Tisková zpráva: Strategie vzdělávání 2020: Jak se ji vlastně daří naplňovat?

26. 1. 2016
EDUin
6017041473_3bccfc6809_z

Přečtěte si čtvrtou ze série tiskových zpráv, které upozorňují na nejdůležitější témata v oblasti vzdělávání v roce 2016. Seriál navazuje na druhé vydání Auditu vzdělávacího systému v ČR, který EDUin zpracoval ve spolupráci s nezávislými experty a následně zveřejnil v prosinci 2015. Audit analyzuje stav vzdělávacího systému, důležité kroky roku 2015, které měly významný vliv na další vývoj systému, a také přináší souhrn témat, na která by se měla zaměřit pozornost. Na jednotlivá témata z auditu budeme s týdenním odstupem upozorňovat. Audit vzdělávacího systému v ČR, včetně souhrnu, infografiky i kompletní analýzy, najdete ZDE.

V Praze 27. 1. 2016Strategii vzdělávání 2020, která je součástí celoevropské strategie rozvoje, začalo MŠMT vypracovávat v době, kdy byl ministrem školství Petr Fiala. Od té doby se na ministerstvu vystřídali tři ministři. V současnosti by mělo docházet k implementaci opatření, která podporují rovný přístup ke vzdělávání, rozvoj učitelů a řízení systému. Děje se to? A podle čeho to zjistíme?

Na podporu rovného přístupu ke vzdělávání jsou v novele školského zákona zakotvena podpůrná opatření. Účinnost zákona by měla nastat se začátkem dalšího školního roku, ale z krajů se (před podzimními krajskými volbami) ozývá hlasitý odpor. O tom, že bude účinnost novely školského zákona posunuta, se vážně uvažuje.

Stejně tak by měl rovnost v přístupu ke vzdělávání podle MŠMT pomoci povinný poslední rok v MŠ. Ministerstvo si nechalo vypracovat studii, která tento krok s ohledem na dopady do systému nedoporučuje. Přesto v záměru dál pokračuje.

Z nedávných diskusí v cyklech Akvárium a Kulatý stůl SKAV a EDUin vyplynulo, že českému vzdělávání chybí analýza důležitých dat, která jsou k dispozici, ale nikdo se jimi nezabývá. Bez toho není možné systém efektivně řídit.

Z uvedených příkladů vyplývá, že nelze jednoduše říct, zda a jak je naplňována Strategie vzdělávání 2020. Je to jedno z důležitých témat, kterým by měla být věnována pozornost.

Doporučujeme:

  • Nepřijímat ad hoc řešení, která nebudou v souladu s cíli, jež jsou definované ve Strategii 2020.
  • Sestavit plán uskutečňování Strategie 2020 a průběžně jej vyhodnocovat.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Nad tím, jak je naplňována Strategie vzdělávání 2020, lze jen spekulovat. MŠMT by mělo vydat zprávu o tom, jak to s naplňováním strategie je. Pokud není strategie a její naplňování prioritou, mělo by být řečeno proč. Příště by bylo možné věnovat se něčemu, co bude zužitkováno.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články