Zaspali jsme s inovací oborové soustavy? Aktuálně je nejvyšší čas to řešit

IMG_1771

Ilustrační foto (c) Kateřina Lánská

V pátek začínají přijímací zkoušky na střední školy. Už mnoho let se v Česku intenzivně diskutuje o inovaci oborové soustavy (IOS). Na ní se aktuálně, i když se zpožděním, pracuje. Tématu se věnuje analýza Auditu vzdělávacího systému za rok 2023.

Česká republika má unikátní počet středoškolských oborů i studentů, kteří studují v odborných programech. V debatách zaznívá názor, že česká oborová struktura je poměrně nepřehledná, s malým zastoupením všeobecných programů a s nízkou mírou prostupnosti. Žáky vybízí k brzké profilaci (příkladem je několik úzkých specializací oboru elektrikář). Objevují se zde také obory, které nemají dlouhodobou perspektivu uplatnění, což v kontextu rychle se měnícího trhu práce není ideální (např. obor prodavač). Data navíc ukazují, že velké množství absolventů středních odborných škol po vystudování nepůsobí ve svém oboru. 

V současné době se na reformě konečně cíleněji pracuje, i když jednotlivé kroky mají oproti plánu ministerstva výrazné zpoždění. IOS má stát na 4 principech: 

  • uplatnitelnosti absolventů,
  • aktuálnosti oborů,
  • prostupnosti oborové soustavy,
  • atraktivitě oborů. 

Mělo by dojít zejména ke zpřehlednění a zjednodušení oborové soustavy, která nyní umožňuje vybírat si z téměř 300 úzce specializovaných oborů. Z jakých oborů si v budoucnu budou moci vybírat žáci devátých tříd, zatím není jasné. Ministerstvo slibuje představit nařízení vlády o soustavě oborů vzdělávání v první polovině tohoto roku,“ zmiňuje autorka analýzy a analytička EDUinu Nikola Šrámková.

Jak se oborová struktura středních škol promění, jak ji ovlivní současné trendy (digitalizace, automatizace, dekarbonizace, stárnutí populace, klimatická změna aj.) nebo naopak tradice středních škol, se pravděpodobně dozvíme až z návrhu během roku 2024. Rovněž se také více ozřejmí, jestli budou kraje upřednostňovat svá regionální specifika, nebo se ztotožní i s požadavky MŠMT na celostátní vzdělávací politiku popsanou v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2023–2027. Protože krajské úřady musí do července letošního roku zpracovat vlastní dlouhodobý záměr a ten předložit krajskému zastupitelstvu ke schválení.

EDUin připravuje Audit vzdělávacího systému od roku 2014 a jednotlivé analýzy popisují vybraná témata, která byla v uplynulém roce důležitá. Každá z kapitol je nezávisle oponována. Na konci každé z nich jsou také doporučení pro vzdělávací politiku. Všechny informace k auditu najdete zde.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články