Tisková zpráva: Sloučení NÚV a NIDV povede k větší centralizaci řízení pod MŠMT. Nechť je řízení a rozhodování i více transparentní

1. 7. 2019
EDUin
Screenshot_1

Praha, 1. července – Ministerstvo školství sníží počet svých organizací a od ledna sloučí Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). Oficiálními důvody jsou úsporná opatření vlády a to, že se činnosti obou ústavů částečně překrývají. Nástupnická organizace, která vznikne od 1. ledna 2020, bude mít název NIDV+. Obsah práce obou ústavů se má po sloučení podle ministerstva zachovat. Zůstat mají i regionální pracoviště v krajích, u nichž se plánuje jejich posílení, sdělilo ministerstvo. EDUin upozorňuje, že v době významných koncepčních prací je důležité zachovat stabilní prostředí zejména s ohledem na odborné kapacity při úpravě kurikula. Proto je třeba postupovat maximálně transparentně.

Sloučení NIDV a NÚV si podle ministerstva školství klade za cíl především provazování obsahových agend, optimalizaci řídicích struktur, zefektivnění práce servisních útvarů, a také zachování a do budoucna i posílení působnosti regionálních pracovišť v jednotlivých krajích. Při transformaci má být údajně brán zřetel především na odborné potřeby tak, aby byl na maximum využit odborný potenciál obou stávajících přímo řízených organizací.

Hlavním cílem ministerstva školství je vyhovět finanční optimalizaci, která zasahuje všechny resorty. Snížit plánuje 115 úředních úvazků. Zpráva přichází v době důležitých koncepčních příprav a realizací. Ministerstvo školství připravuje Strategii vzdělávací politiky do roku 2030 a revizi Rámcových vzdělávacích programů. Druhé jmenované bylo pozastaveno, což doporučila i konzultační skupina k revizi RVP ustavená. NÚV, který byl revizí dosud pověřen, ukončil činnost pracovních skupin k jednotlivým předmětům a celá revize nyní čeká na zadání, které má vyplynout z připravované Strategie 2030+. Podle dostupných zdrojů má být nyní řízení revize přeneseno z ústavu na samotné ministerstvo. NIDV+ má poté pouze plnit vyplývající úkoly.

Dlužno připomenout, že NÚV za více než rok přichystal řadu podkladových materiálů a rozjel pracovní skupiny, které se zabývaly úpravami jednotlivých předmětů, ovšem v nejasné kvalitě. V roce 2018 náklady činily 6 milionů korun. Zatímco na řadu projektů, které NÚV a NIDV organizovaly (jako je SYPO, PPUČ, KAP atd.), se čerpaly evropské dotace skrze OP VVV, revize RVP takovou podporu neměla. Problémem totiž byl i fakt, že NÚV nejenže neměl přes tři roky vybrané své vedení a jeho současný šéf Lubomír Martinec se nestal příliš výrazným hráčem, ale navíc samotné pověření k revizi RVP přicházelo do NÚV postupně a dle slov ústavu neobsahovalo jasné cíle.

Otazníky zatím visí nad strukturou nástupnické organizace a jejím dalším směřováním. Z předkládací zprávy ministerstva je zřejmé, že chce snižováním stavů docílit i větší konsolidovanosti agend a více upevnit svou kontrolu nad novou podřízenou organizací. Do konce roku bude zásadní od ministerstva slyšet, jak přesně bude vymezena agenda a struktura NIDV+. Na nová místa, zejména pak vedoucí, by měla být vypsána výběrová řízení a organizace by měla být obsazena odborníky, kteří jsou otevření změně, jakou bude Strategie 2030+ a potažmo revize RVP vyžadovat.

Přestože sloučení dává do jisté míry smysl, je vedeno ekonomickou úvahou, a proto by mělo být maximálně transparentní, aby byly vyvráceny pochyby, že utrpí podpora vzdělávání ve školách. To mimo jiné znamená i odtajnění nové ministerské skupiny, která povede revizi RVP nebo ujasnění role NIDV+ mimo běžící projekty podpořené evropskými dotacemi, které mají budoucnost jistou.

Bohumil Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Jakkoliv lze pochopit krok ministra školství Roberta Plagy, že se rozhodl využít vládního rozhodnutí ke snížení počtu úředníků v resortu školství tímto způsobem, bylo by vhodné, aby ministerstvo školství představilo co nejdříve novou podpůrnou strukturu českého školství, zejména s ohledem na odborné kapacity ve vztahu ke kurikulární reformě, poradenství, metodické podpoře škol a dalšího vzdělávání. V opačném případě ovládnou diskurs spekulace, což léty erodované důvěryhodnosti mezi řízením a školami nepřidá.“

 

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články