Výzkum: Běžná základní škola dává chudým romským dětem dvojnásobnou šanci na získání práce

13. 4. 2015
EDUin
vv_n

Publikujeme zprávu Agentury pro sociální začleňování a průzkumné agentury Median, která přináší výsledky výzkumu zaměřeného na vliv absolvování předškolního vzdělávání na pozdější zaměstnanost. Pokud romští žáci z chudých rodin ze sociálně vyloučených lokalit absolvují běžnou základní školu, je zhruba dvakrát pravděpodobnější, že v budoucnu získají zaměstnání nebo jiné pracovní uplatnění, než jejich vrstevníci, kteří prošli praktickou školou nebo školu nedokončili. Vychází to z analýzy dat, která pro mezinárodní studii UNDP Roma Study před čtyřmi lety za Českou republiku sesbírala agentura MEDIAN.

Podrobnou analýzu těchto dat v oblastech zaměstnanosti a vzdělávání si od agentury MEDIAN nyní nechala zpracovat vládní Agentura pro sociální začleňování a představuje jejich první výsledky. Výzkumnou zprávu najdete ZDE.

„To, že děti, které absolvují běžnou základní školu, mají výrazně větší šanci na získání zaměstnání, je neoddiskutovatelný fakt, který tato studie potvrdila. I když mnohdy slýcháme, že pracovní uplatnění absolventů základních škol praktických je bezproblémové,“ říká k výsledkům studie ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček. „Tento stav nemá být brán jako znevážení práce pedagogů, kteří s těmito dětmi na základních školách praktických pracují. Ukazuje se, že trh práce je pro absolventy těchto škol těžko přístupný. Jde o systémový problém. A jako takový bychom jej měli i řešit,“ dodává Šimáček. 

„Romští respondenti, kteří vystudovali klasickou základní školu, jsou nejen častěji pracovně aktivní. Ale pokud pracují, jde častěji o trvalé a jistější pracovní pozice. Nestálé a sezónní práce, které v případě pracovní aktivity vykonávají často absolventi zvláštních a praktických škol, člověka méně chrání před chudobou, zadlužením a dalšími aspekty sociálního vyloučení, jehož posilování má negativní dopady na životy rodin, obce i celou společnost,“  říká sociolog společnosti MEDIAN a Fakulty sociálních věd UK Daniel Prokop.

Graf 4.2.1 Pracovní aktivita romských respondentů (vykonával/a v posledním týdnu alespoň hodinu nějakou placenou práci) – dle typu absolvovaného základního vzdělání
Screenshot_1% z ekonomicky aktivních respondentů romských domácností ve věku 15-64 let

Výzkum ukazuje i na pozitivní vliv předškolního vzdělávání na následné pracovní uplatnění.  Mezníkem se ukazuje být absolvování minimálně dvou let předškolního vzdělávání. Respondenti výzkumu, kteří absolvovali alespoň dva roky předškolní přípravy, byli v dospělosti významně pracovně aktivnější (56 %) než ti, kteří do školky nechodili či do ní chodili jen jeden rok (35-36 %).

Graf 4.3.2 Pracovní aktivita (vykonával/a v posledním týdnu alespoň hodinu nějakou placenou práci) v rámci ROMSKÝCH DOMÁCNOSTÍ dle LET STRÁVENÝCH V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Screenshot_2% z ekonomicky aktivních respondentů z romských domácností ve věku 15-64 let

„Studie potvrzuje, že čím více dětí z vyloučených lokalit a čím dříve, se zapojí do předškolního vzdělávání, tím lépe,“ potvrzuje Martin Šimáček.

„Data také ukazují, že například při dokončení středního vzdělání se pracovní aktivita Romů ze sociálně vyloučených zásadně výrazně od Neromů žijících v bezprostředním okolí. Rozdíl je v tom, že romští respondenti toto vzdělání výrazně častěji nemají,“ doplňuje Prokop.  

Mezinárodní výzkum UNDP Roma Study organizoval v roce 2011 Rozvojový program OSN a probíhal v 11 zemích střední a východní Evropy. Šetření probíhalo v sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených oblastech ve všech krajích ČR. Účastnilo se ho cca 756 romských domácností z vyloučených oblastí a kontrolní vzorek cca 350 neromských domácností z bezprostředního okolí. Celkem bylo dotazováno 4402 členů těchto domácností. Data tak nevypovídají celkově o Romech v ČR, ale o populaci zhruba 80-100 tisíc Romů (z celkového počtu více než 200 000 Romů v ČR), kteří žili v roce 2011 v sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených oblastech.

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články