Učitelé mohou žákům pomoci nedostat se na šikmou plochu

26. 2. 2015
EDUin
Bez-nazvu-25

Publikujeme rozhovor s Kristínou Česálkovou z organizace Čikatar het (ZDE), která začala kromě sociálních služeb zaměřených na doučování a pomoc se vzděláváním dětí ohrožených sociálním vyloučením nabízet i výukové lekce a materiály pro pedagogy. Ty mohou učitelům pomoci v tom, jak vysvětlit dětem a mladým lidem, jak předcházet rizikovému jednání, problémům se zadlužením či při výběru zaměstnání. Na portále Šikmá plocha nabízejí řadu prakticky zaměřených lekcí a audiovizuálních materiálů, kterými je možné obohatit výuku občanské výchovy, finanční gramotnosti nebo je lze využít třeba při kariérovém poradenství. Portál Šikmá plocha najdete ZDE.

„Vzniku portálu předcházela Analýza vzdělávacích potřeb dětí a mladých lidí, ve které se zjišťovaly oblasti a situace v životě, ve kterých je vysoké riziko sklouznutí na šikmou plochu. Zjistili jsme, že nejproblematičtějšími situacemi jsou racionální hospodaření se zdroji, volba střední školy a vyřizování úředních záležitostí. Těmito selháními jsou ohroženy primárně děti s handicapem, ať už sociálním či zdravotním, ale v důsledku se riziko šikmé plochy týká každého,“ vysvětluje důvody, které je vedly k vytváření materiálů pro pedagogy, Kristína Česálková.

Je snadné dostat se na šikmou plochu?

Ze zkušeností našich kolegů víme, že riziko šikmé plochy hrozí stále rostoucímu počtu lidí bez ohledu na jejich socio-ekonomický status. Nasvědčuje tomu skutečnost, že za našimi terénními sociálními pracovníky přichází stále více klientů s vysokoškolským vzděláním. Řeší s nimi převážně dluhy vzniklé z jízdy na černo nebo nesplácením spotřebitelského úvěru. Proto si myslíme, že je důležité pracovat již z dětmi na základních a středních školách a dát jim rámec pro orientaci v oblastech jako jsou finance, bydlení, práce a vzdělání. Proto vznikl vzdělávací portál Šikmá plocha, který doplňuje již zaběhlé služby Čikatar het (v překladu to znamená z bahna ven) jako je doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, poradenství týkající se volby povolání a podpora dětí, které studují na střední škole formou retrostipendií.

Kristýna Česálková

Kristýna Česálková

Co portál Šikmá plocha nabízí žákům a učitelům?

Vzniku portálu předcházela Analýza vzdělávacích potřeb dětí a mladých lidí, ve které se zjišťovaly oblasti a situace v životě, ve kterých je vysoké riziko sklouznutí na šikmou plochu. Zjistili jsme, že nejproblematičtějšími situacemi jsou racionální hospodaření se zdroji, volba střední školy a vyřizování úředních záležitostí. Těmito selháními jsou ohroženy primárně děti s handicapem, ať už sociálním či zdravotním, ale v důsledku se riziko šikmé plochy týká každého.

Na základě této analýzy bylo nadesignováno 28 lekcí z oblasti vzdělání, práce, bydlení a financí. Cílem bylo na jedné straně vytvořit moderní vzdělávací nástroj pro pedagogy, který má sloužit jako pomůcka pro výuku gramotností v našem komplexním světě, na druhé straně jsme se snažili udělat to formou zábavné, interaktivní lekce, která jde na ruku tomu, na co jsou zvyklé děti dnešní doby.

Učitelé dostávají v podobě Šikmé plochy možnost pracovat se souborem lekcí, které vycházejí z praxe a mají také posilovat schopnost orientovat se v praktických záležitostech. Žáci jsou na portálu vedeni k přemýšlení o tom, co hraje roli při výběru střední školy, kde mohu hledat práci, jak vystupovat na pracovním pohovoru, jaká práva a povinnosti má nájemník a nájemce nebo jak si sestavit rodinný rozpočet a za jakých okolností a podmínek si vzít půjčku.

Mezi tématy lekcí vidíme třeba práce “načerno“, vyhazov z práce, půjčky nebo vyber si nájemníka, vycházejí ty výukové lekce z reálných situací nebo z vašich zkušeností z praxe?

Myslím si, že naše zkušenosti z praxe odpovídají reálným situacím, které mohou potkat každého z nás. Cílem portálu jako celku je zorientovat jeho uživatele v nabízených tématech počínaje platnou legislativou v dané oblasti až po ukázku konkrétních situací a poskytnutí „návodu“, jak se v nich zachovat. Žáci si mohou poslechnout příběh člověka, který se dostal do dluhové pasti a společně s pedagogem identifikovat příčiny jeho situace.  Dostanou se do role nájemce, který hledá vhodného nájemníka do podnájmu a musí přemýšlet o kritériích pro jeho výběr. Vyzkouší si vyplnit formulář na úřadě. S podobnými situacemi se potýká každý z nás.

Protože jsme si vědomi toho, že těchto situací přibývá, pracujeme na tvorbě několika nových lekcí, které rozšíří portfolio, ze kterého je na portálu možné vybírat. Samozřejmě dáme rádi prostor návrhům od pedagogů, kteří chtějí se Šikmou plochou pracovat nebo s ní již pracují.

Můžete uvést, jak taková konkrétní lekce vypadá? Co je jejím obsahem a jaké doporučení máte pro pedagogy?

Šikmá plocha nabízí tři typy lekcí. První z nich je video, které navozuje určitou situaci, například lekce Práce na černo, kde sledujeme příběh člověka, který se z pozice legálního zaměstnance dostane do situace pracovníka na černo, který nemá žádná práva garantovaná zákoníkem práce, a je opatřeno komentáři, které upozorňují na důležité momenty z jednotlivých scén.

Druhý typ nazvaný interakce aktivně zapojuje žáky do řešení konkrétního problému. Například v lekci Ideální zaměstnanec mají žáci za úkol rozlišit důležité dovednosti a znalosti pro určité zaměstnání. V lekci je možno nalézt nabídku řešení v podobě komentářů či zdůvodnění, proč je zvolená varianta správná či špatná.

Posledním typem je kvíz, ve kterém si žáci mohou otestovat svoje znalosti v dané oblasti a po zodpovězení každé otázky se dozvědí, zda odpověděli správně nebo špatně a proč. Příkladem kvízu může být lekce s názvem Co to je za zkratku, která zjišťuje znalosti žáků v oblasti terminologie používané v inzerátech a při hledání práce obecně.

Při tvorbě hodin doporučujeme tyto tři typy lekcí kombinovat, ať už v jakémkoliv pořadí. Tato kombinace podporuje proces učení a dynamiku hodiny.

Jak mohou učitelé interaktivní výukové lekce využívat?

Učitelé mohou pracovat buď s jednotlivými lekcemi, nebo z nich mohou vytvářet hodiny. Funguje to tak, že po jednoduché registraci dostane učitel svůj uživatelský účet, v rámci kterého si může vytvářet svoje portfolio hodin. Hodiny může tvořit v rámci jednotlivých oblastí – vzdělání, práce, bydlení, finance nebo napříč nimi. Portál dává učiteli možnost vytvořit hodinu na míru tématu, které s žáky aktuálně probírá a rovněž umožňuje zohlednit potřeby žáků. Lekce mají různé formy (video, kvíz, interakce), což dává vytvořeným hodinám dynamiku. K dotvoření hodiny nejrůznějšími doprovodnými aktivitami mohou učitelé využit knihovnu na portálu, kde naleznou obsáhlou nabídku doprovodných materiálů k tématům i k jednotlivým lekcím.

Jakou na ně máte odezvu?

V minulém a tomto pololetí proběhly první semináře na základních školách, takže odezvu máme zatím pouze od učitelů, kteří prošli naším seminářem. Proškolení pedagogové hodnotí kladně využitelnost portálu ve výuce po obsahové stránce, i co se týče formy. Nakolik se Šikmá plocha ujme ve výuce, budeme sledovat. Šikmá plocha je určena pro žáky 2. stupně ZŠ a pro středoškoláky. Ze zaměření učitelů, kteří se na seminář hlásí, se navíc ukazuje, že Šikmou plochu lze využít nejen v předmětech jako občanská výchova nebo finanční gramotnost, ale i v českém jazyce nebo v zeměpise.

Zpětnou vazbu máme také od vedoucích volnočasových aktivit v nízkoprahových klubech několika neziskových organizací, kteří se shodují v tom, že děti procházení lekcí baví a snaží se najít správné řešení odpovědí nebo situací, dokud se jim to nepovede. Pro lektory jsou pak lekce dobrým odrazovým můstkem pro diskuze na dané téma a pro ukazování praktických příkladů toho, jaké jednání je žádoucí a jaké nikoliv.

Co se učitelé na seminářích dozvědí?

Seminář se skládá ze dvou částí – prezenční a dálkové. Na první – prezenční – části se učitelé pod vedením lektora z naší organizace dozvědí, co Šikmá plocha obsahuje, jak s obsahem pracovat a lektor jim předvede, jak vytvořit hodinu pro použití ve výuce. V semináři se snažíme reagovat na potřeby pedagogů v oblasti vedení hodin a motivace žáků, proto těmto dovednostem a jejich posilování věnujeme zvláštní pozornost. Z první části semináře si účastníci také odnesou metodické listy, které jsme vytvořili ke každé z 28 lekcí. Metodické listy mohou učitelům posloužit jako inspirace nebo vodítko pro práci s danou lekcí. Druhá – dálková – část spočívá v domácí přípravě učitelů, kdy vytvoří několik hodin na témata podle vlastního výběru přímo na portálu. Po absolvování obou částí semináře dostanou účastníci certifikát lektora Šikmé plochy.

Školám nabízíme možnost uspořádání semináře přímo na jejich škole. Seminář je bezplatný a podmínkou je alespoň pět přihlášených účastníků. Semináře budou probíhat do konce tohoto školního roku v Praze. Pro domluvení konkrétního termínu pište na e-mail: kristina.cesalkova@cikatarhet.cz.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články