Tisková zpráva: Volební program pro vzdělávání SPD T. Okamury – EU ničí české vzdělávání, učitele je třeba ochránit, do škol vrátit řád

4. 10. 2017
EDUin
Screenshot_5

Praha, 4. října – Strana přímé demokracie Tomia Okamury jako jedna z mála požaduje zvýšení investic do vzdělávacího systému na 6 % z celkového HDP.  V samotném programu tento slib uveden není, obsahuje pouze kusé informace koncentrující se zejména téma učitelů (zvýšení platů, ochrana). Strana však k programu připojila samostatný dokument týkající se vzdělávání. Píše se v něm, že úpadek českého vzdělávání je zapříčiněn vstupem do EU, inkluze je součástí spiknutí ve snaze o vytvoření multikulturního superstátu, že vysoký počet maturantů a vysokoškoláků je pro českou společnost škodlivý (vysoké školy musí naplňovat zájem „státu“), že ve školách je relativizován vztah založený na lásce mezi mužem a ženou a že je z nich záměrně vytlačována vlastenecká výchova. Tyto svérázné závěry často vycházejí z objektivních premis (nekoncepčnost, rozdíly ve financování podle krajů, dlouhodobé podfinancování).

EDUin představuje sérii hodnocení politických programů stran kandidujících do parlamentních voleb v roce 2017. Vycházíme z volebního modelu Median a zahrnujeme strany, které mají šanci překonat pětiprocentní klauzuli a také ty, které mají šanci dosáhnout na státní příspěvek na provoz (3 %). Následuje hodnocení programu SPD:

Pozitiva:

 • Výrazné zvýšení investic do vzdělávacího systému, avšak bez koncepce rozvoje vzdělávání.
 • Zvýšení platů učitelů ( na stejné úrovni jako ODS, ČSSD či KDU-ČSL, tedy 130 % průměrné mzdy v ČR) a další podpora učitelů, ovšem s cílem k návratu, nikoliv k rozvoji.
 • Úloha školských rad a koncepční vliv krajských záměrů rozvoje vzdělávací soustavy.
 • Eliminace rozdílů ve financování regionálního školství.

Negativa:

 • Manipulace (či nevědomost) procházející celým dokumentem, od údajné ideologizace školství, vlivu EU na úpadek vzdělávání, škodlivosti vyššího poměru dosahování maturit a terciárního vzdělávání až po konkrétní dezinformace typu „speciální pedagogové byli degradováni na úroveň asistentů pedagoga“.
 • Proklamacím typu „obnovíme kvalitu a prestiž technického a zdravotnického vzdělávání“, „zvýšíme podíl praxe učitelů“ chybí jakákoliv představa o realizaci.
 • Populistická prohlášení o „nepotřebných VŠ oborech“ bez uvedení, o které se konkrétně jedná.
 • Dogmatický požadavek podřízení cílů vzdělávání trhu práce (podobně jako KSČM).
 • Příprava k obraně vlasti, vlastenecká a tzv. rodičovská výchova jako suplementy tržně-pracovního zaměření vzdělávání bránícího „nebezpečné ideologizaci školství vlivem EU“.

Co chybí:

 • Jakákoliv koncepce rozvoje vpřed, nikoliv zpět.
 • Práce s daty, využití zahraničních zkušeností.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Za nejambicióznější slib v dokumentu týkajícího se vzdělávání považuju tvrzení, že ‘investice do rodin odstraní demografickou krizi, která ohrožuje české školství‘. Nebezpečná je nacionalistická nota celého dokumentu, vytváření dojmu, že EU likviduje české vzdělávání a snění o návratu k domnělé dřívější slávě českého školství. I přes sympatickou snahu věnovat vzdělávání více než jen odrážky v programu jde o populistický produkt s možnými nebezpečnými dopady v případě – nepravděpodobné  realizace.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články