Tisková zpráva: Úřad pro ochranu osobních údajů nemá námitky proti vydání maturitních dat

26. 4. 2016
EDUin
5812660662_bb99f5f031_z

Upozorňujeme na stanovisko úřadu, které bylo vypracováno na základě žádosti Ministerstva školství.

Praha, 26. dubna 2016 – V souvislosti s požadavkem iniciativy Maturitní data – odtajněno, která žádá o zveřejnění anonymizovaných primárních dat ze státních maturit, je zajímavý dotaz Ministerstva školství dotaz Úřadu pro ochranu osobních údajů, zda je z jeho hlediska takové zpřístupnění dat přípustné. Úřad ve svém stanovisku sděluje, že proti publikování anonymizovaných dat nic nenamítá, a upřesňuje, co anonymizací rozumí.

Náměstek ministryně školství Václav Pícl oslovil UOOÚ dopisem, jímž žádá úřad o sdělení, která z dat, jež jsou součástí maturitních výsledků, je ministerstvo oprávněno zveřejnit na svých webových stránkách. A tedy o metodický návod, jak maturitní data anonymizovat.

Úřad ministerstvu 15. dubna odpověděl dopisem, z něhož vyjímáme klíčovou pasáž:

Úřad pro ochranu osobní údajů (ÚOOÚ) chápe anonymizaci dat jako nevratný proces, po jehož provedení nelze data vztáhnout ke konkrétním fyzickým osobám. Zákon o ochraně osobních údajů se na zveřejňování anonymizovaných prvotních maturitních dat nevztahuje. 

K problému dodáváme, že anonymizaci dat je třeba provést tak, aby nebylo možné ztotožnit výsledky státních maturit s konkrétními žáky a školami, ale zůstaly zachovány takové údaje, které umožní hledat v datech odpovědi na důležité otázky. Takovými údaji jsou například pohlaví maturanta, zda psal testy poprvé nebo zkoušku opakuje, zda je z gymnázia nebo ze střední odborné školy apod.

Oldřich Botlík, zakladatel iniciativy Maturitní data – odtajněno, řekl: „Ze stanoviska úřadu vyplývá, že zákon o ochraně osobních údajů se na zveřejňování anonymizovaných prvotních maturitních dat nevztahuje. A samozřejmě se tedy nevztahuje ani na zveřejňování či poskytování souhrnných výsledků jednotlivých úloh, o něž budou žádat účastníci naší iniciativy, která chce zprůhlednit fungování státních maturit.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články