Zvažme, zda je rozumné zavádět od roku 2020 nárok na umístění dvouletých dětí v mateřských školách

19. 3. 2018
EDUin
IMG_5451

Nabízíme zápis a zvukovou nahrávku z debaty na téma, jaké jsou věcné argumenty k zavedení nároku na umístění dvouletých tětí v mateřských školách. Diskutovalo se v polovině března v EDUpointu Pražského kreativního centra na Staroměstském náměstí. Debaty se zúčastnili Hana Splavcová z Asociace předškolní výchovy, Klára Kalíšková z think tanku IDEA, Eliška Kodyšová,  Aperio, Milan Vácha, starosta obce Psáry, Lucie Grůzová z Masarykovy univerzity a Janek Wagner a Radek Sarközi ze spolku Pedagogická komora. Moderoval Tomáš Feřtek z EDUin. Kromě přehledu hlavních témat si můžete poslechnout i zvukový záznam debaty, který je ke stažení ZDE.

S čím diskutující do debaty vstupovali:

 • Buďme při zavádění dvouletých do mateřských škol opatrní, je to příliš velký požadavek, který hrozí snížením současné kvality vzdělávání. Rozumnější řešení je zavedení jeselských tříd. (Lucie Grůzová, Pedf MU)
 • Kromě nákladů přináší zavedení předškolní péče i nemalé ekonomické výnosy. (Klára Kalíšková, IDEA)
 • Pokud rodiče potřebují nastoupit do práce okolo třetího roku dítěte, potřebují mít jistotu, že existuje školka, která se o něj umí postarat a přijme ho. A potřebují to opravdu okolo třetích narozenin, ne třeba až s výhledem do roka. (Eliška Kodyšová, Aperio)
 • V současných podmínkách nelze tento záměr do roku 2020 uskutečnit. (Pavla Kicková, ředitelka mateřské školy)
 • Netříletých dětí je ve školkách už dnes 46 000, to je trend, který nezastavíme. Spíše vyřešme, jak to udělat, aby byly v dobrých podmínkách. (Ivana Lacinová, Hana Splavcová, Asociace předškolní výchovy)
 • Tento zákon je třeba co nejrychleji změnit, protože přenáší na obce povinnosti státu a zatěžuje je nutností příliš velkých investic. (Milan Vácha, starosta obce Psáry, Svaz měst a obcí)
 • Anketa mezi členy spolku Pedagogická komora, kteří pracují v mateřských školách, ukázala, že zavedení této povinnosti od roku 2020 chtějí jenom dvě procenta dotázaných. O dvouleté děti by se mělo starat ministerstvo práce a sociálních věcí, které podporuje mikrojesle a dětské skupiny. (Radek Sarközi, spolek Pedagogická komora)
 • Je třeba odlišovat plošné zavedení nároku na péči o dvouleté od pomáhání těm skutečně potřebným. (Janek Wagner, spolek Pedagogická komora)
 • Státy, které mají zajištěnou péči o takto malé děti, mají vyšší porodnost. Proto je nějaký způsob takové péče žádoucí. (Radka Dudová, Sociologický ústav AV)

O čem se především debatovalo:

 • Jak vysoké budou pro obce náklady na zajištění kapacity pro všechny dvouleté.
 • Zda opravdu ze zákona vyplývá pro obce povinnost mít kapacitu pro všechny dvouleté děti, i když je zřejmé, že všechny děti v tomto věku do mateřské školy nenastoupí.
 • Mohou být dětské skupiny a mikrojesle adekvátní podporou pro děti před třetím rokem věku? Různé názory panovaly na to, zda jsou tyto služby pro děti dostupné a zda je vhodné, aby krátkodobě navštěvovaly děti taková zařízení a pak přecházely do mateřských škol.
 • Jaké jsou podmínky pro dvouleté děti v běžných mateřských školách a finanční i kapacitní problémy, které jsou s jejich příchodem spojeny.
 • Zásadním tématem se ukázal právě nárok na umístění dvouletých od roku 2020. Diskutující často uznávají potřebu rodin zajistit institucionální péči o mladší děti, ale zpochybňují, zda je rozumné formulovat tento nárok v zákoně.
 • Velká míra shody panovala v názoru, že z ekonomického hlediska je pro stát zavedení této péče výhodné, problém ale je, že výnosy se projeví spíše na úrovni státního rozpočtu, kdežto náklady zatěžujeme města a obce.
 • Opravdu hrozí, že velká část učitelek mateřských škol opustí své zaměstnání, pokud přijdou do školek masově dvouleté děti?
 • Máme se přizpůsobit evropskému trendu přesouvání malých dětí do výchovných institucí, nebo máme zachovat model poměrně dlouhé mateřské?

Jaká opatření diskutující navrhují do budoucna, co by považovali za pozitivní krok:

 • Pedagogická komora podporuje návrh zrušit garanci umístění dvouletých dětí ve školách bez náhrady a doporučuje zahájit jednání ministerstva školství a ministerstva práce a sociálních věcí, jak pečovat o dvouleté děti. (Radek Sarközi)
 • Je nutné zajistit analýzu finančních dopadu a finančního krytí, která měla proběhnout už na začátku, ale neproběhla. (Milan Vácha)
 • Ministerstvo by mělo umožnit školám, aby už dnes mohly čerpat peníze na některý podpůrný personál, protože dvouleté děti jsou ve školách už dnes. (Ivana Lacinová)
 • Mateřské školy by měly mít volbu, ne povinnost přijímat dvouleté děti. (Pavla Kicková)
 • Rodiče by měli mít k dispozici místa ve škole už před třetím rokem dítěte. Je ale nutné vytvořit systém, který bude mít zajištěné financování nejen z evropských fondů. (Eliška Kodyšová)
 • Máme chtít, aby o děti bylo postaráno v menších skupinkách, ať už to budou dětské skupiny nebo mateřské školy, aby rodiče věděli, že někde je pro jejich dítě zajištěno místo. (Klára Kalíšková)
 • O problému máme vést věcnou diskusi, která bude oproštěna od tradičních představ o uspořádání rodiny. (Radka Dudová)
 • Hledejme koncepční vzdělávání pro všechny věkové skupiny. Tedy pro děti ve věku nula až tři roky, i pro ty starší. Včetně vzdělávání rodičů. (Lucie Grůzová)
 • Zákon a vyhlášku je třeba zachovat ve stávající podobě, protože jinak se děti, které už ve školkách jsou, ocitnou v právním vakuu a nevyhovujících podmínkách. Proti zrušení nárokovosti pro dvouleté děti bych nebyla. (Hana Splavcová)
 • Je jediná cesta, jak odstranit legislativní paskvily. Zrušit ten nárok a pro dvouleté děti, které ve školách už jsou, vytvořit adekvátní podmínky. (Janek Wagner)

 

Celou nahrávku v délce 2 hodiny si můžete stáhnout a poslechnout ZDE.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články