Tisková zpráva: Předvolební programy hlavních stran: Starostové a nezávislí

3. 10. 2016
EDUin
14524570_10154533366224328_280086718384981709_o

Koncepce, komunitní školy a otevřená podpora začleňování žáků do běžných škol. Program soustředěný na rozvoj vzdělávání v pravomoci a dosahu kraje s otazníkem nad učňovským školstvím.

Praha, 3. října 2016 „Výsledkem má být celková koncepce školství na úrovni kraje, která bude zahrnovat celý vzdělávací systém až do úrovně vysokoškolského vzdělávání.“ Starostové a nezávislí akcentují na prvním místě svého programu dlouhodobou „bolest“ českého vzdělávání: nedostatek koncepce v dlouhodobém rozvoji. Míra koncepčnosti je nízká na celostátní úrovni, natož na samosprávné. Jednostranný důraz na podporu technického a učňovského vzdělávání je patrný v řadě politických programů a STAN není výjimkou. Faktu, že je v prvé řadě potřeba učňovské a odborné vzdělávání reformovat, se ale program vyhýbá.

EDUin předkládá hodnocení politických programů hlavních politických seskupení před krajskými volbami 2016. Z hlediska vzdělávání jsou kraje důležitým spojníkem mezi státem a koncovými příjemci této veřejné služby. Kraje přímo zřizují střední školy a doposud výrazně ovlivňují financování celého regionálního školství. Následuje hodnocení programu strany Starostové a nezávislí:

Pozitiva:

  • Koncepce. STAN požaduje vytvoření koncepce a do procesu chce vtáhnout široké spektrum aktérů. To je v programech stran – překvapivě – ojedinělý návrh, ačkoliv pouze na takovém základě může vzniknout smysluplná (nejen krajská) vzdělávací politika.
  • Komunitní školy a podpora perspektivy mladých lidí v regionech. Podpora škol jako komunitních center je jednou z budoucích rolí, k nimž mají školy přirozený potenciál, který doposud nebyl využit. Školy jako místo celoživotního vzdělávání nejen k podpoře vzdělávání, pracovní konkurenceschopnosti obyvatel kraje, ale i k upevňování lokálních společenských vazeb. K tomu směřuje i návrh na stipendia a další „meziresortní“ kroky: podporu bydlení pro mladé, aby neodcházeli z krajů, podporu mladých rodin a volnočasových aktivit.
  • Podpora začleňování žáků se speciálními potřebami do běžných škol. Z hodnocených programů doposud jediná strana, která se tématu pokrytecky nevyhýbá a deklaruje, že inkluze „prohlubuje v mladých lidech sociální citlivost a pomáhá řešit problémy s radikalizací mládeže“. S dodatkem, že „inkluzi nelze nařídit ihned a bez citlivého přístupu k dětem, rodičům a vzdělávacím institucím“.

Negativa:

  • Podpora učilišť a technického vzdělávání bez návrhu řešení jejich zásadních problémů. Podpora učilišť a technického vzdělávání je jistě na místě. Strana, která chce v tomto směru skutečně něco udělat, by ale měla představit konkrétní kroky, které chce v tomto směru učinit. Není možné opírat se pouze o floskule typu „řemeslo má zlaté dno“, když řada učilišť, které by měly toto rčení pomáhat naplňovat, zoufale bojuje se stále narůstající nefunkčností poskytovaného vzdělávání. Praxe je pouze část problému, na učilištích je nezbytně nutné posílit některé složky všeobecného vzdělávání, zejména funkční matematickou, jazykovou, informační a občanskou gramotnost. Nedílnou součástí toho je poskytnout žákům perspektivu a vzbudit elementární motivaci se vzdělávat.

Co chybí:

  • Podpora všeobecného vzdělání jako nástroje budoucí soběstačnosti. Ani STAN nenavrhuje větší podporu pro budoucnost stěžejních gramotností (jazykové, informatické, matematické, občanské) a komplexního osobnostního rozvoje. Pokud školy nezareagují na tuto potřebu, deficit bude mít multiplikované dopady do společnosti a ani programy na podporu komunity a lokálního rozvoje neudrží mladé lidi, aby před tímto nedostatkem neutíkali do větších center.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Program STAN je vyspělý a v mnoha ohledech představuje realistickou a zároveň progresivní, smysluplnou vzdělávací politiku. Jen škoda, že stratégové strany nevnímají trochu senzitivněji funkci vzdělávání v adekvátním horizontu.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články