Zveřejnili jsme Audit vzdělávacího systému za rok 2022

28. 2. 2023
EDUin
Audit vzdělávání 2022

EDUin dnes zveřejnil Audit vzdělávacího systému za rok 2022. Nezávislá analýza se letos věnuje tématům nedostatečných kapacit na základních školách, nedostatku učitelů přírodovědných předmětů, odkladů školní docházky a vzdělávání vícejazyčných žáků. Všechny analýzy si můžete přečíst na webu.

Nedostatečné kapacity základních škol

Autorský tým Miroslav Hřebecký, Silvie Rita Kučerová a Petr Meyer v textu Kapacity a naplněnost veřejných základních škol na základě dat z katedry geografie UJEP za období 2016/17–2021/22 sleduje akutní problém s kapacitou škol. Analýza popisuje školský systém, který se rostoucímu počtu žáků přizpůsobuje zvyšováním počtu tříd (o 4 tisíce, tj. přes 9 %), zatímco počet škol zůstává zachován, stejně jako průměrný počet žáků na třídu. Problémem jsou značné rozdíly mezi regiony i mezi městy a venkovem. Autoři popisují tyto odlišnosti na základě parametrů, jako je cílová kapacita nebo naplněnost škol (s vědomím problematičnosti těchto pojmů) nebo počet žáků (na úrovni obcí s rozšířenou působností). Krátké shrnutí závěrů z kapitoly najdete zde.

Stručné shrnutí analýzy Nedostatečné kapacity základních škol: 

Nedostatek učitelů přírodovědných předmětů

Na příkladu učitelů fyziky popisuje Jan Zeman faktory, které vedou k tomu, že výuka přírodovědných oborů zejména v některých regionech je vedena neaprobovanými pedagogy. Přestože jde o dlouhodobě vnímaný problém, upozorňuje autor analýzy Nedostatek učitelů zvláště přírodovědných oborů je problém, který je nutné řešit soustavou opatření na nedostatek dat k této problematice. Upozorňuje také na dlouhodobě nízké počty absolventů těchto pedagogických oborů i na jejich odchody mimo školství. Výsledkem je nejen nedostatek aprobovaných učitelů, ale také jejich stárnutí (i ve srovnání s učiteli přírodních věd v jiných evropských zemích, které stejně jako ČR řeší problém s nedostatkem učitelů). Analýza dále nabízí pohled na komplex faktorů, které ovlivňují atraktivitu učitelského povolání (například pregraduální příprava, podpora začínajících učitelů, pracovní podmínky nebo platy), a které – pokud by byly uplatněny současně – mohou přivést do systému více učitelů. Krátké shrnutí závěrů z kapitoly najdete zde.

Stručné shrnutí analýzy Nedostatek učitelů přírodovědných předmětů: 

Odklady školní docházky a zastaralé pojetí školní připravenosti

Dlouhodobému trendu v podobě růstu podílu odkladů se věnuje Kateřina Lánská v textu Školní připravenost není otázkou pouze dítěte a rodiny. Podmínky pro vzdělávání musí přizpůsobit i škola. Autorka upozorňuje na roli, kterou v kontextu vysokého podílu odkladů (v ČR podle krajů osciluje mezi 13,4 % a 30,4 %) hraje koncept tzv. školní zralosti. Ta je chápána jako jednostranný úkol pro dítě, které má zvládat příslušnou sumu dovedností. Efektivnější systémy pracují jak s dítětem, tak se školním prostředím, které se snaží každému dítěti přizpůsobit, což umožňuje, že do školy může nastoupit drtivá většina šestiletých.  Text upozorňuje také na na rozpačitý stav pedagogické diagnostiky a intervence v mateřských školách. Krátké shrnutí závěrů z kapitoly najdete zde.

Stručné shrnutí analýzy Odklady školní docházky a zastaralé pojetí školní připravenosti:

Vzdělávání vícejazyčných žáků

Kristýna Titěrová upozorňuje na dlouhodobý problém s adaptací dětí, které přišly ze zahraničí, nebo mají jen omezenou znalost českého jazyka, což výrazně ovlivňuje jejich šance na uplatnění v dospělosti. V příspěvku Ukrajinské děti jsou příležitostí, jak zlepšit podporu vícejazyčných žáků v ČR autorka analýzy v šesti bodech nabízí doporučení, kam by v příštích letech měla směřovat pozornost tvůrců vzdělávacích politik. Mezi tato doporučení patří kritizovaná podoba přijímacích zkoušek na střední školy a maturitních zkoušek, podpora pro dlouhodobou výuku češtiny jako cizího jazyka na školách (pro všechny, kdo to potřebují, včetně žáků středních škol) nebo příprava učitelů. Krátké shrnutí závěrů z kapitoly najdete zde.

Stručné shrnutí analýzy Vzdělávání vícejazyčných žáků: 

Kompletní analýzy si můžete přečíst na webu. Na Youtube se můžete podívat na videoklipy se stručným shrnutím ke všem kapitolám.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články