Tisková zpráva: Výběr základní školy ovlivní děti na celý život

5. 12. 2014
EDUin
14200259214_47dc42e953_z
Základní škola má pro náš další život tak velký vliv, že jejímu výběru pro budoucího prvňáka bychom měli věnovat mimořádnou pozornost.
Praha 5. prosince – Kvalita jednotlivých škol se velmi liší a je utvářena konkrétními pedagogy a především ředitelem, který škole dává směr, vizi a sestavuje si svůj tým. Zpráva shrnuje soubor hledisek, která se k výběru kvalitní základní školy váží.
Rodiče by se nejprve měli shodnout na požadavcích na ideální školu. Poté je nutné zjistit co nejvíc informací ze stránek školy a navštívit několikrát vybranou školu k rozhovorům s pedagogy i k nahlédnutí do reálné výuky. Zároveň je důležité hledat spíše školu, která má potenciál rozvoje, než tu, která odpovídá ideálním představám, protože je velmi pravděpodobné, že takovou nenajdeme. Kvalitní výběr školy komentuje i seriál EDUinu Vši ve škole.
Co vše stojí za to uvážit při rozhodování o škole pro prvňáka?
  • Poloha školy a její okolí – Dítě by mělo mít možnost pohybovat se v okolí školy bezpečně, stejně tak je výhodnější škola blízko bydliště, kde dítě nepřichází o společnost kamarádů kvůli dojíždění.
  • Vybavenost školy – Vhodné podmínky pro výuku dětí by měly zahrnovat světlé a vzdušné prostory, sledujte vyzdobenost školy včetně toho, jak moc mohou do vzhledu zasahovat děti a kolik zde mají vlastních prostor přizpůsobených jejich přáním. Množství technologií či didaktických pomůcek ve škole nehraje až tak zásadní roli, důležitější je způsob jejich využití. Nedostatek může škola kompenzovat i větší otevřeností – exkurzemi, spoluprací s okolím nebo zvaním odborníků.
  • Pedagogický sbor – Důležitá je kvalita pedagogů i jejich další rozvoj od chvíle, kdy začali učit, a velkou zásluhu na tom má ředitel, se kterým stojí za to probrat jeho plány na další rozvoj učitelů, v dobré škole je rozvoj učitelů plánován a i ředitel se dovzdělává. Zjistěte složení pedagogického sboru, zda mají pro výuku rodilého mluvčího a zajímejte se i o doplňkové kvalifikace a školení, která učitelé mají. Ověřte, zda škola zaměstnává asistenty či jak obecně pracuje s inkluzí.
  • Aktivita školy – Všímejte si vystavených úspěchů školy, množství projektů a certifikátů, propojení s místní komunitou i firmami, a také otevřenosti školy ve chvíli, kdy přijdete s návrhem na novou aktivitu. Seznamte se s nabídkou doplňkových aktivit školy, kroužků, výchovným plánem školní družiny a možnostmi individualizace.
  • Komunikace školy – Škola by měla mít funkční webové stránky s dostatkem informací pro rodiče, umožňovat bezproblémový vstup do budovy i možnost sehnat ředitele i pedagogy, když potřebujeme osobní konzultaci. Je vhodné, pokud škola umožní i nahlédnutí do výuky. Z náznaků zjistěte, zda škola vnímá sebe samu jako partnera vůči rodičům.
Spoustu informací o škole získáte i při zápisu, sledujte zapojení pedagogů i žáků, přístup k vašemu dítěti, organizaci celé akce, vstřícnost komunikace a nebojte se ptát. Doma pak důkladně rozeberte celý zápis i s dítětem a doplňte obrázek o to, čeho si všimlo ono samo.
 
Čeho si všímat při výběru školy?

Ivan Červánek, učitel základní školy, řekl: „Důležité je prostředí ve třídách – z třídy by mělo dýchat, že jsou tam doma děti i učitel. Potom zda má škola jednotnou koncepci a učitelé ji mají za vlastní. Zkuste také zjistit, zda druhý stupeň navazuje a rozvíjí, co bylo započato na prvním stupni. Obecně bych se pokoušel hodně vidět, slyšet a zkusit. K papírovým informacím raději přistupovat obezřetně. Informace bych čerpal ideálně od pravděpodobných budoucích učitelů třidy, stávajících rodičů a žáků.“
 
Barbora Pelclová, ředitelka mateřské školy, řekla: Důležitá je atmosféra ve škole – věřte tomu, co cítíte vy sami. Také sledujte úroveň a metody výuky zásadních předmětů, najděte si školní vzdělávací program a navštivte reálnou výuku ve škole.“
 
David Yilma, učitel základní školy, t. č. ve škole v Anglii, řekl: „U nás se rodiče vždy přijdou podívat. Ředitelka je provede a společně nahlédnou do hodin. Pak se dělají dny otevřených dveří, kdy rodiče provádí děti a ukazují, co se dělá. Taky děláme pro dítě „den na zkoušku“.“
 
Kateřina Hořavová, odborník EDUinu, řekla: „Nejdůležitější je získat maximum informací o samotné výuce. Nápovědou může být další vzdělávání učitelů, ti, kteří se odborně nerozvíjeli od příchodu do školy, mají už zastaralé metody a poznatky. Zajímejte se, zda učitelé mají představu, kam chtějí děti posunout a co je pro jejich život důležité. Jen učitelé, kteří mají cíl, k němu mohou směřovat. Proto je dobré si s učitelem i promluvit osobně.“
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články