Tisková zpráva: Nová vyhláška k zápisu do soukromých škol je diskriminační

17. 3. 2022
EDUin
cdc-8LITuYkZRIo-unsplash

Škola si díky vyhlášce jednoduše může žáky vybírat. To ale povede jen k nárůstu nerovností.

 Ministerstvo školství připravilo novou vyhlášku, která upravuje podmínky pro zápisy do soukromých a církevních základních škol. Podle návrhu si mohou už letošní rok při zápisu zmíněné školy vybírat žáky podle toho, zda splní předpoklady, které si škola stanoví. To ale povede jen k dalšímu růstu nerovností. 

Zápisy na veřejné základní školy se aktuálně řídí dvěma kritérii – věkem dítěte a místem trvalého pobytu. U soukromých škol neplatí požadavek bydliště žáka, a proto mohou mít problém s nedostatkem kapacit. Pokud škola nemá dostatečné kapacity, aby přijala všechny děti, tak by měla, podle České školní inspekce, mezi zájemci losovat, aby nedocházelo k diskriminaci. Tato pravidla doposud platila pro zápisy na veřejné i soukromé a církevní školy. Nová vyhláška ale pravidla přijímání do neveřejných škol upravuje. Nově by si tyto školy mohly vybírat děti u zápisu podle vlastních potřeb. Soukromá a církevní škola ale stále dostává peníze z veřejného rozpočtu – stát jí částečně hradí výdaje na platy učitelů, platy nepedagogických pracovníků a financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním (učebnice, další vzdělávání pedagogických pracovníků). (vytučněné části byly doupřesněny po vydání tiskové zprávy – pozn. redakce)

Nová vyhláška teď dává soukromým a církevním školám možnost vyžadovat přítomnost dítěte u zápisu a také si mohou stanovit svá vlastní kritéria pro přijetí dítěte: „Na školu, kterou nezřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, se nevztahují odstavce 3 až 5.“ Tyto body například zmiňují, že rozhovor učitele s předškolákem má mít maximálně 20 minut, další části zápisu maximálně hodinu a dál zmiňují také to, že: „Školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.“

Nová vyhláška omezuje možnost volby školy, kterou rodiče chtějí pro své dítě a to i za předpokladu, že jsou ochotni si za jeho vzdělání připlatit. Soukromé školy si totiž mohou připravit podobu zápisu zcela ve své režii a při výběru se mohou chovat diskriminačně. Nová kritéria dávají školám do ruky nástroj, jak vybrat děti podle toho, aby splňovaly očekávání školy, například pomocí podmínky: „splnění předpokladů ke vzdělávání podle daného ŠVP“.  EDUin připomíná, že jeden z cílů Strategie 2030+, a k jejímu naplňování se zavázal i ministr školství Petr Gazdík, je snižování nerovností. Tato úprava vyhlášky jde ale zcela proti tomuto cíli a pouze dál posiluje nerovnosti, které v českém vzdělávání jsou už nyní. Právě diskriminační pravidla soukromých škol při zápisech dlouhodobě kritizuje i Česká školní inspekce. Jako příklad z poslední doby lze uvést školu PORG, která se proti závěrům inspekce (že výběr žáků je diskriminační) ohradila a podala na ČŠI žalobu. Víc najdete zde.

Jan Zeman, analytik EDUinu: Soukromé školy by měly svoji svobodu uplatňovat jinde než u přijímacího řízení, protože jejich učitelé jsou placeni státem a v tu chvíli plní poslání “snižovat nerovnosti” propsané ve strategických dokumentech. Pečlivé posuzování, zda má dítě požadovanou úroveň (v jazykových a jiných znalostech) je proti myšlence, že má škola dítě rozvíjet, a ne z nejlepších dělat mistry a zbytku zabouchnout dveře. Obzvlášť pokud jsme v situaci, kdy je rodič za zlepšení svého dítěte ochoten zaplatit.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články