Tisková zpráva: Předvolební programy hlavních stran: ODS (Revize)

26. 9. 2016
EDUin
Screenshot_1-3

Program má jako prioritu zvýšení platů učitelů. Je to určitě priorita, ovšem ODS ji nachází poněkud pozdě. Za pozornost stojí prosazování duálního modelu vzdělávání v odborném školství. V části programu ODS opakuje populistická klišé a ideologicky bojuje s ideologií.

UPOZORNĚNÍ: V PŮVODNÍ TISKOVÉ ZPRÁVĚ JSME NEHODNOTILI KOMPLETNÍ PORGRAM ODS, OMLOUVÁME SE A CHYBU NAPRAVUJEME.

Praha, 15. září 2016 „Zlepšením platových podmínek učitelů zkvalitníme naše školství. Ze školství přestanou odcházet schopní učitelé, kteří se snadno uplatní i v jiných odvětvích.“ Program ODS do voleb 2016 je postaven na klíčovém problému českého školství, ohodnocení učitelů. Návrh je velmi konkrétní, jak ve věci cílového průměrného platu, tak v postupu přiznání odměny učitelům. Pochyby vzbuzuje netečnost předchozích vlád ODS k tomuto tématu.

EDUin předkládá hodnocení politických programů hlavních politických seskupení před krajskými volbami 2016. Z hlediska vzdělávání jsou kraje důležitým spojníkem mezi státem a koncovými příjemci této veřejné služby. Kraje přímo zřizují střední školy a doposud výrazně ovlivňují financování celého regionálního školství. Následuje hodnocení programu ODS:

Pozitiva:

  • Téma platů učitelů formulované v jasném návrhu. Průměrný plat učitelů zvednout na průměrných 35 tisíc korun. Nezvedat ale plošný tarif a místo toho pravomoc o výši odměny přesunout na ředitele škol. Konkrétní a smysluplný návrh k řešení klíčového problému českého školství, které by mohlo významně pomoci v rozvoji českého vzdělávání a o němž lze vést další diskusi. Návrh je ovšem v souladu se současnou vládní iniciativou.
  • Změna financování. Narovnání nespravedlnosti ve financování regionálního školství je téma krajských voleb. Právě kraje vytvářejí v současném systému nerovnost. V tomto smyslu je ovšem program ODS v souladu se současnou vládní iniciativou. Zajímavý je návrh finančních bonusů pro malotřídky v malých obcích.
  • Duální model vzdělávání. Odborné střední školství určitě potřebuje větší sepětí s realitou v praxi. Otázkou je, jak reálné je stavět tuto reformu na spolupráci s malými podnikateli, jak ODS navrhuje.

Negativa:

  • Populismus v otázce inkluze a vytváření dojmu o „chaosu“. ODS zahrnula do programu pro krajské a senátní volby bod „zastavení nepřipraveného pokusu o inkluzi školství“. V prvé řadě je tento bod irelevantní vzhledem k tomu, že takovou možnost připouští pouze změna legislativy, což nemůže ODS ani v případě úspěchu v těchto volbách naplnit. Údajný „chaos“ mají pravděpodobně způsobit žáci, kteří nemají „mentální kapacitu“ ke vzdělávání na běžných základních školách. Toto tvrzení je opřeno pouze o nevěrohodné mediální spekulace, přiživované velmi podstatně expertem pro vzdělávání ODS Václavem Klausem. Rušení speciálního školství, kterému chce ODS zabránit, se nekoná.
  • Zrušení povinného předškolního vzdělávání a přijímacích zkoušek kvůli jejich „ideologičnosti“. Obě témata jsou zcela legitimní, nicméně ne z důvodu, který uvádí ODS. V případě podpory předškolního vzdělávání jde o zacílení na potřebné, v případě přijímacích zkoušek jde o nekritické sledování požadavků průmyslu. Přisuzovat obojí iniciativě ministryně Valachové je populismus. Obojí ministryně školství převzala.

Co chybí:

  • Dlouhodobější vize. Programu strany vedené bývalým ministrem školství, který zahájil přípravu velmi slibné strategie vzdělávání, by slušel větší důraz na vzdělávání pro budoucnost společnosti. Z navrhovaných kroků se mu blíží pouze zvýšení platů učitelů. Naopak rezolutní požadavky na zrušení podpory inkluze a předškolního vzdělávání jdou opačným směrem.
  • Podpora inovací ve vzdělávání. Strana, která chce oslovovat lidi, kteří věří ve svobodu a vlastní schopnosti, by měla i ve vzdělávání nabízet možnost pro jejich iniciativu.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Řada návrhů v programu ODS jde správným směrem. Zvýšení platů a změna financování však nepřinášejí z hlediska opoziční strany program odlišný od vládní koalice. Zaujatost ve věci inkluze a celkově efektivity vzdělávání ve prospěch společenské koheze je zdá se chronická a anachronická zároveň.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články