Tisková zpráva: Stoprocentní zvýšení platů, zrušení víceletých gymnázií, metodická centra na okresech, důvěra učitelům, odborníci do škol

16. 5. 2016
EDUin
26406890664_c9e71151f5_z

Expertní skupina o víkendu debatovala, jak zlepšit kvalitu druhého stupně základních škol.

Praha, 16. května 2016 –  Skupina čtyřiceti osobností, aktérů působících v oblasti vzdělávání, jednala během víkendu o stavu druhého stupně základních škol. Jedním z hlavních témat, kolem kterých se vedla debata, bylo určit, co vlastně chceme, aby se na druhém stupni žáci naučili. Diskutující se shodli na tom, že jde především o to, aby se děti naučily rozumět sobě a světu kolem sebe a aby byly ochotné aktivně se podílet na veřejném životě. Na závěr debaty jednotlivé skupiny navrhly opatření na zlepšení tohoto nejslabšího místa vzdělávacího systému v České republice.

Setkání aktérů vzdělávání se konalo již po čtvrté, jeho organizátorem je EDUin, o.p.s. a účastníky je paleta odporníků od ředitelek, učitelů po odborníky z oblasti vzdělávací politiky.  Setkání je dvoudenní, koná se každý rok v květnu, skupina expertů se každý rok obměňuje a tentokrát bylo setkání věnováno druhým stupňům základních škol. Ty jsou totiž vlivem malé podpory učitelské profese, odchodů žáků na víceletá gymnázia a dalších faktorů místem, kde je učitelská práce nejobtížnější. Skupina se snažila pojmenovat důvody tohoto stavu a navrhnout opatření, která by ho mohla zlepšit.

Návrh: Zvýšit učitelské platy o sto procent

Zdůvodnění: Jen radikálně vyšší mzdy mohou dlouhodobě přitáhnout k profesi schopné lidi. Zvýšení v řádu procent a přesvědčení, že učitelství je donekonečna možné stavět jen na entuziasmu, je mylné.

Návrh: Zvýšit prestiž učitelské profese

Zdůvodnění: Kromě platů je nutné opakovaně a možná formou centrálně řízené kampaně pojmenovávat, proč je učitelská profese pro společnost při přizpůsobování se změnám moderního světa klíčová.

Návrh: Uskutečnit akční kroky k vybudování důvěry k učitelské profesi

Zdůvodnění: V současné době je patrná silná nedůvěra zřizovatelů a státu vůči učitelům a tomu, že svou profesi jsou schopni dobře zvládnout. Pedagogická zkušenost říká, že právě deklarovaná důvěra buduje odpovědnost.

Návrh: Vybudovat síť okresních metodických center

Zdůvodnění: V současné době je podpora práce učitelů formou mentoringu a pomáhajících profesí, speciálních pedagogů, etopedů atp., roztříštěná a náhodná. Je třeba vybudovat síť takových center po „okresech“, aby byla podpora pro každého pedagoga opravdu dostupná.

Návrh: Zrušit víceletá gymnázia

Zdůvodnění: Víceletá gymnázia odvádějí děti vzdělanějších rodičů mimo základní školy, což výrazně ztěžuje práci učitelů na druhém stupni.

Návrh: Umožnit vznik smíšených žákovských skupin napříč školou

Zdůvodnění: Žáci se nejvíce naučí mezi sebou. Je třeba změnit předpisy tak, aby škola mohla vytvářet žákovské skupiny bez omezení napříč školou. To dnes není možné.

Návrh: Umožnit odborníkům z oblasti umění, vědy i průmyslu vstup do škol

Zdůvodnění: Přítomnost nepedagogických odborníků z nejrůznějších oblastí života výrazně zvyšuje efektivitu učení. Hledejme cesty k tomu, aby mohli tito lidé třeba i na omezenou dobu během školního roku učit spolu s kmenovými učiteli školy. Hledejme cesty k co nejčastější párové výuce.

Tomáš Feřtek, moderátor debaty, řekl: „Některé z těch návrhů se mohou zdát radikální. Je proto třeba říci, že se jednalo o odbornou debatu a její účastníci jsou si vědomi praktických překážek při jejich realizaci. Šlo jim ale o to, jasně pojmenovat, co by pro zlepšení kvality druhých stupňů základních škol opravdu bylo třeba.“

  • Fotografie z dvoudenního setkání si můžete prohlédnout ZDE.
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články