Tisková zpráva: Rozvoj moderní pedagogiky potřebuje více než jen redukci učiva

17. 12. 2018
EDUin
Screenshot_1

Praha, 17. prosince – Česká školní inspekce (ČŠI) při zveřejnění své nové výroční zprávy zkritizovala předimenzovaný obsah rámcových vzdělávacích programů. Ten podle inspekce neumožňuje dostatečné opakování, moderní pedagogiku a pestré metody výuky a potažmo snižuje motivaci žáků. EDUin podporuje redukci obsahu ve prospěch lepší výuky a zároveň upozorňuje, že je potřeba podniknout navazující kroky, které k takovému stavu povedou.

ČŠI tvrdí, že předimenzovanost rámcových vzdělávacích programů spolu s vysokými počty žáků ve třídách do značné míry nutí učitele vyučovat po většinu času pouze frontálně. Jinak by látku nebylo možné probrat. Pro zavedení moderní pedagogiky ale pouhá redukce obsahu nestačí. Zodpovědné instituce a politici musí souběžně pracovat na upevnění moderní pedagogiky jako jediného možného přístupu k výuce oproti školometskému přístupu spočívajícímu v přepisování z tabule a memorování. Výzkumy opakovaně ukázaly, že moderní metody mají pozitivní vliv na sociálně-emoční schopnosti žáků a staví před žáky vyšší kognitivní výzvy.

Je důležité, aby učitelé byli průběžně školeni nejen v oborových znalostech, ale také v otázkách didaktiky, formativního hodnocení žáků či využití technologií ve výuce. Práce s učiteli je ovšem jen polovina cesty. Vedení školy stanovuje pedagogický směr školy a provádí autoevaluaci školy. I jim proto musí být poskytnuty dostatečné zdroje pro nastavení dlouhodobého vývoje pro všechny pedagogy s cílem přijmout moderní pedagogiku jako základ vyučování.

V této souvislosti je třeba připomenout, že reálný obsah výuky se vždy odvíjí od tzv. high-stakes testů, neboli těch, které mají velký dopad na budoucí vzdělávací dráhu žáka. Proto je zásadní, aby spolu s redukcí učiva přišly i smysluplné změny v jednotných přijímacích zkouškách na střední školy a v maturitní zkoušce. Není možné, aby rámcové vzdělávací programy na jednu stranu podporovaly individualizaci učení, progresivní učební metody a klima spolupráce a na druhé straně stály státní zkoušky postavené výhradně na učení nazpaměť či individuálním nárazovém výkonu.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Česká školní inspekce neupozorňuje na nějaký akademický problém. Nadbytečný objem toho, co by měly školy žákům předat, rezonuje mezi spoustou učitelů už dlouho. V souvislosti s revizí rámcových vzdělávacích programů je to hlasitá výzva ministerstvu školství, že by tento proces neměl proběhnout v módu kosmetických úprav, ale skutečné transformace obsahu vzdělávání vzhledem k potřebám rychle se vyvíjející společnosti. Kromě toho kolik a čeho se žáci učí, jde i o vzájemnou proporci.”

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články