Tisková zpráva: Plán pro podzimní doučování je málo konkrétní. Ministerstvo školství zatím dostatečně necílí na nejpotřebnější skupiny dětí.

1. 7. 2021
EDUin
Screenshot_2

Ministerstvo školství představilo plán pro využití 250 milionů na podzimní doučování. Peníze mají pomoci ve vyrovnání nerovností po uzavření škol kvůli pandemii koronaviru. Samotné přidělení finančních prostředků ale nestačí.

Peníze dostanou veřejné základní i střední školy a konzervatoře. Doučování, případně i jiné aktivity, budou realizovány prostřednictvím dohod o provedení práce nebo činnosti, tedy mimo hlavní pracovní poměr. Školy maximálně můžou za jednu hodinu doučování zaplatit 250 korun, na jednoho žáka škola dostane 148 korun. Více peněz pak získají školy, které jsou zařazené do různých kategorií podpory podle zjištění a dat České školní inspekce. 

Výuky na dálku se podle České školní inspekce neúčastnilo přes 10 tisíc dětí. Další desítky tisíc měly k výuce obtížný přístup. Právě proto je nyní žádoucí, aby se podpora dostala k těm nejpotřebnějším žákům. Je nutné dodat materiály a podporu, které pomůžou identifikovat potřebné žáky a učitelům nastavit individuální cíle a cesty k jejich naplnění v rámci osvojení znalostí a dovedností, které žáci při výuce na dálku nerozvíjeli.

Tomu, jak identifikovat potřebné žáky a zacílit podporu prostřednictvím doučování,  se věnuje také nová analýza agentury PAQ Research, která upozorňuje právě na to, že bez přesných kritérií může podzimní podpora vést k dalšímu posílení nerovností, protože na ni například mohou na apel rodičů s vysokými ambicemi dosáhnout děti, které ji tolik nepotřebují. Celou zprávu si můžete přečíst ZDE.

EDUin také zdůrazňuje, že je při využití prostředků nutné pracovat s kapacitami školního poradenství – výchovných poradců, metodiků prevence, asistentů pedagoga a další pedagogických pracovníků. Další pomoc pak také mohou nabídnout odborníci mimo školu – například pro oblast závislostí nebo duševního zdraví, a to nejen z pedagogicko-psychologických poraden.

Karel Gargulák, konzultant EDUinu: „Z aktuálních dat víme, že skupina žáků, kteří během výuky na dálku cítili, že nestíhají látku a zaostávají, a zároveň jejich rodičů, kteří aktivně poptávají nějakou formu doučování (ve škole či mimo, individuální či skupinové), tvoří 20 %. Nápomocná kritéria, která mohou pomoci státu i samotnou škole identifikovat právě tyto potřebné žáky, mohou být: výrazné zhoršení prospěchu v roce 2021, vysoké hodnoty zaznamenané absence účasti na distanční výuce, speciální vzdělávací potřeby, které nemohly být naplněny v době distančního vzdělávání, riziko opakování ročníku. Případně může jít o žáky s rodiči s nízkým vzděláním, z neúplných rodin, s velkým počtem sourozenců (3 a více), s odlišným mateřským jazykem v domácnosti a děti, které během distanční výuky používaly zapůjčenou techniku.”

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články