Tisková zpráva: Přinese další operační program českému vzdělávání nějaký užitek?

26. 2. 2016
EDUin
9331592330_3251fd6dd3_z-1

Praha, 26. února Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) může přinést téměř 3,5 miliard EUR. Jak ale ukázaly problémy s předchozím operačním programem (Vzdělávání pro konkurenceschopnost), česká administrativa jednak není schopna zajistit efektivní čerpání, a pokud ano, vzbuzují v mnoha případech úspěšného zprostředkování financí jednotlivé realizace, jejich smysl či dopad pochybnosti.

Příprava operačního programu by měla probíhat pod transparentním dohledem odborné veřejnosti a měla by vycházet z principu maximálního úsilí o distribuci finančních prostředků na místo jejich určení (do škol, resp. k organizacím poskytujícím neformální vzdělávání) a zamezit jejich plýtvání či účelovému zneužívání. Je také nutno citlivě posuzovat, v jakých oblastech mohou evropské peníze pomoci a kde naopak způsobí škodu tím, že naruší přirozenou cestou nastartované a funkční procesy tím, že zničí jejich rentabilitu přílivem dočasných projektů stejného typu.

Dosavadní průběh přípravy projektů a jejich schvalování nasvědčuje tomu, že dřívější problémy se do značné míry opakují. Projevují se názorové neshody uvnitř MŠMT (sekce 2 a 4), objevují se nejasná zadání, špatně připravená kritéria hodnocení, skutečností je zjevná rivalita možných řešitelů místo hledání možné spolupráce atd., to má za následek posouvání vzniku a logické návaznosti projektů, jejich schválení a zahájení realizace.

Doporučení:

  • Pokusit se revokovat nastavení kritérií pro čerpání financí z programu a procesní postupy alespoň tam, kde to ještě je z časových důvodů možné.
  • Umožnit transparentní dohled nad čerpáním financí.
  • Hodnotit projekty, které žádají o podporu, z hlediska jejich kvality a dopadu do vzdělávacího systému, nejen z hlediska formálních kritérií.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Po zkušenostech z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je potřeba klást otázku, kolik z každé koruny skutečně skončilo ve vzdělávání a kolik z toho bylo v podstatě jen rozpuštěno v české ekonomice. A také otázku, kolik procent prostředků přineslo zápornou přidanou hodnotu tím, že narušilo funkční prostředí. Ani jednu otázku nelze jednoduše zodpovědět, hrozí ale, že prostředky z dalšího operačního programu protečou českým vzdělávacím systémem stejným způsobem.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články