Tisková zpráva: Návrhy na novelizaci zákona o pedagogických pracovnících

1. 2. 2017
EDUin
2361682862_33c41973f1_z

Praha, 2. února 2017 – Otevření adaptačního období kariérního řádu pro absolventy nepedagogických vysokých škol, zanesení statusu sociálního pedagoga a uznání kvalifikace získané v neformálním vzdělávacím sektoru. Přinášíme přehled návrhů na novelizaci zákona o pedagogických pracovnících s hodnotícím komentářem.

Zákon o pedagogických pracovnících je v současnosti otevřen v rámci novelizace možným změnám. Zde je přehled některých z nich:

  • Otevření dvouletého adaptačního období karierního řádu pro absolventy nepedagogických vysokoškolských oborů

Komentář EDUin: Tento krok je s výhledem do budoucna takřka nezbytný. Už dnes chybí učitelé některých předmětů a školy je nemohou hledat mimo okruh adeptů s kvalifikačními předpoklady dle zákona o pedagogických pracovnících. Pro některé předměty (fyzika, matematika, chemie) však učitelé s kvalifikací dle současného znění zákona (pedagogické vzdělání) nejsou k dispozici. Bez ohledu na tíživou situaci by českému vzdělávání prospělo, kdyby do českých škol mohli nadaní uchazeči z jiných oborů. Za současného stavu to není možné. Návrh zasluhuje podporu.

  • Status sociálního pedagoga

Komentář EDUin: Funkce sociálního pedagoga umožňuje škole efektivněji spolupracovat s rodinami, které nezvládají poskytnout dětem dostatečnou podporu ve vzdělávání, ale i v případech hrozícího zanedbávání dětí. Napomáhá spolupráci školy s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), či včasně intervenovat v případě problémového chování. Status sociálního pedagoga existuje v řadě vyspělých zemí, je podporován odbornou veřejností. Několik škol má s prací tzv. sociálního pedagoga dobrou zkušenost, nicméně bez toho, aby byl jeho status uznán zákonem, jej ředitelé nemohou zaměstnávat jako učitele. Návrh předpokládá, že kvalifikaci sociálního pedagoga zajistí VŠ studium v oblastech sociální pedagogiky a sociální práce. Návrh je smysluplný a zasluhuje podporu.

  • Uznání kvalifikace z neformálního vzdělávání

Komentář EDUin: Cílem návrhu je umožnit těm, kteří získají profesní kvalifikaci „Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže“ (ekvivalent studia pedagogiky v rozsahu 40 hod.), aby mohli pracovat jako vedoucí zájmových útvarů ve střediscích volného času (domech dětí a mládeže). Tento krok je v souladu se stanoviskem ministryně školství a Odboru pro mládež MŠMT a posiluje pozici těch, kdo získali výchovné a vzdělávací zkušenosti přímou pedagogickou činností. Zasluhuje podporu.

Z dopisu networku Trvalá obnova školy poslancům:Mám asistenta pedagoga, který studuje neučitelský obor na filosofické fakultě. Přitom je jedním z těch, kteří mají úžasné osobnostní předpoklady a zájem o práci učitele. Bohužel, až ukončí studium, nebude kvalifikovaný pro práci učitele a pokud se rozhodnu ho zaměstnat, budu se vystavovat riziku při kontrole ČŠI, že porušuji platnou legislativu. Pokud by mohl v adaptačním období a při složení 1. atestace prokázat způsobilost vykonávat práci učitele, měl by zájem u nás na škole zůstat a učit. Adaptační období pod vedením mentora by nahradilo pedagogické studium.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články