střední, a teď v maturitním ročníku především, se místo učení mnohem více soustředíme na memorizaci pro mě nepotřebných informací a vyplňování cvičných didaktických textů. Myslím, že návrat do školy na dva měsíce mé vzdělání nezachrání a nebude mít vliv na mou budoucnost. Připadá mi zvláštní, že se mluví o tom, že obětujeme lidské životy, jen abychom mohli ve škole memorovat literární rozbory.“

Petr Franc, maturant, Gymnázium Jiřího Ortena: „Jelikož mi vyhovuje mít studijní svobodu k přípravě na maturitu a zároveň jsem studentem školy, která se dokázala obstojně vypořádat s distanční výukou, dal bych přednost setrvání ve stavu dálkového vzdělávání.“

Eliška Holbojová, maturantka, Obchodní akademie Český Těšín: „Ráda bych se vrátila před maturitou do školy. Chybí mi režim, ve kterém jsem žila tři roky. Samozřejmě vzhledem k situaci si myslím, že by mi nejvíce pomohlo, kdyby se při návratu do školy u maturantů věnoval čas pouze přípravě na maturitu a ne nesmyslnému dohánění známek.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články