Tisková zpráva: Známe finalisty ceny za inovace ve vzdělávání EDUína 2019

11. 12. 2019
EDUin
IMG_5696

Praha, 11. prosince – Desítka projektů, které pomáhají dětem orientovat se ve virtuálním světě, vedou je k občanské odpovědnosti či navazování mezigeneračních vztahů se nyní utká o Cenu veřejnosti a Cenu odborné poroty. Vítězové budou vyhlášeni 29. ledna 2020 během slavnostního večera v Operu v Praze.

Finalisty vybrali odborníci mezi 88 projekty působícími v oblasti vzdělávání, které se přihlásily do již 8. ročníku soutěže inovativních projektů EDUína. O tom, který z nich si odnese Cenu veřejnosti, se rozhodne v on-line hlasování. Hlasovat pro inspirativní projekty je možné do 22. ledna, každý hlasující přitom může podpořit až tři finalisty.

Kdo získá odbornou cenu, o tom se definitivně rozhodne až během slavnostního večera, během nějž finalisté své projekty naživo představí. Budou tak mít ještě jednu možnost naklonit si na svou stranu nejen publikum, ale i odbornou porotu. K prezentaci projektu finalisty připraví profesionální koučové během společného workshopu a individuálních konzultací.

Prezentace finalistů bude jako člen odborné poroty v hledišti sledovat i vítěz loňského ročníku ocenění EDUína Tomáš Hazblauer, ředitel vzdělávací organizace CEDU. “Hlavní cena poroty z loňského roku byla pro pedagogy ze Základní školy Zlatnická i pro členy našeho týmu oceněním společného úsilí při vytváření žákovského parlamentu a současně i oceněním faktu, že občanské vzdělávání může účinně pomáhat mladým lidem v sociálně vyloučených lokalitách,” okomentoval Tomáš Hazblauer loňský úspěch.

Vedle inovativních vzdělávacích projektů odborná porota vyhlásí vítěze EDUína Media, ceny určené pro novináře věnující se problematice vzdělávání. Do Auly slávy bude uvedena další osobnost s dlouhodobými zásluhami o rozvoj vzdělávání v České republice.

Přehled finalistů ceny EDUína 2019:

  • Active Citizens – Vzdělávací program určený základním a středním školám, jehož cílem je podpořit komunitní rozměr školy a posílit aktivní zapojení žáků v životě obce. Během školního roku žáci realizují společensky prospěšný projekt určený k rozvoji místní komunity. Škola se díky aktivitě žáků otevírá spolupráci s veřejností i samosprávou. Žáci se učí rozumět potřebám svého okolí i výzvám dnešního světa, získávají schopnosti i motivaci tyto výzvy řešit nebo se na jejich řešení podílet.
  • Digitální stopa – Za vznik většiny problémů, se kterými si potýkají děti v on-line světě, může malé povědomí o digitálním soukromí a identitě, což se projekt snaží napravit.  Jde o on-line interaktivní příběh, v němž se děti pomocí komiksů a chatů seznamují s osudem dvanáctileté Báry, jíž se její digitální stopa vymstila. Díky interaktivním prvkům mají děti při průchodu tímto příběhem aktivní roli. Cílem je dovést děti k zamyšlení se nad jejich chováním na internetu.
  • Divadlo fórum jako prevence rizikového chování – Interaktivní divadelní program určený pro školy jako hlavní metodu využívá divadlo fórum. Diváci se stávají součástí děje, na vlastní kůži prožívají v bezpečí fikce složité sociální situace a hledají na ně řešení. Děti samy vstupují na jeviště, stávají se postavou příběhu a zkoušejí si svoje nápady nanečisto a tím se učí.
  • Dobrý začátek – Projekt zaměřující se na rozvoj socio-emočních dovedností předškolních dětí, vychází z metodiky Incredible Years prof. Stratonové, která vyvinula a realizuje ověřené programy, jejichž cílem je posílit emoční, sociální a kognitivní rozvoj malých dětí. Pod pojmem „socio-emoční rozvoj“ se skrývají témata jako přátelství, vcítění se do druhého, vzájemná pomoc, uznání druhého, bez předsudků, bez idealizací a projekce svých představ.
  • Fakescape – Projekt studentů Masarykovy univerzity se prostřednictvím hry snaží naučit studenty středních škol kriticky přemýšlet o informacích, kterými jsou denně zavaleni na internetu. Hlavní náplní projektu jsou výjezdy na školy, kde je hra představována v praxi.
  • Mezigenerační program Přečti – V programu PŘEČTI čtou dětem v mateřských a základních školách pravidelně jednou týdně pohádkové čtecí babičky a dědečkové. Mezigenerační program pomáhá dětem navázat vztah ke knížkám, čtení a k jazyku jako takovému.
  • Minimalizace šikany – Cílem programu určeného pedagogickým sborům je snižovat četnost i závažnost šikany mezi dětmi. Vedle vzdělávací části nabízí školám individuální podporu. Ve vzdělávací části se účastníci učí vytvářet ve škole bezpečné klima, pracovat se vztahy a se třídou jako dynamickou skupinou, posoudit, co je a co není šikana, a adekvátně zasáhnout. Během půlroční individuální podpory pomáhá konzultant škole nastavit strategii prevence šikany a je mentorskou oporou pedagogům.
  • Největší přání – Ze spolupráce vzdělávacího programu Varianty, spisovatelky Ester Staré a ilustrátorky Daniely Olejníkové vznikla knížka Největší přání. Prostřednictvím putování plyšového koníka z Asie do Evropy se v ní děti seznamují s otázkami současnosti, jako je jinakost, výroba hraček, námořní doprava, konzum, migrace či přátelství. K tématům byly vytvořeny lekce pro výuku na 1. stupni základní školy, které zároveň pomáhají dětem rozvíjet čtenářskou a kritickou gramotnost.
  • Rok revoluce – Rok Revoluce aneb Sametový rok očima youtuberky mapuje v osmi krátkých video lekcích rok 1989 od ledna do prosince. Postava fiktivní youtuberky Aničky B. přibližuje žákům základních i středních škol atraktivním odlehčeným způsobem klíčové momenty přerodu totalitního ČSSR v demokratickou zemi. Série ukazuje rok 1989 jako postupnou vlnu událostí v tehdejším Východním bloku vedoucí k vítězství demokracie, skrze tyto události však lekce upomínají i na předchozí dlouhá desetiletí nesvobody.
  • Svět médií – Web Svět médií poskytuje podporu pro mediální výchovu ve formálním i neformálním vzdělávání. Tato podpora má formu rozcestníku pro mediální výchovu, síťování učitelů, kteří se jí věnují či chtějí věnovat, jejich propojování s dalšími vzdělavateli, akademiky a dokonce i novináři, kteří vzdělavatelům radí, jak fungují média, jak se ověřují informace apod. Web Svět médií i navazující platforma vzdělavatelů (FB, Twitter i off-line setkání) kolem tohoto webu tak supluje institucionální podporu.
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články