Tisková zpráva: Navýšení nadtarifní složky učitelských platů je dobrý krok, peníze ale nejdou jen na odměny

12. 2. 2021
EDUin

Některým školám mohou chybět prostředky na podporu žáků 

Od nového roku se učitelům zvýšily platy. Tarifní tabulky vzrostly o čtyři procenta, dalších pět procent ministerstvo školství nasměřovalo i do nadtarifní složky. Ta je meziročně vyšší o pět procent. Zároveň ale úřad zrušil přímé proplácení pedagogických intervencí a nově je zahrnul do nadtarifní složky platu. Je tak na každé škole, zda doučování bude organizovat, platit ho pak musí právě ze složky pro odměňování. 

EDUin proto zjišťoval, jak ředitelé škol pracují s penězi, které mají na nadtarifní složky platů učitelů, a jak hradí pedagogické intervence. Přinášíme odpovědi několika ředitelů základních škol:

  • Gabriela Hrušková, ředitelka Základní školy T. G. Masaryka Štětí:

Nadtarifní složka platu je aktuálně dostatečná pro diferenciaci nenárokových složek platu. Mohu tak finančně motivovat výborné pedagogy, podpořit mladé a začínající učitele a ohodnotit práci nad rámec povinností. Finance na nadtarifní složky platu využíváme pro příplatky třídních učitelů, specializační příplatky, příplatky za vedení, placení přespočetných hodin, osobní ohodnocení a odměny. Odměny uděluji dvěma způsoby: 1. Udělení odměny za daný měsíc, kdy zaměstnanec vykonal práci nad rámec svých povinností nebo byl úspěšný ve své činnosti. 2. Pololetní odměny, kdy se zaměstnanci sami hodnotí na základě předem daných kritérií.

To, že stát neposílá peníze na pedagogické intervence, se na naší škole v rozpočtu projevilo minusem 300 tisíc Kč. Intervence proto teď aktuálně platím ze Šablon III – šablona na doučování. Počet žáků s pedagogickými intervencemi se nám dokonce navýšil s ohledem na distanční vzdělávání.

  • Jaroslav Jirásko, ředitel Základní školy K. V. Raise, Lázně Bělohrad

To, jak naložíme s nadtarifními složkami, jsme řešili už loni v souvislosti s jejich navýšením. Rozhodli jsme se, že převážnou část budeme využívat k vyplácení kvartálních odměn podle transparentních kritérií. V letošním roce se z celkového pohledu podílu tarifní a nadtarifní části ta nadtarifní opět zvýšila, od března navíc připravujeme úpravu osobních příplatků. Zatím jsme ještě neobdrželi finanční prostředky na školní jídelny (tam rozpočet neprošel „reformou“ a přiděluje se školám z kraje) a uvidíme, jak to bude s prostředky na podpůrná opatření.

Pedagogické intervence jsme neměnili, probíhají stejně jako doposud. Platíme je právě z prostředků určených na nadtarify. Pro nás to není nějaká ohrožující částka. Intervence považujeme za důležité a nechceme je redukovat. Naopak, s narůstající délkou distanční výuky jich bude asi čím dál více potřeba.

  • Jiří Kyliánek, ředitel Základní školy Čelákovice:

Nadtarifní složka platu byla navýšena dle slibu MŠMT, ONIV byly pro mou školu výrazně navýšeny (minimálně na dvojnásobek), z čehož jsem byl mile překvapen a musím za to MŠMT jen poděkovat. Díky tomu jsme schopni navýšit nákup učebních pomůcek, licencí, podpůrných materiálů, DVPP, prostě vše pro děti a učitele. Skvělý počin! Za mě naprosto dokonalé a hlavně slibované a splněné. Co se týče pedagogických intervencí (PI), tak u nás, možná i ve větším počtu, probíhají neustále beze změny. Ke každému dítěti se snažíme přistupovat individuálně a jemu a jeho rodině poskytnout maximální pomoc, finanční prostředky na to vždy seženeme. Mám ve škole cca 100 integrovaných dětí s různým stupněm podpory. Kombinujeme PI s doučováním v rámci šablon II, předmětu speciální pedagogické péče, dalších projektů a ve spolupráci s neziskovými organizacemi, u nás konkrétně ROUTA. Finanční prostředky na PI byly mírně navýšeny a převedeny z financování podpůrných opatření, takže za mě také v pořádku. S rozpočtem školy jsem spokojen a realizujeme vše bez omezení. 

EDUin upozorňuje, že stále je podíl nadtarifní složky ve školství v porovnání s ostatními sférami nedostatečný. A stále neodráží potřebu rozdílného odměňování skutečné kvality. Kvůli provedené změně také může být do budoucna problém právě financování pedagogických intervencí. Jak uvádí sami ředitelé, změnu financování teď hradí třeba z evropských prostředků. Tento způsob je ale výhledově velmi nejistý a nesystémový. Právě tyto finance jsou někdy vázané na určité konkrétní období a není jisté, že na něj bude nějaký nový navazovat. Velký problém to pak výhledově může být například pro školy v lokalitách, které mají vyšší podíl žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. A se stále se prodlužující distanční výukou se dá čekat, že počet dětí, které budou pedagogické intervence potřebovat, vzroste. 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články