Tisková zpráva: Volební program pro vzdělávání Zelení: Vzdělávání je priorita č. 1, je nutno adekvátně investovat

11. 10. 2017
EDUin
Screenshot_1-4

Praha, 11. října – Zelení uvádějí mezi hlavními prioritami volebního programu vzdělávání na prvním místě. Jejich program dotýkající se vzdělávací politiky je s převahou nejrozsáhlejší a nejpropracovanější. Strana program nechala posoudit a připomínkovat externími experty v oblasti vzdělávací politiky a následně program výrazně přepracovala. Program se  – v porovnání s ostatními stranami, zaměřuje více na detail navrhovaných změn a v některých případech poskytuje i návrh řešení (např. změna vzdělávání učitelů). V některých případech je návrh příliš optimisticky bezvýhradný (zapojování firem do praktického odborného vzdělávání). Hierarchizace priorit odráží urgenci potřebných řešení problémů vzdělávacího systému.

EDUin představuje sérii hodnocení politických programů stran kandidujících do parlamentních voleb v roce 2017. Vycházíme z volebního modelu Median a zahrnujeme strany, které mají šanci překonat pětiprocentní klauzuli a také ty, které mají šanci dosáhnout na státní příspěvek na provoz (3 %). Následuje hodnocení programu Zelených:

Pozitiva:

 • Navýšení nástupních platů učitelů na úroveň mediánu zaměstnanců s VŠ vzděláním v ČR, krok výrazně posilující motivaci potentních uchazečů o učitelské povolání; otevřenost učitelského povolání změnou přípravy (anglosaský model jednoročního intenzivního vzdělávání v oblasti praktické pedagogiky po bakalářském stupni zaměřeném odborně).
 • Podpora odstraňování nerovností ve vzdělávání, v ČR důležitý požadavek, který ostatní strany neakcentují.
 • Konkrétní návrh nejdůležitějších klíčových kompetencí, nikoliv uzavřených znalostí, ale dovedností umožňujících další rozvoj (jazyky, kritické myšlení, orientace v informacích, kreativita, poučené občanství…).
 • Soustředění na podporu kvality na 2. stupni ZŠ, v souladu s dlouhodobým územ České školní inspekce.
 • Změna kurikula s ohledem na potřebu podpory a rozšiřování gramotností, kritického myšlení, aktivního občanství (podobně jako STAN); podpora všeobecného vzdělávání na středních odborných školách a učilištích.
 • Podpora transformace škol na komunitní centra celoživotního vzdělávání.
 • Podpora otevřeného vzdělávání, universal design a volného využití dat a materiálů vzniklých z veřejných prostředků.
 • Podpora meziresortní spolupráce (MŠMT a MPSV).
 • Titul profesora a docenta vázaný na pracovní místo vyučujícího na VŠ.

Negativa:

 • V některých případech jsou předpoklady změn příliš rezolutní, jako například přesvědčení o zapojení špičkových odborníků a firem do odborného středoškolského vzdělávání, nebo zrovnoprávnění VŠ studijních oborů změnou koeficientu ekonomické náročnosti.
 • Odmítnutí kontroverzních zásahů do systému (maturita, přijímací zkouška na SŠ) bez zhodnocení dopadu.

Co chybí:

 • Větší důraz na potřebu  podpořit ředitele, jejich výběr a formování vzdělávání ve školách z této klíčové pozice.
 • Práce s daty, využití zahraničních zkušeností.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Program strany Zelených pro vzdělávání se pravděpodobně nejvíce blíží představě o tom, jak by měly strany navrhovat vzdělávací politiku. Jde ovšem o relativní srovnání, bylo by vhodné, kdyby strana měla zpracován dokument, který popisuje výchozí stav, detailně popisuje problémy a ukazuje, kde se v navrhované politice mohou vyskytnout bariéry. A nakonec navrhovat scénáře k jejich překonání. Oproti zbytku české politické scény ovšem Zelení nabízejí výrazně důkladnější, komplexnější pojetí.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články