Učitelská platforma: Chceme více specialistů pro zajištění kvalitní péče o žáky s poruchami chování

20. 9. 2021
EDUin
osinalice_106

Publikujeme tiskovou zprávu Učitelské platformy, která reaguje na 3. díl seriálu Ochránce, který se věnoval dětem s poruchami chování.

Vyrušování a hlučnost, agresivní chování, vynucování si pozornosti, ignorace učitele, ničení učebních pomůcek, povzbuzování spolužáků k rušivému chování, vulgarity, šikana nebo záškoláctví. To jsou nejčastější projevy problémového chování dětí ve škole. Za deset let vzrostl počet dětí s diagnostikovanou poruchou chování na více než čtyřnásobek a školy si s nimi většinou nedokáží účinně poradit. Tím vzniká napětí mezi školou a  rodiči ostatních  žáků. 

Nedělní díl seriálu Ochránce s názvem Andílek věrně ukazuje, jak obtížně se v konkrétních situacích hledá řešení a jak omezenou mají školy možnost řešit situaci dětí s problémových chováním. Takové dítě pro učitele znamená nesmírnou psychickou zátěž, snižuje jeho motivaci k práci, a především je hlavní překážkou pro úspěšnou výuku. Pro začínající učitele je chování žáků v některých školách (studie Talis, graf č. 24) doslova šokujícím momentem. S přibývajícími léty praxe buď učitelé získávají silnější odolnost proti stresu, nebo začnou využívat metody selektivní ignorace a problém neřeší.

Učitelská platforma proto zprostředkovala pro učitele diskuzi s odborníky. V té dětská psychiatrička Veronika Zagatová uvedla, že na rozdíl od zahraničí u nás chybí lepší spolupráce školy a rodiny. Podle ředitelky Centra Locika Petry Wünschové nejsou ve všech školách dobré informace, jak s takovými dětmi pracovat, a kontakty, kam se obrátit.

Mnohé diagnostikované děti nenalézají smysluplné aktivity, žijí v sociálně slabých, neúplných či rozvrácených  rodinách a citově strádají. Bez potřebné péče pak hrozí, že tyto děti v dospělosti nenacházejí životní uplatnění, trpí různými závislostmi anebo se dopouštějí trestné činnosti. Podle aktuálních statistik vzrostl počet těchto diagnostikovaných dětí na čtyřnásobek. Citově však mnohdy strádají i děti z úplných a sociálně dobře postavených rodin.

Podle Učitelské platformy je potřeba, aby učitelé získali podporu v tom, jak u problémového chování diagnostikovat příčiny. “U každého dítěte mohou být různé příčiny problematického chování a učitel by měl na ně umět reagovat,” sděluje ředitelka Základní školy TGM ve Štětí Gabriela Hrušková. Měla by se taktéž zvýšit schopnost poraden školám pomoci. 

Podle Gabriely Hruškové poradny nabízejí spíše obecná doporučení, která školám nepomáhají. Schopnost poraden školám pomoci by se mohla zvýšit, kdyby poradny měly kapacity chodit do terénu. Dítě se při hodinové diagnostice v poradně projevuje totiž úplně jinak než ve školní skupině. Specialisty pro problémové chování jsou tzv. etopedové. “Za nejdůležitější proto považujeme zajistit dostatek etopedů, školních psychologů a sociálních pedagogů. Ti ale musí být k dispozici ihned, jak problém nastane,” dodává Gabriela Hrušková.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články