Tisková zpráva: Revizi RVP je potřeba dostatečně komunikovat především s učiteli a školami

1. 12. 2021
EDUin
Screenshot_1

Na ministerstvu školství pokračuje práce Expertního panelu pro revizi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Členové panelu teď absolvují debaty na pedagogických fakultách k principům, ze kterých by měla revize vycházet. EDUin upozorňuje, že je potřeba na základě minulých zkušeností zavádění kurikula dostatečně komunikovat i se samotnými školami a učiteli, kteří revizi budou provádět přímo v praxi.

Členové osmnáctičlenného panelu, odborníci z různých oblastí vzdělávacího systému, od škol po státní instituce, od začátku září v sedmi pracovních skupinách hledali konsenzus na tom, jaké základní otázky je třeba při přípravě nového RVP vyjasnit. Teze sedmi základních témat teď členové panelu představují na setkáních s veřejností. Seznam a místa setkání najdete zde.
To ale není jediné téma, kterému se expertní panel věnuje. V rámci implementace nového kurikula jeho členové rozmýšlí nejen  metodickou podporu školám formou modelových školních vzdělávacích programů, ale i podporu při implementaci.  V EDUcastu to popsal předseda panelu Jan Jiterský: „Intenzivně promýšlíme, jak to udělat, aby každá škola, když to bude napsané, dostala příslušnou podporu. Ne jen webinář, ne jen školení, ale chtěli bychom mít k dispozici lektory, kteří půjdou do každé jednotlivé sborovny… Aby se skutečně každý pedagog zamýšlel nad tím, co učí, proč učí, jaké reálné důsledky jeho činnost přináší.“

EDUin upozorňuje, že pouze promýšlení samotné implementace nestačí. V souvislosti s úpravou kurikula je potřeba myslet i na dostatečnou vysvětlovací a komunikační kampaň s učiteli a řediteli škol. Zkušenosti z minulých let ukazují, že ministerstvo školství komunikaci předchozích revizí dostatečně nezvládlo. Příkladem může být poslední „malá“ revize informatiky.

Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUinu: „Dnes víme, že připravit precizní RVP nestačí, musíme umět jeho myšlenku a nezbytnost vysvětlit koncovým učitelům, kteří ho budou realizovat. Dokud se s ním neztotožní, zůstane jenom na papíře. “
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články