Tisková zpráva: Přední inovátoři ve vzdělávání ze střední Evropy se setkají v Praze

25. 11. 2015
EDUin
1_MG_3147

Praha, 25.11.2015 – Ve čtvrtek a pátek (26. – 27.11.) se v Praze sejdou průkopníci inovací ve vzdělávání z celé střední Evropy. Cílem je výměna zkušeností při prosazování modernizačních změn a možnosti spolupráce v regionu.

Jak podpořit učitele při vzdělávání dětí se znevýhodněním i dětí mimořádně nadaných? Jak vést děti k aktivnímu občanství či které dovednosti u nich rozvíjet pro 21. století? Inovativní řešení těchto i řady dalších otázek jsou hnací silou při proměně současných vzdělávacích systémů. Jejich nositeli jsou jednotliví učitelé, experti i nevládní organizace. Ti nejúspěšnější z nich přinášejí nejen lokální, ale i systémovou změnu na národní či mezinárodní úrovni.

Do Prahy se zítra sjede dvacet jedna předních inovátorů na poli formálního i neformálního vzdělávání z Maďarska, Slovenska, Polska, Rakouska, Německa a České republiky. Budou spolu sdílet úspěšné modely, jak dosahovat změn ve vzdělávacím systému, jak novátorské postupy široce zpřístupnit, budou formulovat současné trendy a výzvy a zkoumat potenciál regionální spolupráce.

Mezi účastníky pražského fóra budou:

Agata Hofman (Polsko) – je zakladatelkou hnutí Akademie Dětí, založeného na principu autonomie dětí a významné role hry ve výukovém procesu. Děti si navzájem pořádají vědecké přednášky, dělají výzkumy, dokonce mají patenty. Už 8 tisíc dětí navštěvuje Akademie založené při 30 evropských univerzitách (v Polsku, Irsku, Holandsku, Dánsku, Německu, Israeli).

Györgyi Orosz (Maďarsko) – je zakladatelkou hnutí Heroes‘ Square (Náměstí hrdinů) – vytváří mechanismy, jak zviditelnit zajímavé příklady občanských lídrů ale také hrdinů všedního dne. Zároveň proškolila už přes 3.000 učitelů a vzdělavatelů (z neformálního vzdělávání) v tom, jak v rámci běžné výuky motivovat žáky k aktivnímu občanství a “hrdinství všedního dne”.

Christian Johann (Německo) – je spoluzakladatelem programu Schule Plus, jehož cílem je budovat mosty mezi zdroji ve formálním a neformálním vzdělávání. Je to platforma, na níž učitelé obyčejných škol mohou najít nabídku podpory či zdrojů od externích aktérů pro výuku předmětů.

Johannes Lindner (Rakousko) – zakladatel celoevropské Iniciativy pro výuku podnikavosti (Initiative for Teaching Entrepreneurship) a po celé Evropě úspěšně pomáhá zařazovat do kurikul prvky výuky “podnikavosti” a aktivního občanství  prostřednictvím debatních soutěží, soutěží, ve kterých žáci představují své plány sociálních či byznys podniků, deskových her atd. Vytvořil spoustu metodických materiálů, které se teď používají od Portugálska po Bulharsko.

Účastníci pražského fóra byli pozváni na základě detailního mapování vyznamných aktérů občanské společnosti, které proběhlo v minulém roce v zemích střední Evropy. Díky více než 1200 rozhovorů Ashoka identifikovala 5800 vůdčích postav na poli sociálních inovací. Z nich pak přizvala 21 osobností s novátorským přístupem zvláště v oblasti podpory učitelů, občanského a inkluzivního vzdělávání, podpory zájmu o vědu, zapojování společenských aktérů do vzdělávání a prosazování těchto změn na systémové úrovni. Z Česka se fora zúčastní zástupci organizací EDUin, Centra občanského vzdělávání, ČOSIV či Věda nás baví. Ashoka navíc propojuje hybatele těchto změn s nadacemi, investory a filantropy, kteří sdílejí podobné cíle. Výsledkem fora bude také veřejně přístupný souhrn zkušeností, inovativních metod a přehled trendů a výzev ve vzdělávání ve střední Evropě, který poslouží k orientaci expertům, vzdělavatelům a především podporovatelům, kam zaměřit svou pozornost a zdroje.

Středoevropské forum inovátorů ve vzdělávání organizuje mezinárodní organizace ASHOKA, která se více než třicet let zabývá vyhledáváním a podporou hybatelů společensky prospěšných změn po celém světě ve všech myslitelných oblastech. Síť Ashoky zahrnuje dnes více než 3000 předních sociálních inovátorů v 85 zemích.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články