Ústav pro jazyk český AV ČR a Asociace středoškolských češtinářů budou maturantům radit společně.

3. 9. 2013
EDUin
ujc.cas_.cz_a_ascestinaru.cz_

Publikujeme tiskovou zprávu Ústavu pro jazyk český a Asociace středoškolských češtinářů. Tyto dvě instituce se rozhodly spolupracovat a od podzimního termínu státních maturit (2. – 20. září) nabízejí společnou jazykovou poradnu, včetně konzultací slohových prací. Poradenská linka UJČ je 257 531 793,  internetovou jazykovou příručku najdete na prirucka.ujc.cas.cz, poradnu asociace na adrese poradna@ascestinatu.cz nebo v online diskusích na webu ascestinaru.cz.

Praha 2. 9. 2013 – S blížícím se termínem podzimních maturit se Ústav pro jazyk český AV ČR a Asociace středoškolských češtinářů rozhodly propojit své jazykové poradny. Požádat o názor či radu mohou nejen studenti, ale také jejich učitelé. Obě poradny jsou připraveny konzultovat konkrétní sporné jazykové jevy a vyjádřit se i k jejich didaktickým aspektům.

„Ústav pro jazyk český letos o prázdninách uzavřel smlouvu o spolupráci s CERMATem a začal se aktivně podílet na přípravě dílčích zkoušek společné části maturity z českého jazyka a literatury,“ říká ředitel ústavu Karel Oliva. Předmětem spolupráce je například konzultační činnost odborníků ÚJČ v rámci expertních týmů při přípravě zkoušky, spolupráce na tvorbě úloh a zadání pro zkoušku a také účast pracovníků ÚJČ ve validačních komisích CERMATu. „Maturitní zkouška je vyvrcholením středoškolského studia. Přistupujeme k takovému úkolu velmi zodpovědně, proto jsme se rozhodli úzce spolupracovat i s předními didaktiky českého jazyka,“ dodal Oliva.

Oddělení jazykové kultury ÚJČ provozuje poradenství na speciální telefonické lince 257 531 793 a zvláště prostřednictvím Internetové jazykové příručky na webu http://prirucka.ujc.cas.cz/. Nově založená poradna při Asociaci středoškolských češtinářů bude odpovídat na e-mailové dotazy týkající se jakéhokoli jazykového, slohového či literárního problému, který souvisí s výukou češtiny na středních školách,a to na adrese poradna@ascestinaru.cz nebo v online diskusích na webu http://ascestinaru.cz/. Předseda Asociace středoškolských češtinářů Jiří Kostečka uvedl: „Lze nám například zasílat k posouzení slohovou práci, která je z jakéhokoli důvodu hodnotitelsky obtížná, klást dotazy k metodice výuky složitější látky nebo konzultovat způsob klasifikace.“

Odborníci z ÚJČ nyní připravují k vydání Akademickou příručku českého jazyka, která se stane protějškem a doplňkem Pravidel českého pravopisu. Poslední pravopisná úprava v češtině byla provedena před dvaceti lety. V souladu s těmito změnami pracuje ÚJČ také na novém znění státní normy o úpravě písemností ČSN 01 6910, podle níž se ve školách učí např. obchodní korespondence. ÚJČ je zároveň odborným garantem Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy, kterou každým rokem organizuje Akademie věd v rámci projektu Otevřená věda.

Kontakt:

PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D.
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
E-mail: pravdova@ujc.cas.cz
Tel.: +420 225 391 426, +420 257 533 756

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
Asociace středoškolských češtinářů
Pod Parukářkou 2762/2, 130 00 Praha 3
E-mail: kostecka@ascestinaru.cz
Tel.: +420 776 306 451

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články