Tisková zpráva: Tomáš Chrobák se dostal do výběru 50 nejlepších ve světové učitelské soutěži

19. 3. 2020
EDUin
IMG_1199-scaled

Učitel ze severní Moravy rozvíjí u svých žáků tvořivost, sebevědomí a touhu učit se novým věcem

Praha, 19. března – Mimořádné učitele, kteří se zasadili o rozvoj své profese, letos již pošesté vybírá porota celosvětové soutěže Global Teacher Prize. Mezi 50 nejlepších se probojoval učitel ze Základní školy Baška u Frýdku-Místku Tomáš Chrobák.

Loňský vítěz českého kola Global Teacher Prize neměl úspěch automaticky zaručen. Aby se dostal mezi těchto 50 nejlepších, musel uspět mezi 12 tisíci přihlášenými ze 140 zemí po celém světě. Absolutní vítěz v soutěži, kterou pořádá nadace Varkey Foundation ve spolupráci s UNESCO, získá 1 milion dolarů. Vítěz by měl být vyhlášen 12. října 2020 při slavnostním večeru v Natural History Muzeum v Londýně.

Tomáš Chrobák učí na malé škole v Bašce nedaleko Frýdku-Místku matematiku a tělocvik. Výuka matematiky pro něj není cílem, ale prostředkem, s jehož pomocí vede své žáky k důvěře v sebe sama a v jejich schopnosti, k porozumění souvislostem okolního světa, k tomu, aby za sebe převzali odpovědnost a učili se spolupracovat.

Mimo jiné i důrazem na budování “pokorného sebevědomí” u svých žáků zvítězil v loňském roce v českém kole této světové soutěže. To mu však postup mezi padesátku nejlepších automaticky nezajistilo. Jeho úspěch je výjimečný nejen pro Česko, ale i pro celou střední Evropu. Ukazuje, že za inspirativními a silnými příběhy učitelů není nutné cestovat do válečných zón nebo do nejchudších zemí planety. Kvality mimořádného učitele jsou všude stejné, i když kulisy se mění. Jde o nadšení ze vzdělávání, víru ve vlastní schopnosti i naději, že mohu pozitivně ovlivnit budoucnost nás všech. Je to zpráva, že tu máme učitele světové úrovně (a není to jen Tomáš), od nichž se můžeme učit.

S dalšími výjimečnými učiteli, kteří působí na českých školách, se i letos seznámíme v českého kole Global Teacher Prize, kdy byl do soutěže nominován rekordní počet učitelských osobností.

“Nynější doba zcela jasně ukazuje, že jednou ze základních dovedností učitele je schopnost reagovat na změnu. Chuť se stále učit novému. Jen takový učitel může touhu růst přenést i na své žáky. Tak jak je současná doba náročná pro společnost, tak ve stejné míře je to příležitost pro naše školství. Učitel je nyní „nahý“. Nemůže se spolehnout na písemky, poznámky, pětky. Zůstávají mu ale ty nejcennější a skutečně účinné nástroje naší profese. Může se stále opřít o vnitřní motivaci žáků, poutavost svého předmětu a přirozenou touhu dětí intelektově růst. Věřím, že jako učitelé můžeme a měli bychom dát celé společnosti podnět k rozvoji sounáležitosti a lidskosti před honbou za výkony a výsledky,” odpovídá Tomáš Chrobák na otázku, jak vidí učitele pro 21. století.

Čím Tomáš Chrobák zaujal porotu:

Tomáš Chrobák učí podle Hejného metody, kterou rovněž dále rozvíjí a vytváří k ní zdroje, které dnes používá přes 3 000 učitelů a 50 000 žáků v 750 českých školkách a základních i středních školách. Metoda je do značné míry založena na konceptu objevování, spolupráce a radosti z učení. Tomáš ve svém přístupu vnímá klíč k dobrému vzdělávání v tom, že je nutné mít důvěru ve studenty, jejich zájmy a jejich touhu učit se novým věcem. Jeho cílem je rozvíjet tvořivost, skromné sebevědomí a schopnost dobře argumentovat.

Tento přístup nepovažuje za jediný cíl vzdělávání nabývání vědomostí: je to zároveň prostředek, který umožňuje žákům utvářet svou vlastní osobnost. Jeho žáci přebírají odpovědnost za své vlastní učení a často připravují úkoly, vedou hodiny a hodnotí se podle objektivních kritérií. V důsledku toho se jejich výsledky prudce zlepšily: v roce 2015 jeho žáci obsadili tři první místa v matematické olympiádě a v roce 2017 vyhráli osm z devíti pohárů v matematické soutěži Zlatá cihla.

V posledních letech se Tomášovi dostává stále více příležitostí ovlivnit směr celonárodního vzdělávání. Byl jmenován členem Národního kabinetu, který se skládá z 15 odborníků z různých oborů vzdělávání. Tito vybraní členové mají za úkol vytvářet metodologické materiály a semináře pro učitele v celé České republice.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články