Tisková zpráva: Předvolební programy hlavních stran: KSČM

21. 9. 2016
EDUin
Screenshot_5

Motto „Bez vzdělání není perspektiva“ nelze rozporovat. Jednostranný akcent podpory učňovského školství ale perspektivu nevytváří.

Praha, 21. září 2016 – Cíl zachovat „oborovou rozmanitost středního školství s důrazem na chybějící učňovské a technické profese“ je hlavní prioritou vzdělávací politiky KSČM. Bezodkladnou potřebu reformy učňovského školství ale program nezmiňuje. Podpora sportu na nejnižší úrovni a podpora organizací pracujících s mládeží jsou podstatnými prvky rozumné vzdělávací politiky.

EDUin předkládá hodnocení politických programů hlavních politických seskupení před krajskými volbami 2016. Z hlediska vzdělávání jsou kraje důležitým spojníkem mezi státem a koncovými příjemci této veřejné služby. Kraje přímo zřizují střední školy a doposud výrazně ovlivňují financování celého regionálního školství. Následuje hodnocení programu KSČM:

Pozitiva:

  • Podpora sportu pro všechny. Bylo by určitě záslužné, pokud by investice do tělovýchovy doputovalo na místo určení, tedy přímo k dětem. Jak ale řešit problém stávajících struktur sportovních svazů navrhováno není.
  • Podpora organizací pracujících s mládeží. Ano, pokud jde o podporu širokého spektra těchto organizací.

  • Deklarovaná podpora rovnosti v přístupu ke vzdělávání. Tento cíl je zcela v souladu s platnou strategií vzdělávání.

Negativa:

  • Jednostranný důraz na podporu učňovského a technického vzdělávání. Pokud vidí KSČM ve vzdělávání perspektivu, pak je omezený důraz na učňovské vzdělávání – v jeho současné podobě – kontradiktorní. Míra „trvanlivosti“ současného učňovského vzdělávání je diskutabilní. V prvé řadě je třeba učňovské vzdělávání reformovat.
  • Odmítání podpory soukromých a církevních škol. Míra podpory na státu nezávislých škol je k diskusi. Nicméně úplné zastavení podpory by vedlo zároveň k omezení diverzity vzdělávání v ČR a tlaku na veřejné školy k dalšímu rozvoji.

Co chybí:

  • Výhled do budoucnosti vzdělávání. Perspektivu vzdělávání nelze konstatovat tehdy, pokud navrhovaná politika sleduje pouze bezprostřední zájmy a krátkodobý horizont. Některé body programu KSČM tak působí.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „KSČM představuje některé důležité návrhy. V některých ohledech je ale patrné, že KSČM nebere v úvahu současný vývoj a stav vzdělávání v ČR. Ve srovnání s ČSSD je však vzdělávání přiznána důležitost a návrhy nejsou konkrétní.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články