Učitelé kariérní řád nepotřebují. Valachová by měla okamžitě rezignovat

5. 6. 2017
EDUin
sarkozi_foto_zlato

Senát neschválil novelu zákona o pedagogických pracovnících s kariérním řádem pro učitele a vrátil ji do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy zpracovanými Iniciativou Pedagogická komora.

Neschválení novely zákona o pedagogických pracovnících Senátem ve znění Poslanecké sněmovny je velkou výhrou Iniciativy Pedagogická komora. Ukázalo se, že učitelé dokážou prosadit své zájmy, ale musí se spojit a táhnout za jeden provaz. Naši Výzvu senátorům k zamítnutí kariérního řádu podpořilo během 14 dnů více než 7.000 učitelů. Na rozdíl od ministryně školství Valachové, která se s iniciátory této Výzvy nesešla, přestože všude tvrdila, že komunikuje s řadovými učiteli, si někteří senátoři našli čas, vyslechli si naše argumenty, a dokonce si osvojili některé pozměňovací návrhy, které jsme připravili. Senátoři nakonec schválili navýšení příplatku pro třídního učitele na 3.000 Kč měsíčně. To, co se nepodařilo školským odborům za několik let, dokázala Iniciativa Pedagogická komora za 3 měsíce od svého vzniku.

Zdůrazňujeme, že případné neschválení novely zákona o pedagogických pracovnících poslanci nebude mít žádné negativní dopady pro české školství. Právě naopak – zabrání se negativním dopadům, které by nastaly už od 1. září 2017 : zbytečné další masivní administrativní zátěži ředitelů škol i učitelů; propadu začínajících učitelů do nižší platové třídy; zbytečnému přidělování uvádějících učitelů pedagogům, kteří ve školách působí samostatně méně než 2 roky atd.

Nadále bude platit vyhláška č. 3172005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, kde jsou uvedeny všechny specializační činnosti (§ 9) kromě tří nových, které přidávala novela (koordinátor vlastního hodnocení školy; mentor profesního rozvoje; kariérový poradce). Všichni učitelé vykonávající tyto činnosti budou mít stále nárok na příplatek 1.000 až 2.000 Kč měsíčně, jak je uvedeno v zákoníku práce (§ 133 Specializační příplatek pedagogického pracovníka). Výchovný poradce bude mít nárok na snížení přímé vyučovací činnosti, jak je uvedeno v nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (§ 3 odstavec 3).

Pokud chce ministerstvo školství navrhnout další specializované činnosti, nemusí tak činit prostřednictvím novely zákona, ale zcela postačí novelizovat svou vlastní vyhlášku. Jestliže chce ministerstvo školství snížit přímou vyučovací činnost i dalším specializovaným činnostem, jak navrhovalo v novele zákona, stačí, když se na tom shodne vláda a změní nařízení vlády.

Výše příplatku třídního učitele je dnes stanovena v nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (§ 8). Opět není třeba novelizovat zákon, stačí příplatek navýšit zde. Stejným způsobem lze zavést příplatek pro uvádějícího učitele.

Pouze navýšení příplatku za specializované činnosti je třeba provést novelou zákoníku práce, ale ta bude velmi jednoduchá.

Ministryně školství získala pro školy z rozpočtové rezervy 400 milionů. Tyto peníze se neztratí. Nejsou vázány na kariérní řád. Může je distribuovat na školy a ředitelé je mohou použít na navýšení osobní ohodnocení např. pro třídní učitele. Ušetří se naopak 500 milionů z evropských fondů, které ministerstvo školství přidělilo NIDV na projekt Implementace kariérního systému učitelů, aniž by byla schválena příslušná novela zákona. Tyto peníze lze dostat přímo do škol formou tzv. šablon, např. na nákup pomůcek pro žáky nebo služebních notebooků pro učitele. Ve výzvě byly alokovány celkem 2 miliardy, což je 176.000 pro každou školu, pokud počítáme samostatně všechny MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ.

Iniciativa Pedagogická komora dnes udělala rychlou orientační anketu ve své skupině na Facebooku, která má více než 3.000 členů. 95 % hlasujících uvedlo, že by ministryně Valachová měla okamžitě odstoupit, jak slíbila. Zároveň jsme požádali členy skupiny, aby ministryni školství vystavili na konci jejího působení vysvědčení a oznámkovali ji. Výsledná průměrná známka je čistá čtyřka. Děkujeme, odejděte.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články