Tisková zpráva: Úprava financování pedagogických intervencí školám nemusí pomoct

15. 12. 2020
EDUin

Přinášíme přehled plusů a mínusů chystané změny

Ministerstvo školství připravilo změnu inkluzivní vyhlášky a úpravy se týkají především pedagogických intervencí. Na ty mají nárok žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Díky intervencím děti aktuálně získávají třeba doučování nad rámec běžné výuky. Návrh teď nároky žáků upravuje. Nedává ale jistotu, že se dostane ke všem dětem, kteří je potřebují.  

Pedagogické intervence jsou jedním z nejklíčovějších a nejpoužívanějších podpůrných opatření v rámci společného vzdělávání. Právě teď, po návratu žáků z výuky na dálku do škol, jsou pedagogické intervence mnohem potřebnější než dřív, protože všechny děti neměly během distančního vzdělávání stejné podmínky a je potřeba se na řešení těchto nerovností zaměřit.

EDUin přináší stručné shrnutí plusů a mínusů celé úpravy:

Pozitiva novely:

  • o poskytování intervencí bude nově rozhodovat samotná škola, tzn. podle návrhu není potřeba doporučení z pedagogicko-psychologické poradny → zmenšení administrativy
  • může se rozšířit okruh dětí, které intervence dostanou – ředitelé mohou přidělit intervence i těm žákům, kteří na ně dřív nedostaly doporučení z pedagogicko-psychologické poradny → třeba právě ty, které potřebují doučování v této době po návratu z výuky na dálku
  • financování intervencí jde přímo do škol – objem těchto prostředků se rozpustí v nadtarifních složkách platů → řediteli to dává větší prostor, aby navýšený rozpočet flexibilně využíval

Negativa novely:

  • financování intervencí – školy, které nekladou až takový důraz na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami → ředitelé nebudou nuceni pro žáky pedagogické intervence organizovat, některým dětem pak mohou chybět
  • právě po návratu dětí z výuky na dálku do škol jsou intervence velmi potřebným nástrojem společného vzdělávání → nemusí ji dostat všichni žáci, kteří ji potřebují
  • učitelům může přidělat práci bez zvýšení odměny – nebudou k dispozici peníze vyčleněné přímo na pedagogické intervence – ředitelé je nebudou moci využít k doplnění či rozšíření úvazku

Vyhláška je nyní ve druhém kole připomínkového řízení. Proč neměnit podobu pedagogických intervencí vysvětluje už Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání a s návrhem nesouhlasí ani Učitelská platforma. Ministerstvo školství v souvislosti s úpravou inkluzivní vyhlášky už dřív navrhlo omezit poskytování podpory asistentů pro řadu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Úřad nakonec tento návrh zmírnil.

Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin: „Pokud peníze na pedagogické intervence MŠMT rozpustí do nadtarifů, školy, které mají málo dětí s podpůrnými opatřeními za to budou v podstatě finančně odměněny. Čím menší snaha o společné vzdělávání, tím více peněz by zbylo na takovýchto školách v novém systému na odměny. A to vše v době, kdy po distanční výuce bychom pedagogických intervencí potřebovali rapidně více.”

Karel Gargulák, analytik a konzultant EDUin: „Ačkoliv lze chápat argumenty poukazující na ne zcela systémové používání pedagogických intervencí, ministerstvo svým řešením negarantuje školám to, že se v novém systému jejich financování podpora dostane těm žákům, kteří na ni měli dle posouzení školského poradenského zařízení nárok. Zároveň ředitelé škol bez náhrady přijdou o možnost rozšíření a flexibilní práce s rozvržením či doplněním úvazků pedagogických pracovníků právě s cílem zajištění podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (naopak poskytování podpory pedagogické intervence přibyde jako povinnost do běžného úvazku učitele). Účinnou doprovodnou pomocí by bylo především systémové zajištění financování dalších pedagogických pracovníků (hlavně speciálních pedagogů, popř. jiných pedagogický pracovníků – psychologů, asistentů pedagoga) dle potřeb škol a potřeb jejich žáků, což se dle všeho chystá v dalších letech, nikoliv však nyní.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články