Tisková zpráva: Vláda rozhodne o speciálních školách

25. 5. 2020
EDUin
osinalice_92

Děti bez zdravotního postižení, které chodí na 1. stupeň základních škol, se dnes mohly vrátit do školy. Děti s těžším zdravotním postižením jsou zatím doma. 

Rodiče dětí se závažnějším zdravotním postižením už několik týdnů čekají na rozhodnutí vlády, jak to bude s návratem jejich dětí do škol. Tyto děti často vyžadují neustálou péči, a tak je domácí vzdělávání pro rodiče extrémně velkou zátěží. Vzdělávat tyto děti na dálku je přitom velmi obtížné, až nemožné. Dlouhodobý pobyt doma i proto v jejich vzdělávání může znamenat velký krok zpět.

Ministerstvo školství vydalo 25. května manuál pro základní školy, který počítá s návratem části těchto žáků, kteří chodí na 1. stupeň základní školy – konkrétně jde o děti s narušenou komunikační schopností, závažnými vývojovými poruchami učení a zrakovým nebo sluchovým postižením.  Základní školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování mají být ale podle tohoto manuálu do 30. 6. 2020 uzavřeny.

Proti se ozval například úřad ombudsmana, podle nějž je toto rozhodnutí v rozporu s legislativou, a vyzval ministerstvo školství, aby všem dětem zajistilo stejné podmínky. Svůj nesouhlas dal najevo i spolek Děti úplňku, který sdružuje rodiny dětí s poruchou autistického spektra. Podle nich není důvod nechat uzavřené školy pro děti, které nepatří do rizikové skupiny. ČOSIV v otevřeném dopise upozornil nejen na to, že toto rozhodnutí lze považovat za diskriminaci na základě zdravotního stavu, ale také na to, že část těchto dětí podle zkušeností z terénu zůstává zcela bez komunikace se školou a že podpůrná opatření, která jim stát za normálních okolností poskytuje, jsou jen málokde poskytována v přiznaném rozsahu.

Na konci druhého květnového týdne ministr školství Robert Plaga oznámil, že bude vyjednávat s ministerstvem zdravotnictví o tom, zda by bylo možné otevřít školy pro děti s poruchami autistického spektra. Na konci třetího květnového týdne se v médiích objevila zpráva, že o jeho návrhu bude jednat vláda.

Dnes se tak sice otevřely školy pro žáky 1. stupně, děti s těžším zdravotním postižením jsou ale stále doma. O tom, které z nich se budou moci vrátit do škol a od kdy, se teprve rozhoduje. Ztrácejí tak cenný čas.

“I s ohledem na dnešní skutečně masivní rozvolnění krizových opatření by bylo na místě, aby se i děti s těžšími handicapy mohly dobrovolně a podle zvážení rodičů vrátit do škol. Situace v těchto rodinách je obzvláště komplikovaná a jak dětem, tak rodičům může otevření škol a tříd minimálně na prvním stupni skutečně velmi pomoci,” říká analytik EDUin Karel Gargulák.

“Každá společnost je tak vyspělá, jak se dokáže postarat o své slabší menšiny. V civilizovaných zemích je považováno za slušné se o tyto děti postarat,” podotýká k tomu programový ředitel EDUin Miroslav Hřebecký.

Jak je to jinde

Velká Británie:
Rozhodují ředitelé škol po dohodě s pedagogickým sborem a rodiči. Docházka do školy je dobrovolná.  Podle oficiálního doporučení by se tyto děti poté, co školy otevřou, měly mít možnost vrátit bez ohledu na ročník. (zdroj). Vláda zároveň pojmenovala rizika související s otevřením škol. (zdroj)

Dánsko:
Rozhoduje ředitel školy, podobně jako ve Velké Británii. Vláda tlačí na to, aby tuto možnost dostávalo co nejvíce dětí. Proti rozhodnutí se lze odvolat.(zdroj)

Finsko:
Všechny děti mají stejné podmínky, včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami. (zdroj)

Rakousko:
Speciální školy se stejně jako všechny ostatní otevírají 25. května., ministerstvo školství navíc připravilo pro školy manuál s hygienickými zásadami, který obsahuje pasáž věnovanou žákům a studentům se speciálními potřebami. Jejich aplikace závisí na odborném uvážení pedagoga. (zdroj)

Francie:
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají při otevírání škol přednost. (zdroj)

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články