Zástupce Pedagogické komory jednal se školským ombudsmanem

11. 12. 2017
EDUin
sarkozi_foto_zlato

V úterý 28. listopadu se setkali prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi a školský ombudsman Ladislav Hrzal na ministerstvu školství ke společnému jednání. Radek Sárközi představil nově vzniklý spolek a jeho cíle. Jedním z hlavních cílů Pedagogické komory je postupné snižování administrativní zátěže škol.

Toto téma již Radek Sárközi projednával s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Prezident Pedagogické komory vidí cestu ve vytvoření pracovní skupiny, kde by se sešli zástupci všech zainteresovaných stran a pokusili se domluvit na konkrétních krocích. Především jde o zástupce ministerstva školství, Asociace krajů ČR, Sdružení měst a obcí ČR a České školní inspekce. Tato myšlenka školského ombudsmana velmi zaujala. Rád by se v této věci aktivně angažoval a pokusí se v příštím kalendářním roce takové setkání zprostředkovat.

Ladislav Hrzal informoval o charakteru své práce. V uplynulém roce se zaměřil na problematiku šikany. Lidé se na něj obracejí především se stížnostmi nebo žádostmi o informace. Školský ombudsman vystupuje především jako mediátor, který se snaží urovnávat spory mezi rodiči a školou nebo mezi pedagogy uvnitř školy. Často kladené otázky by mohly být zveřejňovány na webu MŠMT. Již nyní mohou návštěvníci internetových stránek najít speciální formulář pro podávání stížností (www.msmt.cz/ministerstvo/skolsky-ombudsman-1).

Radek Sárközi upozornil školského ombudsmana na jeden dlouhodobý problém, kdy ředitelky mateřských škol bývají zařazovány pouze do 10. platové třídy, zatímco ředitelé ZŠ i SŠ do 13. platové třídy a učitelé ZŠ i SŠ do 12. platové třídy. A dále na velký propad mezi 9. a 8. platovou třídou u učitelek mateřských škol nebo vychovatelek. Po 15% navýšení tarifních platů pedagogických pracovníků státních škol se značně rozevřely nůžky mezi učiteli církevních a některých soukromých škol, protože u nich se normativ na žáka navyšuje až s ročním zpožděním.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články